LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te serik ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

bazig / bâzig

 • Ortak, şerik.

behreber

 • Şerik, ortak. (Farsça)

behreberi / behreberî

 • Ortaklık, şeriklik. (Farsça)

bi-enbaz / bî-enbaz

 • Şeriki ve benzeri ve eşi olmayan, eşsiz. Allah (C.C.)

enbaz

 • Ortak, şerik, eş. (Farsça)

enbazi / enbazî

 • Şeriklik, ortaklık. (Farsça)

endad

 • (Tekili: Nidd) Benzerler. Emsâller.
 • Misiller. şerikler, eşler.

eşrak

 • Ortaklar. şerikler.

ey sübhanımız

 • Ey bütün mükemmel sıfatların sahibi ve bütün eksikliklerden, bütün noksan sıfatlardan uzak, acz ve şerikten münezzeh olan Rabbimiz!.

halit / halît

 • Huk: Yol ve su gibi umumi olan araziler hukukunda ortak olan kimse.
 • Şerik, ortak.
 • Karışmış.

harim / harîm

 • Herkesin giremiyeceği, dokunmıyacağı şey. Haram dairesi.
 • Şerik.
 • Bir kişinin olup, başkasının duhul ve taarruzundan masun yer.
 • Hacıların Mekke-i Mükerreme'de giydikleri libas.

hem-dest

 • (Çoğulu: Hemdestân) Birlikte çalışan, müttefik, arkadaş. (Farsça)
 • Ortak, şerik. (Farsça)

hem-desti / hem-destî

 • Berâberlik, birlik. (Farsça)
 • Ortaklık, şeriklik. (Farsça)

hemal

 • Şerik, ortak, eş, benzer, nazir. (Farsça)

işrak

 • Allah'a şerik koşma. Allah'tan başkasından medet bekleme.

küfüv

 • Şerik. Nazir, akran, denk, eş, benzer, misil. Hemtâ.

lebbeyk

 • Hac, umre veya her ikisini yapmak üzere niyyet ederken yâni ihrâma girerken başlayıp, Mina'da Cemre-i akabede (büyük cemrede) şeytan taşlanırken atılan ilk taşla söylemesi son bulan mübârek sözler: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk innelhamde venni'mete leke vel-mülke

müşarik

 • (Şirket. den) Ortak, şerik. Bir işte birlikte bulunan.
 • Birlikte iş yapanlardan herbiri. Ortakların beheri.

şakis

 • Şerik, ortak.
 • Hisse, nasip.

şeraket

 • Şeriklik, ortaklık.
 • Arkadaşlık, refâkat.

şüreka / şürekâ

 • (Tekili: şerik) şerikler, ortaklar.
 • Şerikler, ortaklar.

telbiye

 • "Lebbeyk, Allâhümme lebbeyk, lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk. İnnel hamde ven-ni'mete vel-mülke lâ şerîke leke" sözlerini söylemek.

tenzih

 • Suç ve noksanlıktan uzak saymak. Cenab-ı Hakk'ı (C.C.) her çeşit kusur, noksan, şerik gibi hallerden uzak bilip söylemek.
 • Kabahati yok olduğu anlaşılmak ve onu ifade etmek.

teslis

 • Üçleme. Hristiyanların sonradan uydurdukları ve dinlerinin esasında olmayan bir akidedir ki; bazılarının hâşâ, Cenab-ı Hakk Üçdür, bazıları da Üçü birdir diyerek, Allah'a şerik ve ortak tanımaları. Cenab-ı Hakk'ı Üç Unsurdur diye tevehhüm etmeleri. (Ekanim-i selâse de denir.)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın