LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ses kelimesini içeren 75 kelime bulundu...

acic

 • Sesi yükseltmek.

aheng-i esvat / âheng-i esvât / آهنگ اصوات

 • Ses uyumu.

ahenk

 • Seslerin arasındaki uygunluk. Düzgün tarz ve gidiş. (Farsça)

akire

 • Ses, sedâ, savt.

aks-i sada / aks-i sadâ

 • Sesin yankılanması.
 • Sesin bir yere çarpıp geri gelmesi. Yankı. Çok evvelden söylenen bir hakikatın sonradan tekrar edilmesi.

aksisada / aksisadâ

 • Ses yankısı.

akustik

 • Sese ait.Ses mevzuu. Kapalı yerde ses dağılma sistemi. (Fransızca)

alet-i musavvit / âlet-i musavvit

 • Sesi nakletmeye yarıyan alet. Mikrofon.

asude / âsûde

 • Sessiz, dingin, huzurlu.

asvat / asvât

 • Sesler.

avaz / âvaz / âvâz / آواز

 • Ses, seda.
 • Ses. (Farsça)

bahh

 • Ses kesilmek, boğaz kısılmak.

bahha'

 • Sesi kesilmiş olan kadın. (Müz: Ebahh)

bahice

 • Ses, savt, sadâ.

bang

 • Ses, sadâ, haykırma, bir ağızdan alkış. (Farsça)

bihah

 • Ses kısıklığı.

buhuh

 • Ses kısıklığı.

ceharet

 • Sesin yüksek olması. Ses yüksekliği.

cülmüd

 • Sesi çok çıkan ve kuvvetli olan kimse.

davve

 • Ses, sadâ.

dem-beste

 • Sesi soluğu kesilmiş, susmuş. (Farsça)

ebahh

 • Sesi kısık olan kimse. Avazı tutkun kişi. (Müe: Buhhâ)

elhan / elhân

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, mânâ bozulacak şekilde, harfleri ve kelimeleri değiştirerek, sesi alçaltıp yükselterek, çeneyi oynatarak okumak. Lahn'in çokluk şeklidir.

esvat / esvât / اصوات

 • Sesler.
 • Sesler. (Arapça)

fedid / fedîd

 • Ses, savt, sada.

fonograf / فُونُوغْرَافْ

 • Ses cihazı.

hamuş

 • Sessiz, susmuş.

hamuşane

 • Sessizce, ses çıkarmadan. Sessizliği andırır bir şekilde. (Farsça)

hatif / hâtif / هَاتِفْ

 • Sesi işitilen görünmez varlık.
 • Sesi işitilen fakat kendisi görülmeyen seslenici.

heca / hecâ

 • Ses artıran harfler, harflerin dizilişi.

hengame / hengâme

 • Seslerin birbirine karışmasından çıkan gürültü. Kavga, gürültü. Şamata. (Farsça)

hevatif / hevâtif

 • Seslenen görünmez cinler.

hoşavaz

 • Sesi güzel olan. Güzel sesli. (Farsça)

hoşneva

 • Sesi güzel olan. Güzel sesli. (Farsça)

hubş

 • Sesi güzel olan bir kuş.

huruf-u halk

 • Sesi boğazdan çıkan harfler. (Hâ, hı, ayn, gayn, he, hemze gibi)

ibhah

 • Sesini boğuk bir şekilde çıkarma.

inşad etme / inşâd etme

 • Sesli olarak dile getirme.

ısata

 • Seslenme, ses çıkarma.

kabr-i hamuş / kabr-i hâmuş

 • Sessiz mezar.

legat

 • Sesler kelâmla karışık olmak.

ligat

 • Ses, sedâ.

mahrec

 • Sesin ağızdan çıkış yeri.

megafon

 • Sesi yükseltip büyüten alet.

münadi / münâdi

 • Seslenen, çağıran.

mutasavvıt

 • Ses çıkaran, seslenen, ses veren.

nadi / nâdî / نادی

 • Seslenen, çağıran. (Arapça)

nağme

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak. Tegannî.

nakl-i asvat

 • Seslerin nakli, iletimi.

nebac

 • Sesi yüksek olan.

nebbac

 • Sesi sert olan.

necah

 • Ses, sadâ.

neva / nevâ / نوا

 • Ses, nağme, çekirdek.
 • Ses. (Farsça)

nida / nidâ / نِدَا

 • Sesleniş.
 • Seslenme, ünleme, ünlem.
 • Seslenme.

nida' / nidâ' / نداء

 • Ses. (Arapça)

ramazan-ı sükut / ramazan-ı sükût

 • Sessizlik ramazanı, sessizlik orucu.

sada / sadâ / صدا / صَدَا

 • Ses.
 • Ses, seda.
 • Ses. (Arapça)
 • Ses.

sada-yı basit / sadâ-yı basit

 • Sesin, bir defa tekrarı.

sada-yı mürekkeb / sadâ-yı mürekkeb

 • Sesin bir çok defalar tekrarı.

sadasız

 • Sessiz.

sakitane / sakitâne / sâkitâne

 • Ses çıkarmayarak, sessizce. (Farsça)
 • Sessizce, suskun bir şekilde.

samitane

 • Sessizce, ses çıkarmaksızın, sâkitane. (Farsça)

savt / صوت / صَوْتْ

 • Ses. Bağırmak.
 • Ses.
 • Ses.
 • Ses. (Arapça)
 • Ses.

sayha / صَيْحَه

 • Sesleniş, kükreyiş.
 • Ses.

seda / sedâ / صدا

 • Ses.
 • Ses.
 • Ses. (Arapça)

sükut / sükût / سكوت

 • Sessizlik. (Arapça)

sükut eden / sükût eden

 • Sessiz kalan, susan.

sükut edilme / sükût edilme

 • Sessiz kalınma.

sükut etmek / sükût etmek

 • Sessiz kalmak, susmak.

sükuti / sükûtî

 • Sessizlik kuralı esas olan.
 • Sessizlikte olan. Çok ses çıkarmayan. Az konuşan.

tecvid-i huruf

 • Seslerin mahreçlendirilmesi. Harflerin düzgün olarak telâffuz edilmesi.

teganni / tegannî

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, hareke, harf ve med (uzatma) ilâve etme ve çıkarma yapmak sûretiyle, kelimelerin asıllarını dolayısıyle mânâyı bozarak okuma.

tekellüm-i samit / tekellüm-i sâmit

 • Sessiz konuşma.

tenzede

 • Sessiz, sâkin, susmuş. (Farsça)

vücud-u havai / vücud-u havâî

 • Ses dalgası gibi havada bulunan varlık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın