LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te seda ifadesini içeren 28 kelime bulundu...

akire

 • Ses, sedâ, savt.

avaz / âvaz

 • Ses, seda.

behremend

 • Nasibi olan, hissedar. (Farsça)
 • Bilen, anlayan. (Farsça)

hisse-i şayia / hisse-i şâyia

 • Fık: Müşterek bir malın her bir cüz'üne sirayet eden hisse, pay.
 • Ortaklar arasında taksim edilmemiş olan müşterek mal. Meselâ: Bir kitaba, bir kaç kişi ortak ve taksim de mümkün değil ise; her hissedarın kitabın umumuna sahip olması.

hissedar / حصه دار

 • Pay sahibi. (Arapça - Farsça)
 • Hissedar olmak: Payını almak. (Arapça - Farsça)

hissemend

 • Hissedar, hissesi olan.

hisseyab olma / hisseyâb olma

 • Hissedar, pay sahibi olma.

iştirak

 • Ortak olmak. Ortaklık etmek. Bir işde yer almak. Hissedâr olmak.
 • Bir lâfızda çok mânalar müşterek olması. Meselâ: "Ayn" kelimesi. Hem göz, hem de kaynak mânasına gelir.

istisdad

 • (Sedad. dan) Doğruluk, dürüstlük.

kustar

 • Kesedar. Sarraf.
 • Tüccar, tâcir.
 • Mizan, ölçü.
 • Bir şehre veya bir beldeye vâli olan kimse.

ligat

 • Ses, sedâ.

mahzuz / mahzûz

 • Memnun, hoşnut; hissedar.

mazlum / مظلوم

 • Zulme uğramış. (Arapça)
 • Sesiz sedasız. (Arapça)

mazlumiyet / mazlûmiyet / مظلوميت

 • Mazlumluk, zulme uğramışlık. (Arapça)
 • Sesiz sedasız olma. (Arapça)

müşa'

 • (Şüyu. dan) Yayılmış, şüyu bulmuş, herkese duyurulmuş.
 • Ortaklar veya hissedarlar arasında birlikte kullanıldığı hâlde hisselere ayrılmamış olan şey.

müsedded

 • (Sedad. dan) Uzunlamasına doğrultulmuş.
 • İstikametle amel eden kişi.

müseddid

 • (Sedd. den) Tıkayan, sed yapan.
 • Tıkanmış, sed yapılmış, mesdud.
 • (Sedad. dan) Doğrultan. Doğru yola sevkeden.

nasibdar

 • Nasibi olan. Hissedar. (Farsça)

sada / sadâ

 • Seda. Ses. Avaz. Savt.
 • Erkek baykuş.
 • Bir böcek adı.
 • Susuzluk.
 • Yankı.
 • Ses, seda.

sada-yı semavi-i kur'ani / sadâ-yı semâvî-i kur'ânî

 • Kur'ân'ın semâvî sedâsı.

şeair

 • (Tekili: Şiâr) Âdetler, İslâm işaretleri. İslâmlara ait kaideler. Allah'ı anmak, hamdetmek, ezan okumak, İslâmî kıyafet gibi. Bunlara Şeair-i İslâmiye denir. Bütün müslümanlarla alâkalı mes'eleler ve alâmetler, umumun hissedar olduğu işlerdir.

şedaid

 • (Şedâyid) Afât. Meşakkatli haller. Şiddetli musibetler.

sedaya

 • (Tekili: Sedâ) Memeler.

seden

 • (Sedâne) Hizmet.

sedil

 • (Çoğulu: Sedâil) Askı. Perde. Örtü. Zar.

sehim

 • Hisse sâhibi. Hissedar.

teberrük

 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Hayr-ı İlâhiye hissedâr olmak.

zemzeme-i kur'aniye / zemzeme-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın nağmesi, hoş sedâsı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın