LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sefaat ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

delil-i şefi / delil-i şefî

 • Şefaat edecek bir kılavuz, rehber.

eşfa

 • En çok şefaat eden.

eşfa'

 • En çok şefaat eden. En şafi.

hadb

 • Şefaat etmek.

hafave

 • Bir kimseyi mübâlâga ile sormak.
 • Şefaat etmek.
 • İkramda ve iltifatta mübâlağa etmek.

istigase / istigâse

 • Şefâat dileme, yardım isteme; Allahü teâlâdan bir isteğin, dileğin yerine gelmesi için, Peygamberleri ve evliyâyı, sevdiği kullarını vesîle ederek (araya koyarak) isteme, yalvarma, duâ etme.

istimaha

 • Birisinden hayır ummak. İyilik ve şefaat beklemek.

istişfa'

 • Birisinin yardımını istemek, şefâat dilemek.
 • Şefaat dileme.

makam-ı mahmud / makam-ı mahmûd / makâm-ı mahmûd / مَقَامِ مَحْمُودْ

 • Peygamberimizin cennetteki makamı, şefaat makamı.
 • (Şefaat-ı Uzmâ) En yüksek şefaat makamı. Peygamberimizin (A.S.M.) kavuşacağı, Allah tarafından vaad edilen makam.
 • En yüksek şefaat makamı; Peygamberimizin (a.s.m.) kavuşacağı, Allah tarafından vaad edilen yüksek makam.
 • Mahşer (kıyâmet) günü büyük bir sıkıntı ve ızdırab içerisinde bulunan mahlûkâtın hesaplarının bir an evvel görülmesi için Allahü teâlâ tarafından Muhammed aleyhisselâma verilen şefâat izni. Buna Şefâat-i Kübrâ da denir.
 • Peygamberimize (asm) va'd edilen en büyük şefâat makamı.

mazhar-ı şefaat

 • Şefaate nail olan, erişen.

meyh

 • şefâat etmek.
 • Vermek.
 • Avuçta su tutmak.
 • Sallanarak yürümek.

müsteşfi'

 • Bağışlanmasını dileyen, affını isteyen. Şefaat için yalvaran.

müsteşfiane / müsteşfiâne

 • Şefaat dilercesine. (Farsça)

şafi' / şâfi' / شافع

 • (Şefaat. den) Şefaat eden. Bir kimsenin suçunun bağışlanması için vasıtalık eden.
 • Şefaatçi. (Arapça)

şefaat

 • Şefaat etmek. Af için vesile olmak.
 • Fık: Âhiret günü bir kısım günahkâr mü'minlerin affedilmeleri ve itaatli mü'minlerin de yüksek mertebelere ermeleri için Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm ve sâir büyük zâtların Allah Teâlâ'dan (C.C.) niyaz ve istirhamda bulunmalarıdır.

şefaat-i kübra

 • Büyük şefaat; günahlarımızın bağışlanması için Peygamber Efendimizin aracılık etmesi.

şefaat-i nebeviye / şefâat-i nebeviye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şefaati, af için Allah'a niyazda bulunması.

şefaatkarane / şefaatkârâne

 • Şefaat edercesine.

şefi / şefî

 • Şefaatçı.
 • Şefaat eden; af için aracılık eden.

şefi' / şefî' / شفيع / شَف۪يعْ

 • Şefaatçi.
 • Şefaatçı. Suçların affı için yardım eden.
 • Şefaat eden.
 • Satılacak bir mal için satın almada üstünlük hakkı olan.
 • Şefâat eden, bir suçun, günâhın bağışlanması için vâsıta, aracı olan.
 • Şefaatçi, şefaat eden. (Arapça)
 • Af için vesîle olan, şefâatçi.

şefi'-ül müznibin / şefi'-ül müznibîn

 • Günahkârların şefaatçısı Hazret-i Muhammed. (A.S.M.)

şefi'-ül ümem

 • Ümmetlerin şefaatçısı Hz. Muhammed (A.S.M.)

şefi-i ruz-i ceza / şefî-i rûz-i cezâ

 • "Cezâ gününün yâni kıyâmet gününün şefâat edicisi" mânâsına Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâm.
 • Herkesin yaptığı tüm amellerin karşılığını alacağı mahşer gününde, mü'minlere şefaat edecek olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

şefiu'l-mahşer / şefîu'l-mahşer

 • Mahşer günü şefaat edecek olan Peygamber Efendimiz (a.s.m.).

şefiu'l-müznibin / şefîu'l-müznibîn

 • Allah'ın izniyle günahkârlara şefaatçi olacak olan Peygamber Efendimiz (a.s.m.).

şefiü'l-müznibinin varisi / şefiü'l-müznibînin vârisi

 • Âhiret âleminde günahkârların bağışlanması için şefaatte bulunacak olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mirasçısı.

şefiülmüznibin

 • Günah işleyenlerin şefaatçısı.

şüfea / şüfeâ / شفعا

 • Şefaatçılar. (Arapça)

şüfea'

 • (Tekili: Şefi') Şefaatçiler. Şefaat edenler, bir suçun bağışlanması için aracılık yapanlar.

teşfi'

 • Şefaat etmek, affı için sebep olmak.

zeri'

 • Araya giren, şefaat edici.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın