LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sec kelimesini içeren 91 kelime bulundu...

ashab-ı güzin / ashâb-ı güzîn

 • Seçkin, meşhur sahabîler.

asil / asîl

 • Seçkin.

ayan / âyan

 • Seçkinler, ileri gelenler.

berceste / برجسته

 • Seçme, iyi mısra.
 • Seçkin, seçme. (Farsça)

bergüzide / bergüzîde

 • Seçkin. Seçilmiş. (Farsça)
 • Seçkin, seçilmiş.
 • Seçkin, seçilmiş.

bil'ihtiyar

 • Seçerek, tercih ederek.

büzürgzade / büzürgzâde / بزرگ زاده

 • Seçkin kişinin çocuğu, asilzade, kişizade. (Farsça)

ciharyar-ı güzin / cihâryâr-ı güzîn

 • Seçkin dört dost; dört halife; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (r.a.).

daire-i intihabiye

 • Seçimle ilgili daire.

dest-i ihtiyari / dest-i ihtiyârî / دَسْتِ اِخْتِيَارِي

 • Seçim yapan el.

ehass-ı havas

 • Seçkinlerin en seçkini, ileri gelenlerin en başta olanı.

el-muhtar

 • Seçilmiş, seçkin, Hz. Muhammed (a.s.m.).

eser-i bergüzide / eser-i bergüzîde

 • Seçkin eser; On Dokuzuncu Mektup.

eşraf / eşrâf / اشراف

 • Seçkinler, ileri gelenler, sosyete. (Arapça)

evsaf-ı mümtaze / evsâf-ı mümtaze

 • Seçkin ve üstün özellikler.

ferd-i mümtaz / ferd-i mümtâz / فَرْدِ مُمتَازْ

 • Seçkin insan.
 • Seçkin fert.

fıkarat-ı müntehabe / fıkarât-ı müntehabe

 • Seçkin hikâyeler.

güzide / güzîde / گزیده / گُز۪يدَه

 • Seçilmiş, seçkin.
 • Seçkin, seçilmiş.
 • Seçkin. (Farsça)
 • Seçkin.

güziden / güzîden

 • Seçmek. İntihab etmek. (Farsça)

güzin / güzîn / گُز۪ينْ

 • Seçkin.

güziniş / güzîniş

 • Seçiş, seçme. (Farsça)

hasiyet-i mümtaziye / hâsiyet-i mümtaziye

 • Seçkinlik özelliği.

haslar dairesi

 • Seçkin Nur talebelerinin dahil olduğu hizmet dairesi.

hassa-i mümtaz

 • Seçkin özellik.

havas / havâs / خَوَاصْ

 • Seçkinler.
 • Seçkinler sınıfı, zenginler.
 • Seçkin tabaka.

havass / havâss

 • Seçilmişler. İlimde ve tasavvuf yolunda yüksek dereceye ulaşmış olan zâtlar.
 • Seçkinler, okumuşlar, bilginler.

hıyar / hıyâr / خيار

 • Seçme hakkı. (Arapça)

hıyere-i nas / hıyere-i nâs

 • Seçkin kimseler, mümtaz kişiler.

ictiba / ictibâ

 • Seçmek, seçilmek. Evliyâlıkta, vâsıtanın, aracının şart olmadığı cezbe (çekilme) ile ilerleme.

ihtiyar / اختيار

 • Seçme, seçilme.
 • Seçme, isteme, yaşlı kimse.
 • Seçme, yaşlı.

ihtiyar etme

 • Seçme, tercih etme.

ihtiyar etmek

 • Seçmek, tercih etmek.

ihtiyaren

 • Seçerek, isteyerek.

ilm-i muhtar

 • Seçim serbestliği bulunan ve bağımsız hareket eden bir ilim sahibi.

intihab / intihâb

 • Seçme.
 • Seçme.

intihab etmek

 • Seçmek.

intihabat / intihâbât / انتخابات

 • Seçimler. (Arapça)

intihap

 • Seçme.

intihap etme

 • Seçme.

intihap etmek

 • Seçmek.

intihap olunan

 • Seçilen.

irade / irâde

 • Seçme ve isteme kabiliyeti.

ıstıfa / ıstıfâ / اصطفا

 • Seçme, ayıklama, süzme.
 • Seçme, ayıklama. (Arapça)

ıstıfa-gerde / ıstıfâ-gerde

 • Seçilen. Seçilmiş bulunan. (Farsça)
 • Seçilmiş.

ıstıfai / ıstıfâî / اصطفائى

 • Seçimle ilgili. (Arapça)

ıstına' / ıstınâ' / اصطناع

 • Seçme. (Arapça)

mahva

 • Secdede karnını uyluklarından çekip ayıran kimse.

makam-ı mümtaz

 • Seçkin, üstün makam.

measir-i bergüzide

 • Seçme güzel eserler, izler, nişanlar.

mescid

 • Secde edilen yer. Namazgâh. Cami yerine kullanılan namaz yeri.
 • Secde yeri, küçük cami.

mescud

 • Secde edilmiş. Kendisine secde edilmiş olan. Allah (C.C.)

mescudiyet / mescûdiyet

 • Secde edilmeye lâyık olma.

metaib

 • Seçilmiş ve güzel şeyler.

mücteba / müctebâ

 • Seçilmiş. Kıymetli, ihtiyar olunmuş.
 • Seçilmiş mânâsına, Resûlullah efendimizin mübârek sıfatlarından. Eğer ümmet isen, ol müctebâya, Uymalısın sünnet-i Mustafâ-yı safâya.
 • Seçilmiş, kıymetli.

müfteriş

 • Secdede iken iki kolunu yere koyan.

muhayyer

 • Seçilmesi serbest olan seçmece, beğenmece.
 • Seçme konusunda serbest bırakma.
 • Seçmeli.

mümtaz / mümtâz / ممتاز / مُمْتَازْ

 • Seçkin, üstün.
 • Seçkin, üstün.
 • Seçkin. (Arapça)
 • Seçkin.

mümtazane / mümtâzâne

 • Seçkin bir biçimde.

mümtaze / mümtâze

 • Seçilmiş, ayrılmış.
 • Seçkin, üstün.

mümtaziyet / mümtâziyet

 • Seçkinlik, üstünlük.

müntahab / منتخب

 • Seçilmiş, seçkin. (Arapça)

müntahabat / منتخبات

 • Seçki, antoloji. (Arapça)

müntehab / مُنْتَخَبْ

 • Seçilmiş.
 • Seçilmiş. Güzide. İntihab ve ihtiyar olunmuş.
 • Seçilmiş.
 • Seçilmiş.

müntehabat

 • Seçilen ve belirlenen bölümler.

müntehap

 • Seçilmiş.

müsecca'

 • Secilendirilmiş. Cümlelerin sonu veya ortası kafiyeli olan nesir.

mustafa / مصطفي

 • Seçilmiş, seçkin; Hz. Muhammed'in (a.s.m.) isimlerinden biri.
 • Seçilmiş mânâsına, Resûlullah efendimizin mübârek isimlerinden biri. Mü'min olanların çoktur cefâsı, Âhirette vardır zevk ü sefâsı, On sekiz bin âlemin Mustafâsı, Adı güzel kendi güzel Muhammed.
 • Seçilmiş.

müstesna / müstesnâ

 • Seçkin, benzeri olmayan.

müteseccid

 • Secdeye kapanan, secde eden.

nuhbe / نخبه

 • Seçkin. (Arapça)

resul-i mücteba / resul-i müctebâ

 • Seçkin peygamber; Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-i müçteba / resul-i müçtebâ

 • Seçilmiş resul, peygamber.

risale-i bergüzide / risale-i bergüzîde

 • Seçkin, seçilmiş risale.

sacid / sâcid / ساجد / سَاجِدْ

 • Secde eden, Allah'ın (C.C.) huzurunda başını yere koyarak dua eden. Hâdis meâli: "Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an: O'na secde ettiği zamandır."
 • Secde eden.
 • Secde eden. Namazda alnını ve burnunu yere koyarak secde eden.
 • Secde eden.
 • Secde eden. (Arapça)
 • Secde eden.

şahsiyet-i mümtaze / şahsiyet-i mümtâze

 • Şeçkin bir şahsiyet.

sebeb-i temayüz

 • Seçkinlik ve üstünlük sebebi.

sec' / سجع

 • Seci sanatı. Düzyazıda kafiyelendirme sanatı. (Arapça)

secaya / secâyâ

 • Seciyeler, karakterler.

secdegah / secdegâh / سجده گاه

 • Secde yeri.
 • Secde edilen yer. (Arapça - Farsça)

secdevari / secdevâri

 • Secde gibi.
 • Secde ederek, secde eder gibi.

seceat / seceât

 • Sec'alar, kuşların çıkardıkları sesler.

şeci / şecî

 • Şecaatli, cesaretli, kahraman.

serbesücud

 • Secde edici. Başını yere değdirici. (Farsça)

sırr-ı sücud

 • Secdeye varma sırrı.

sücud / sücûd / سجود

 • Secde etmek.
 • Secdeye varmak, secdeler.
 • Secde; namazın içindeki farzlardan biri. Namazda alnı ve burnu yere koyma.
 • Secde etme, yere kapanma. (Arapça)

tabaka-yı havas

 • Seçkinler tabakası, aydınlar sınıfı.

tarz-ı intihabat / tarz-ı intihabât / طَرْزِ اِنْتِخَابَاتْ

 • Seçme tarzları.
 • Seçmelerin tarzı.

temayüz / temâyüz / تمایز

 • Seçkin olma; başkalarından üstün olma.
 • Seçkinlik, üstünlük, ayrıcalık. (Arapça)
 • Temayüz etmek: Seçkinlik kazanmak, ayrıcalık kazanmak, dikkat çekmek. (Arapça)

tersil

 • Secisiz nesir yapmak.

teşci / teşcî

 • Şecaatlandırma, cesaret verme.

teşci'

 • Şecâatlandırma, cesaret verme. Bahadırlık etme.