LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sebep olma ifadesini içeren 18 kelime bulundu...

badi / bâdî / بادی

 • Sebep olan, yol açan. (Arapça)
 • Bâdî olmak: Sebep olmak, yol açmak. (Arapça)

bais / bâis / باعث

 • Yol açan, sebep olan. (Arapça)
 • Bâis olmak: Yol açmak, sebep olmak. (Arapça)

emr-i ademi / emr-i ademî

 • Olması mümkün olan birşeyin sebeblerinden bir veya birkaçını yapmamakla o şeyin olmamasına sebep olmak.

hevade

 • Yavaşlık.
 • Yumuşaklık.
 • Kavmin içinde salah ve muvâfakata sebep olması mümkün olan kimse.

iras etme / îrâs etme

 • Netice verme, sebep olma, bırakma.

isticlab

 • (Celb. den) Çekme, celbetme. Çekmeye vaya getirmeğe sebep olma.
 • Fls: Uyandırma.

medar olmak

 • Sebep olmak.

mucib / mûcib / موجب

 • Gereken. (Arapça)
 • Sebep. (Arapça)
 • Mûcib olmak: Sebep olmak. (Arapça)

müeddi olma / müeddî olma

 • Sebep olma, birşeye götürme.

neş'et

 • Hâsıl olma, vücuda gelme, yetişme.
 • İleri gelme, sebep olma.

sebebiyet / سببيت

 • Sebep olma, neden olma.
 • İcab ettirme, sebep olma.
 • Sebep olma.
 • Sebep olma. (Arapça)
 • Sebebiyet vermek: Sebep olmak. (Arapça)

sebebiyet verme

 • Sebep olma.

tercih bila müreccih / tercih bilâ müreccih

 • Tercih edici sebep olmaksızın tercih (seçim) yapılabilir. Yani, seçimi yapacak zat için mutlaka sebebin var olması gerekmez, hiçbir sebebe bağlı kalmadan da seçenekler arasından birini seçebilir.

tesebbüben

 • Sebep olma suretiyle.

teşfi'

 • Şefaat etmek, affı için sebep olmak.

tevhişat / tevhişât

 • (Tekili: Tevhiş) Ürküp kaçmasına sebep olmalar, ürkütmeler.

tevlid

 • Çocuğu doğarken almak. Doğurmak. Doğurtmak.
 • Mc: Sebep olmak, vücuda getirmek.
 • Beslemek. Terbiye etmek.

tevlidat / tevlidât

 • (Tekili: Tevlid) Meydana getirmeler, sebep olmalar.
 • Doğurmalar, doğurulmalar; doğurtmalar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın