REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sev kelimesini içeren 244 kelime bulundu...

ahbab / ahbâb

 • Sevilenler, dostlar.

alamet-i sürur / alâmet-i sürur

 • Sevinç alâmeti, belirtisi.

ayn-ı muhabbet

 • Sevginin ta kendisi.

bais-i meserret

 • Sevinmeye sebep olan, sevinç sebebi.

bedmihr / بدمهر

 • Sevgisiz. (Farsça)

behcet

 • Sevinç. Güleryüzlülük. Güzellik, şirinlik.

behçet

 • Sevinç.

bersak

 • Sevinmek, sürur ve ferah.

bi-mihr / bî-mihr

 • Sevgisiz, şefkatsiz. (Farsça)

bimihr / bîmihr / بى مهر

 • Sevgisiz, şefkatsiz. (Farsça)

bişr

 • Sevinç eseri.

buğz

 • Sevmeme, nefret.
 • Sevmeme, nefret etme, düşmanlık.
 • Sevmeme. Birisi hakkında gizli ve kalbi düşmanlık hissetme. Kin, husûmet.

büka-yi sürur / bükâ-yi sürûr

 • Sevinçten dolayı akan gözyaşı.

cam-ı sim

 • Sevgilinin çenesi.

cana / cânâ / جانا

 • Sevgilim, ey sevgili. (Farsça)

canan / cânân / جانان

 • Sevgili.
 • Sevgili.
 • Sevgili. (Farsça)

canane / cânâne / جانانه

 • Sevgili. (Farsça)

cemiyet-i ahbap

 • Sevgililer topluluğu.

ciğer-pare / ciğer-pâre

 • Sevgili yavru, evlâd. (Farsça)

defter-i hasenat / defter-i hasenât

 • Sevap ve iyiliklerin yazıldığı mânevî defter.

dil-ferah

 • Sevinçli, gönlü rahat. (Farsça)

dil-şad

 • Sevinmiş. Kalbi hoş olmuş. (Farsça)

ecr

 • Sevap, karşılık.

ehl-i beyt

 • Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleri. Mübârek zevceleri, çocukları, kızı hazret-i Fâtıma ile hazret-i Ali ve bunların mübârek evlâdları olan hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn'den kıyâmete kadar gelecek nesilleri.

ehver

 • Sevgili, mâşuk. (Farsça)

elhubbulillah / elhubbulillâh

 • Sevgi Allah içindir.

emr-i istihbabi / emr-i istihbâbî

 • Sevimli bir şeyin yapılmasını emreden buyruk.

enva-ı muhabbet / envâ-ı muhabbet

 • Sevgi türleri, çeşitleri.

eren

 • Sevinmek, sürur.

esbab-ı muhabbet

 • Sevgiyi gerektiren sebepler.

eşhad

 • Şevâhidler. Şâhitler.

eşk-i şadi / eşk-i şâdi

 • Sevinçle ağlayış. Sevinçten dökülen gözyaşı.

eşk-i tarab

 • Sevinçten dolayı akan gözyaşı.

eşvak / eşvâk

 • Şevkler, aşırı istekler.

fakdü'l-ahbap

 • Sevgililerin, dostların yok oluşu, onları kaybetme.

fakdülahbab / fakdülahbâb

 • Sevilenlerin bulunmaması.

ferah / فرح

 • Sevinç, rahat, huzur.
 • Sevinç. (Arapça)

ferah-aver

 • Sevinç getiren, sevindiren, ferah getiren. (Farsça)

ferah-bahş

 • Sevinç veren, sevindiren. Ferah bağışlayan. (Farsça)

ferah-ebru

 • Sevimli, güler yüzlü. (Farsça)

ferahlı

 • Sevinçli, huzurlu, neşeli.

ferhan / ferhân / فرحان

 • Sevinçli, rahat.
 • Sevinçli, neşeli. (Arapça)

ferih

 • Sevinçli, ferahlı. Fahur. Ferhan.

ferih fahur

 • Sevinçli olarak, iftihar ederek.

feza-yı şadüman / feza-yı şâdüman

 • Sevinç ve neşe veren bir atmosfer, saha.

girye-i şadi / girye-i şâdî

 • Sevinçten dolayı olan ağlama. Sevinç gözyaşı.

haber-i beşaret / haber-i beşâret

 • Sevindirici, müjdeli haber.

habib / habîb / حَب۪يبْ

 • Sevgili mânâsına Muhammed aleyhisselam.
 • Sevgili, dost.
 • Sevgili, sevilen.
 • Sevgili.

Habibe / habibe

 • Sevilen. Sevgili. Seven. Dost.

habibiyet / habîbiyet

 • Sevgililik.

hakikat-i mahbube

 • Sevilen hakikat, gerçek.

hakikat-i sevap

 • Sevap gerçeği.

hasr-ı muhabbet / حَصْرِ مُحَبَّتْ

 • Sevgiyi yöneltme, sadece onu sevme.
 • Sevgiyi bir noktaya yoğunlaştırma.

haşyet

 • Sevgiyle karışık korku.

hayrat / hayrât

 • Sevâb kazanmak için yapılan Allahü teâlânın beğendiği iyi işler, bütün iyilikler, hayırlar.

hazz / حظ

 • Sevinç duyma. Hoşlanma. Zevklenme. Saadet. Tali'. Nasib. Nimet ve süruru mucib şey.
 • Sevinç, haz. (Arapça)

hevahah

 • Sevilen, muhib, dost. (Farsça)

hıbab

 • Sevişmek, muhabbet.

hibb

 • Seven. Dost. Muhabbet eden, arkadaş.

hiss-i muhabbet

 • Sevgi hissi, duygusu.

hoşmeşreb

 • Sevimli, güzel huylu. (Farsça)

hoşru / hoşrû / خوش رو

 • Sevimli. (Farsça)

hubb / حب

 • Sevgi, muhabbet.
 • Sevgi.
 • Sevgi. (Arapça)

hubur

 • Sevinç, gönül ferahlığı.

huri / hûrî

 • Sevgili, cennet kızı.

hurrem

 • Sevinçli. Mesrur. Şen. Ferahlık veren. Taze ve hoş. Güler yüzlü. (Farsça)

hüsn-ü teveccüh

 • Sevgi ile karışık medih ve takdir. İyi karşılanmak ve alâka görmek.

huşu / huşû

 • Sevgiyle karışık korku.

hutbe-i şirin

 • Sevimli ve tatlı hutbe.

hüzn-ü gurubi / hüzn-ü gurubî

 • Sevilen ve bağlanılan herşeyin batıp gitmesinden ortaya çıkan hüzün.

ibahiyye

 • Sevab veya günah olduğunu kabul etmeyen bâtıl ve dalâlete saparak dinden çıkan bir fırka veya bu fırkadan olan kimse.

ibhac

 • Sevindirme, sürur ve sevinç verme.

ibs

 • Sevinmek, ferah.

ibtihac / ibtihâc / ابتهاج

 • Sevinç, sevinme. İç açıklığı.
 • Sevinç, sevinme.
 • Sevinme. (Arapça)

ictizal

 • Sevinme, mesrur olma.

ifrat-ı neşat

 • Sevinç coşkunluğu, sevinçten dolayı çoşma.

iha

 • Sevketme, gönderme.

ilan-ı sürur / ilân-ı sürur

 • Sevincin duyurulması.

insiyak

 • Sevkedilme.

istidad-ı muhabbet

 • Sevme kabiliyeti.

iştirak-i a'mal / iştirâk-i a'mâl

 • Sevap kazandıran işlerde ortaklık.

istisabe

 • Sevap kazanmak isteme.

istitrab

 • Sevinmeyi, süruru istemek.

iştiyak / iştiyâk / اشتياق

 • Şevklenme, şevk duyma. (Arapça)

iştiyakan

 • Şevkle, hasretle, özlem duyarak.

katarat-ı şadi / katarat-ı şadî

 • Sevinç damlaları. Sevinçten dolayı akan gözyaşları.

kemalat-ı muhabbet / kemâlât-ı muhabbet

 • Sevginin mükemmellikleri.

kesret-i sevap

 • Sevap çokluğu.

layık-ı muhabbet / lâyık-ı muhabbet

 • Sevgiye lâyık.

lezzet-i muhabbet

 • Sevgideki lezzet.

lisan-ı hal-i şevk

 • Şevk ve arzunun hâl dili, beden dili.

lüab-ı sürur

 • Sevinç tükrüğü.

ma'şuk

 • Sevilen, sevilmiş.

ma'şukiyet

 • Sevilme hâli. Sevilen bir kimsenin hâli.

maalmemnuniye / maalmemnûniye / مع الممنونيه

 • Seve seve. (Arapça)

maani-i mukaddese-i muhabbet / maânî-i mukaddese-i muhabbet

 • Sevgi ile ilgili mukaddes mânâları.

mahabbet / محبت

 • Sevgi. (Arapça)
 • Mahabbet eylemek: Sevmek. (Arapça)

mahbub / mahbûb / محبوب / مَحْبُوبْ

 • Sevgili.
 • Sevilmiş, sevilen, sevgili.
 • Sevgili.
 • Sevgili.
 • Sevilen.
 • Sevgili.

mahbub-u hakiki / mahbûb-u hakikî

 • Sevilen ve gerçek anlamda sevilmeye lâyık olan Allah.

mahbubane / mahbubâne

 • Sevimli bir şekilde.
 • Sevilerek.

mahbubat / mahbubât

 • Sevilenler. Sevgililer.
 • Sevilen şeyler.
 • Sevgililer.

mahbubiyet

 • Sevgili olma; Allah'ın muhabbetine erişme.
 • Sevilirlik.

mahbubiyyet / mahbûbiyyet

 • Sevilen olmak. Mahbub olmaklık. Sevilecek hâlde bulunuş. (Cenab-ı Hakk'ın kullarını her çeşit nimetler ile besleyip yetiştirmesi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi; onları sevdiğini ve mahbubiyyetini gösteriyor.)
 • Sevgili olmak.

mahbup

 • Sevgili.

mahiyet-i sevap

 • Sevabın mahiyeti.

maşuk / mâşûk

 • Sevilen.

maşuka / mâşûka

 • Sevilen kadın.

mazhar-ı muhabbet ve uhuvvet

 • Sevgi ve kardeşliği gösterme ve onlara ayna olma.

mebguz

 • Sevilmemiş. Buğzedilmiş. Nefret edilmiş.

mebğuz

 • Sevilmeyen.

medar-ı muhabbet

 • Sevgi kaynağı.

medar-ı sevab / medâr-ı sevab

 • Sevap kaynağı, sebebi.

medar-ı sevap

 • Sevinç ve neşe vesilesi.

medar-ı sevap ve ikab

 • Sevap ve azap vesilesi.

medar-ı sürur / medâr-ı sürûr / مَدَارِ سُرُورْ

 • Sevinç ve neşe vesilesi.
 • Sevinç sebebi.

medar-ı sürur ve saadet

 • Sevinç ve neşe kaynağı.

medar-ı teşvik / medâr-ı teşvik

 • Şevklendirme sebebi, teşvik nedeni.

memnunen

 • Sevinerek, memnun olarak.

meratib-i muhabbet / merâtib-i muhabbet

 • Sevgi dereceleri.

meratib-i muhabbet ve iftihar ve izzet ve kibriya / merâtib-i muhabbet ve iftihar ve izzet ve kibriyâ

 • Sevgi, övgü, şeref ve büyüklük mertebeleri.

mesak / mesâk

 • Sevkedilen yer.

meserrat / meserrât / مسرات

 • Sevinçler. (Arapça)

meserret / مسرت / مَسَرَّتْ

 • Sevinç, şenlik.
 • Sevinç. şenlik. Sürur.
 • Sevinç.
 • Sevinç. (Arapça)
 • Sevinç.

meserret-bahş

 • Sevinç veren, mutluluk bahşeden.

meserretaver / meserretâver

 • Sevinç ve meserret getiren. Sürurlandıran. Sevindiren. Sevindirici. (Farsça)

meserretengiz

 • Sevindiren. Meserret meydana getiren. (Farsça)

meşhun / meşhûn

 • Sevinçli.

meşhun-u mesarr / meşhun-u mesârr

 • Sevinçler ve zevklerle dolu.

mesrur / mesrûr / مسرور / مَسْرُورْ

 • Sevinçli. Sürurlu. Meserretli. Merâmına ermiş.
 • Sevindirme.
 • Sevinçli, sürurlu.
 • Sevinçli. (Arapça)
 • Sevinçli.

mesrur eden

 • Sevindiren, mutlu eden.

mesrur olmak

 • Sevinmek.

mesrurane / mesrurâne / mesrûrâne / mesrûrane / مسرورانه

 • Sevinçli bir şekilde.
 • Sevinçli bir şekilde.
 • Sevinçli bir şekilde.
 • Sevinçle. (Arapça - Farsça)

mesruriyet / mesrûriyet

 • Sevinç.
 • Sevinçlik. Sürur içinde oluş. Dileğine ermiş olanın hâli.
 • Sevinçlilik.

mesuk / mesûk

 • Sevk olunan.

mevdud

 • Sevilmiş, kendisine muhabbet edilmiş. Sevgi gösterilmiş.

meveddet / مودت

 • Sevgi, muhabbet.
 • Sevme, sevgi, dostluk.
 • Sevgi. (Arapça)

meyelan-ı muhabbet / meyelân-ı muhabbet

 • Sevgiyi ortaya çıkaracak meyil ve eğilimler.

meyelan-ı şevk-engiz / meyelân-ı şevk-engiz

 • Şevk verici eğilim.

mihrban / mihrbân / مهربان

 • Sevgi dolu, şefkatli. (Farsça)

misal-i muhabbet / misâl-i muhabbet

 • Sevgi misali.

muaşaka / muâşaka / معاشقه

 • Sevişme. Ziyadesiyle arz-ı muhabbet etme. Birbirini sevme. Karşılıklı aşk ve muhabbet.
 • Sevişme.
 • Sevişme. (Arapça)

mübhic / mübhîc

 • Sevindiren.

muhabbet / محبت

 • Sevgi. Aşırı düşkünlük.
 • Sevgi.
 • Sevgi, sohbet.
 • Sevgi.
 • Sevgi.
 • Sevgi. (Arapça)

muhabbet eden

 • Seven.

muhabbet etme

 • Sevme.

muhabbetdar / muhabbetdâr

 • Seven, sevgili.

muhabbetdarane / muhabbetdârâne

 • Severcesine.

muhabbethane / muhabbethâne

 • Sevgi evi.

muhabbetkarane / muhabbetkârâne

 • Sevgi besleyerek, muhabbetle.
 • Severcesine.

muhabbetname

 • Sevgisini bildiren yazılı mektup.
 • Sevgisini bildiren yazılı kâğıt. Aşkını bildiren yazı. (Farsça)

muhabbettar

 • Sevgi besleyen.

muhabbettarane / muhabbettârâne

 • Sevgiyle, sevgi dolu.

muhib / محب / مُحِبْ

 • Seven.
 • Seven.
 • Seven. (Arapça)
 • Seven.

muhibb

 • Seven. Muhabbet eden. Dost. Hayrı isteyen.

muhibbane

 • Severek. Dostça. Dosta yakışır surette. (Farsça)

musab

 • Sevab kazanmış olan. Ameline karşılık ecir kazanmış olan.

müsab

 • Sevab kazanan, ettiği iyiliğin Allah'tan karşılığını gören.

müsevvik

 • Sevk eden, gönderen.
 • Sevk eden.

müşevvikane

 • Şevk vermek suretiyle, teşvik ederek, sevdirerek. (Farsça)

müştakane

 • Şevkle, çok isteyerek, severcesine. (Farsça)

müstehab

 • Sevilen, beğenilen. Peygamber efendimizin bâzan âdet olarak yaptıkları; yapılınca sevâb verilen yapılmayınca günâh olmayan şeyler.
 • Sevilmiş, sevaplı.

mütehellil

 • Sevinçten yüzü gülen.

müteneşşıt

 • Sevinç, neşat elde eden.

müteşevvik

 • Şevkli, çok istekli olan.

müteveddid

 • Sevgi ve muhabbet gösteren. Kendini sevdiren.

na-şad

 • Sevinçli olmayan, mahzun, tasalı, kederli. (Farsça)

nazar-ı muhabbet

 • Sevgi bakışı.

neş'e

 • Sevinç.

neşat / نشاط

 • Sevinç, mutluluk.
 • Sevinç.
 • Sevinç. (Arapça)

neşat-aver / neşat-âver

 • Sevinç ve sürur getiren. (Farsça)

neşat-bahş

 • Sevinç ve neşe bağışlayan. (Farsça)

neşat-engiz / neşât-engiz

 • Sevinç uyandıran. (Farsça)

neşve / نشوه

 • Sevinç.
 • Sevinç. (Arapça)

nur-u muhabbet

 • Sevgi nuru.

perestide

 • Sevgili, mahbub, sevilen. (Farsça)

pürsevda

 • Sevgiyle dolu.
 • Sevda dolu.

ri'mam

 • Sevmek.

rişte-i hürmet

 • Sevgi, hürmet bağı.

şad / şâd / شاد / شَادْ

 • Sevinçli, ferahlı, memnun, mesrur, şen, bahtiyar. (Farsça)
 • Sevinçli. (Farsça)
 • Şâd etmek: Sevindirmek, mutlu etmek. (Farsça)
 • Şâd olmak: Sevinmek, mutlu olmak. (Farsça)
 • Sevinçli.

şadan / şâdân / شادان

 • Sevinçli, bahtiyar. (Farsça)
 • Sevinçli. (Farsça)

şadi / şâdî / شادی

 • Sevinçlilik, memnunluk, mesruriyet, gönül ferahlığı. (Farsça)
 • Sevinç. (Farsça)

şadman / şâdmân / شادمان

 • Sevinçli. (Farsça)

şadmani / şâdmânî / شادمانى

 • Sevinç. (Farsça)

sahhaka

 • Sevici kadın.

sahife-i hasenat / sahife-i hasenât

 • Sevap ve iyiliklerin yazıldığı mânevî sayfa.

saik / sâik

 • Sevk edici sebep, neden.
 • Sevkeden, götüren.

şaik

 • Şevkli, hevesli, şevk verici.

saik / sâik / سائق / سَائِقْ

 • Sevk eden. (Arapça)
 • Sevk eden.

saika / sâika

 • Sevkedip götüren bir his.

şaika / şâika

 • Şevk verici, isteklendirici.
 • Şevk verici güç, duyu.

saika / sâika / سَائِقَه

 • Sevk eden.

şarab-ı muhabbet / şarâb-ı muhabbet

 • Sevgi şarabı.

sarr

 • Sevindiren, sürura sebeb olan.

sebeb-i muhabbet

 • Sevgi sebebi.

şefik-i habib

 • Sevgili Şefik.

şen

 • Sevinç, neşe.

sevab

 • Sevap, dine uygun davranış.

sevabdar / sevabdâr

 • Sevaplı.
 • Sevaplı.

sevabdarane / sevabdârâne

 • Sevaplıca.

sevapdarane / sevapdârâne

 • Sevap kazandırarak.

sevdafeza

 • Sevda artıran. (Farsça)

sevdakar / sevdakâr

 • Sevdalı. Âşık. (Farsça)

sevdazede / sevdâzede / سودازده

 • Sevdalı. (Farsça)

şevk u iştiyak

 • Şevk ve arzu. Şevk ve iştiyak.

şevk-alud / şevk-âlud

 • Şevkli, neşeli, sevinçli, keyifli. (Farsça)

şevk-efza / şevk-efzâ

 • Şevklendiren, neşe artıran. (Farsça)

şevk-engiz

 • Şevke getiren.

şevk-engizane / şevk-engizâne

 • Şevke getirerek.

seyyid-ül-enam / seyyid-ül-enâm

 • Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın lakablarından biri. Beşerin yâni insanların efendisi, en yükseği.

seyyid-üs-sakaleyn

 • Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın lakablarından. İnsanların ve cinlerin efendisi, iki cihânın seyyidi Muhammed aleyhisselâm.

sıbteyn-i mükerremeyn

 • Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın iki mübârek torunu; hazret-i Hasan ve hazret-i Hüseyn (radıyallahü teâlâ anhümâ).

siret-i nebevi / sîret-i nebevî

 • Sevgili Peygamberimizin örnek hayâtı, güzel ahlâkı.

şirin-cemal

 • Sevimli yüzlü. (Farsça)

sürur / sürûr / سرور / سُرُورْ

 • Sevinç. Neş'eli olmak.
 • Sevinç, neşe.
 • Sevinç.
 • Sevinç.
 • Sevinç. (Arapça)
 • Sevinç.

sürurengiz / sürûrengîz / سرور انگيز

 • Sevinçli. (Arapça - Farsça)

tabakat-ı kemal ve muhabbet / tabakat-ı kemâl ve muhabbet

 • Sevgi ve olgunluk tabakaları, katmanları.

tahabbüb

 • Sevgi göstermek, muhabbet beslemek. Bir kimseyi dost ittihaz etmek. Sevdirmeği istemek.
 • Sevgi gösterme.

tahabbüp

 • Sevgi gösterme.

tarab

 • Sevinçlik. Şenlik. Şâdlık.
 • Sevinçlilik.

tarab-nak / tarab-nâk

 • Sevinçli, neşeli, coşkun. (Farsça)

tatarrub

 • Şevke gelme, coşma, neşelenme, keyiflenme.

teaşük

 • Sevişmek.

tebecbüc

 • Sevinmek.

tecelli-i muhabbet / tecellî-i muhabbet

 • Sevgi yansıması, görüntüsü.

tehellül

 • Sevinme, açık yüzlü olma. Yüzü gülme. Beşâretten yüzdeki parlama eseri.

tenezzül / تَنَزُّلْ

 • Seviyesine inme.

tenezzülen / تَنَزُّلاً

 • Seviyesine inerek.

tergib

 • Şevklendirme, ümidlendirme. Rağbet verdirme. İsteklendirme.

teşevvuk

 • Şevklenme, istek gösterme, arzu etme, sevinme.

teşnedil / تشنه دل

 • Seven, arzulu, can atan. (Farsça)

tesrir eden

 • Sevindiren, mutlu eden.

tesvib

 • Sevab vermek demektir. Sevab da ceza gibi, hayır veya şer herhangi bir şeyin karşılığıdır. Sevab, hayırda meşhur olmuştur. Lisanımızda da ceza, şerde kullanılmıştır.

teşvik / تشويق / teşvîk / تشویق / تَشْو۪يقْ

 • Şevklendirme. Şevke getirme. Kışkırtma. Kaldırma. Cesaret verme.
 • Şevklendirme.
 • Şevklendirme.
 • Şevklendirme. (Arapça)
 • Teşvîk edilmek: Şevklendirilmek. (Arapça)
 • Teşvîk etmek: Şevklendirmek. (Arapça)
 • Şevklendirme.

teşvik eden

 • Şevklendiren, isteklendiren.

teşvik etme

 • Şevklendirme, isteklendirme.

teşvik etmek

 • Şevklendirmek, isteklendirmek.

tevellu'

 • Sevme. Alâka ve aşk peydâ etme.

tezauf-u sevab / tezâuf-u sevab

 • Sevabın katlanması.

vamk

 • Sevme, muhabbet.

vedid

 • Sevgisi çok olan.

vedudiyet / vedûdiyet

 • Sevilir olma, kendini sevdirme.

velehzede

 • Sevgilinin hışmına uğrayıp kahır çeken âşık. (Farsça)

vesile-i muhabbet

 • Sevgi sebebi.

yeftenc

 • Sevgililerin zülüfü kendisine benzetilen siyah renkli büyük bir yılan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın