LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sefil ifadesini içeren 18 kelime bulundu...

bi-ser ü pa / bî-ser ü pâ

 • Sefil ve perişan.

efkar-ı sefile / efkâr-ı sefile

 • Sefil düşünceler, fikirler.

esfel

 • En sefil, çok sefil, en alçak, en aşağı, çok fenâ.

esfel-i safilin / esfel-i sâfilîn

 • Sefillerin en sefili. Cehennem'in en aşağı tabakasındakiler.

hane-harab

 • Câhil, bilgisiz. (Farsça)
 • Evi yıkılmış, evsiz barksız kalmış. (Farsça)
 • Hâli perişan olmuş kimse. (Farsça)
 • Mc: Müflis, züğürt, sefil. (Farsça)

irmad

 • Fakir düşme. Sefil olma.
 • Göz ağartma.

kürizi / kürizî

 • Beli bükük ve sefil ihtiyar. (Farsça)

miskin-i zelil

 • Zillete düşmüş sefil, hor görülüp aşağılanan sefil.

müflis / مفلس

 • İflas etmiş. (Arapça)
 • Sefil. (Arapça)

müteseffil

 • (Çoğulu: Müteseffilîn) Sefil ve aşağı olan, bayağılaşan.

müteseffilin / müteseffilîn

 • (Tekili: Müteseffil) Sefilleşenler, aşağılık olanlar.

nezale

 • Sefillik.
 • Hasislik.

safil

 • Sefil olan, düşük ahlâklı ve karaktersiz.

safilin / safilîn

 • Alçaklar, aşağılar, sefiller. Allah'tan (C.C.) uzak olanlar.
 • Aşağı taraflar.

sefalet / sefâlet / سفالت

 • Fakirlik, yoksulluk. Fakirlikten gelen sıkıntı. Sefillik.
 • Sefillik. (Arapça)

süfela

 • (Tekili: Sefil) Sefiller.

süfyani / süfyanî

 • Süfyan'dan olan, Süfyan'a mensub, Süfyan'a müteallik. Zübdet-ül Buharî Tercemesine göre, Süfyanî: Müslümanlara kötülük eden, sefil, kötü, alçak olan kimse demektir.

tesfil

 • (Çoğulu: Tesfilât) (Süfl. den). Aşağılaştırma, sefilleştirme, bayağılaştırma.