LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te serseri ifadesini içeren 22 kelime bulundu...

argo

 • Bir meslek veya topluluk sınıfı arasında kullanılan özel söz. (Fransızca)
 • Mc: Serserilerin ve külhanbeylerin kullandığı söz veya deyim. (Fransızca)

asev

 • (Asven) Serkeşlik. Taşkınlık, serserilik.

aşug

 • Bilinmiyen, meçhul, yabancı. (Farsça)
 • Serseri. (Farsça)

avare / âvâre

 • Başıboş, serseri, boş gezen. İşsiz güçsüz. (Farsça)
 • Serseri.

avaregi / avaregî

 • Avarelik, serserilik, işsiz güçsüzlük, aylaklık. (Farsça)

bad-peyma

 • Başıboş, boş gezen, âvâre, serseri. (Farsça)

bahil

 • Avâre, başıboş, serseri.
 • Yularsız deve. Deyneği olmayan çoban.

bahir / bâhir

 • Yalancı. Ahmak, serseri adam.
 • Kırmızı kan.

beyhoş

 • (Bihûş) Şaşkın. Akılsız. Deli. Serseri. (Farsça)

bi-mekan / bî-mekân

 • Mekânsız, yersiz, yurtsuz. (Farsça)
 • Serseri. (Farsça)

der-beder

 • Serseri, kapı kapı dolaşan. (Farsça)
 • Dağınık, perişan. (Farsça)

dil-i avare / dil-i âvâre

 • Serseri gönül.

hane ber-duş

 • Evi omuzunda. Avare. Serseri.

hayta

 • Serseri, serkeş kimse.
 • Ask: Osmanlılarda görevli bir sınıf askere verilen ad. Hayta birlikleri, üstün savaş kabiliyeti olan askerlerden kurulur, lüzumunda düşman topraklarına akın yapmak için de kullanılırdı. Sonraları düzenleri bozulduğunda eşkiyalığa başladılar; bundan dolayı "hayt

hercai / hercaî

 • (Hercâyî) Her yerde bulunur, kendine mahsus belirli bir yeri bulunmayan. Serseri, derbeder.
 • Kararsız, sebatsız, vefasız, dönek, mütelevvin.

kalenderi / kalenderî

 • Feylesofluk; kalenderlik; dervişlik; serserilik. (Farsça)
 • Edb: Halk edebiyatı tâbirlerindendir. Halk şâirleri "mef'ulü, mefaîlü, mefaîlü, feûlün" vezninde tanzim ettikleri gazele bu adı verirler. (Farsça)

keş

 • (Keşiden) Çekmek fiilinin emir kökü. Birleşik kelimeler de yapılır. Meselâ: Cefâ-keş : Cefâ çeken. Esrar-keş : Esrar çeken, esrar içen serseri. (Farsça)

külhani

 • Serseri, çapkın, âvâre. (Farsça)

saalik

 • Dilenciler.
 • Serseriler.
 • Kalenderler.
 • Dervişler.

serseriyane / serseriyâne

 • Serserice.
 • Serserice.
 • Serserice. (Farsça)

sosyalizm

 • İktisadî teşebbüsleri ve teşekkülleri devlete vermek isteyen görüş. İştirakiyecilik. Güya, herkese müsavi mal verme esasını idare sisteminde yerleştirmeyi ve mal birliğini iddia eden ve insan fıtratına zıt olarak hürriyetleri daraltıcı ve din aleyhdarı bir sistem. Serserilere, zenginlerin mallarını (Fransızca)

su'luk

 • (Çoğulu: Saâlik) Fakir.
 • Dilenci.
 • Serseri.