LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te serv ifadesini içeren 55 kelime bulundu...

ar'are

 • Dağ başı. İki burun deliğinin arası.
 • Servi ağacı. Çocuk oyunundan bir oyun.

bıtna

 • Malın, paranın ve servetin ziyadeliğinden doğan sürur, sevinç.
 • Mide dolgunluğu.

burjuva

 • Servet ve mal birikimi yapanlar; zenginler sınıfı.

darülbedayi / dârülbedâyi / دارالبدایع

 • Konservatuvar. (Arapça)

darülelhan / dârülelhân / دارالالحان

 • Konservatuvar. (Arapça)

define

 • Hazine, gizli servet.

derdar

 • Servi ağacından bir sınıf.

dest-gah / dest-gâh

 • İş yeri, tezgâh. (Farsça)
 • İktidar, servet, kuvvet. (Farsça)

edebiyat-ı cedide

 • 1896 - 1901 tarihleri arasında Avrupa te'siri ile meydana gelen edebiyat cereyanına verilen isim. Yeni edebiyat. Servet-i Fünun Edebiyatına verilen ad.

ehl-i servet

 • Servet ve sermaye sahibi.

fecr-i ati / fecr-i âtî

 • Gelecekteki fecr. 1908 meşrutiyet inkılâbından sonra Servet-i Fünun mecmuası etrafından toplanan bir kısım gençlerin kurmak istedikleri ekolün (cemiyetin) adıdır.

ferve

 • (Çoğulu: Füre'-Firâ) Baş derisi.
 • Bir parça toplanmış kuru ot.
 • Servet, zenginlik.
 • Kürk.

hazain-i servet / hazâin-i servet

 • Servet hazineleri.

hazine-i ebediye

 • Sonsuz bir servet, hazine.

hazine-i servet

 • Servet hazinesi.

hedeb

 • Ensiz, uzun ve ince yaprak.
 • Servi yaprağı.

isase

 • Zenginlik, servet.
 • Göz ucuyla bakma.
 • Cemiyet, topluluk.

isnak

 • Mal, mülk, servet ve makamın, insanı azdırması.

kese

 • Kısa yol, kestirme yol.
 • Mc: Mali iktidar, servet. (Para kesesi manasında olan kelime için Bak: Kise)

keşfiyat

 • (Tekili: Keşf) Keşifler. Bulup meydana çıkarılan şeyler.
 • Cenâb-ı Hakkın ihsan ve ilhamı ile evliyâullahın, hususan evliya-ı izâm hazeratının ve hasseten Kur'ân-ı Hakimin irşadı ile ve feyzi ile Rüesâ-i Evliyâ ve Server-i Kâinat olan Peygamberimiz Resul-i Ekrem (A.S.M.) Efendimizin de

kesir-ül mal / kesir-ül mâl

 • Malı mülkü çok olan. Serveti fazla olan. Zengin.

kodaman

 • İleri gelen. Servet veya mevki sahibi kimseler hakkında alay yollu söylenir.

küfv

 • Eş, denk. Evlenecek kız ile erkeğin din bilgileri, takvâ (haramlardan kaçmak), neseb (soy), mevki ve servet bakımından denk olması.

mal / مال

 • Fık: Bir kimsenin tasarrufunda bulunan kıymetli, lüzumlu şey. (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.)
 • Mal. (Arapça)
 • Servet. (Arapça)

maldari / maldarî

 • Zenginlik, servet.

medbur

 • Zengin. Malı mülkü ve serveti çok olan.
 • Yaralı, mecruh.

menabi'

 • (Tekili: Menba') Kaynaklar. Pınarlar. Nebeân eden yerler.
 • Her şeyin zâhir olduğu yerler.
 • Servetlerin çıktığı yerler.

mennane

 • Malı, mülkü, serveti için kendisiyle evlenilen kadın.

merih

 • Beyaz servi.

meşaş

 • Beyaz servi.

meyasir

 • (Tekili: Meysere) Ordunun sol kanatları. Sol cenahlar.
 • Zenginlikler, servetler.

meysere

 • (Çoğulu: Meyâsir) Ordunun sol cenâhı. Sol cenâh.
 • Zenginlik, servet.

nakd

 • (C?: Nukûd) Madeni para, akçe.
 • Bir şeyin bedelini peşinen ödemek.
 • Para olarak bulunan servet.
 • Vezin ve ayarı tamam olan para.
 • Bir şeye hırsızlamasına bakma.
 • Seçmek.
 • Saymak.

saki / sâki

 • İçecek servisi yapan, sunan kişi.

saman / sâmân

 • Servet. Zenginlik. (Farsça)
 • Rahmet. (Farsça)
 • Dinçlik. (Farsça)
 • Düzen, tertip. (Farsça)
 • Bir kimsenin varı-yoğu, serveti. (Farsça)
 • Servet, zenginlik.

sehikad / sehîkad / سهى قد

 • Servi boylu, düzgün boylu. (Farsça - Arapça)

sehikamet / sehîkâmet / سهى قامت

 • Servi boylu, düzgün boylu. (Farsça - Arapça)

sermaye

 • Servet, varlık.

sermaye-i dünya

 • Dünya serveti.

sermaye-i kemterane / sermaye-i kemterâne

 • Mütevazi sermaye, az servet.

sermaye-i ticaret

 • Ticaretin kazandırdığı servet; manevî sermaye.

serv / سرو

 • Selvi, servi. (Farsça)
 • Cömertlik, mürüvvet. (Farsça)
 • Servi, selvi. (Farsça)

serv-i bülend / سرو بلند

 • Boyu servi gibi düzgün ve uzun olan sevgili.

serv-i nihal / serv-i nihâl / سرو نهال

 • Fidan gibi düz servi.
 • Servi boylu güzel.

serv-i revan / serv-i revân / سرو روان

 • Yürüyen servi.
 • Yürüyen servi boylu güzel.

servendam / servendâm / سرواندام

 • Servi boylu. (Farsça)

serveran

 • (Tekili: Server) Başlar, başkanlar, serverler, reisler, ulu kimseler. (Farsça)

serveri / serverî

 • Başlık, başkanlık, serverlik, reislik. Ululuk. (Farsça)

servet-i dünya

 • Dünya serveti ve zenginliği.

servet-i insaniye

 • İnsanlığın serveti.

servet-i riba / servet-i ribâ

 • Faizle elde edilmiş servet, kazanç.

serveten

 • Servet bakımından.

servistan / servistân / سروستان

 • Servilik. (Farsça)

servkadd / سروقد

 • Servi boylu. (Farsça - Arapça)

varis / vâris / وَارِثْ

 • Servetlerin hakiki sahibi olan (Allah).