LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te seçkin ifadesini içeren 81 kelime bulundu...

ashab-ı güzin / ashâb-ı güzîn

 • Seçkin, meşhur sahabîler.

asil / asîl

 • Seçkin.

asliyyet

 • Asl'ın hususiyeti ve hâli. Hususilik, mümtaziyet, seçkinlik.
 • Başka şeyler karışmamış olan bir şeyin ilk hali.

atavil

 • (Tekili: Atvel) Seçkin kimseler.
 • Uzun boylular.

ayan / âyan

 • Seçkinler, ileri gelenler.

baharet

 • Üstünlük, seçkinlik.

be-nam

 • Meşhur. Namlı. Mütemayiz. Seçkin. Mâlum bir isimle tesmiye edilen. (Farsça)

benam / benâm

 • Namlı, ünlü, seçkin.

berceste / برجسته

 • Seçkin, seçme. (Farsça)

bergüzide / bergüzîde

 • Seçkin. Seçilmiş. (Farsça)
 • Seçkin, seçilmiş.
 • Seçkin, seçilmiş.

bihin

 • En iyi, pek iyi, seçkin. (Farsça)
 • Hallaç. (Farsça)

büzürgzade / büzürgzâde / بزرگ زاده

 • Seçkin kişinin çocuğu, asilzade, kişizade. (Farsça)

çıhar yar-ı güzin / çıhâr yâr-ı güzîn

 • Peygamber efendimizin dört seçkin ve büyük halîfesi: Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman, hazret-i Ali.

ciharyar-ı güzin / cihâryâr-ı güzîn

 • Seçkin dört dost; dört halife; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (r.a.).

cilve-i hassa ve mümtaze / cilve-i hâssa ve mümtaze

 • Çok özel ve seçkin yansıma, görüntü.

cumhur-u muhakkıkin / cumhûr-u muhakkıkîn

 • Hakikati araştırıp bulan kişilerden oluşan seçkin topluluk.

efazıl / efâzıl / افاضل

 • Seçkin insanlar. (Arapça)
 • Bilginler. (Arapça)

ehass

 • En seçkin, en bilgili.

ehass-ı havas

 • Seçkinlerin en seçkini, ileri gelenlerin en başta olanı.

el-muhtar

 • Seçilmiş, seçkin, Hz. Muhammed (a.s.m.).

eser-i bergüzide / eser-i bergüzîde

 • Seçkin eser; On Dokuzuncu Mektup.

esire

 • Seçkin, güzide.
 • İlim bakiyyesi.

eşraf / eşrâf / اشراف

 • Seçkinler, ileri gelenler, sosyete. (Arapça)

evsaf-ı mümtaze / evsâf-ı mümtaze

 • Seçkin ve üstün özellikler.

ferd-i mümtaz / ferd-i mümtâz / فَرْدِ مُمتَازْ

 • Seçkin insan.
 • Seçkin fert.

ferid-i devran / ferîd-i devrân

 • Bütün dönemlerin en seçkin kişisi.

fihal

 • (Tekili: Fahl) İtibarlı, seçkin ve üstün kimseler.

fıkarat-ı müntehabe / fıkarât-ı müntehabe

 • Seçkin hikâyeler.

fuhul-i ulema

 • Âlimlerin ileri gelenleri, seçkin ilim adamları.

gatarif

 • (Tekili: Gıtrîf) Başkanlar, başlar, reisler, önderler.
 • Soylu ve asaletli kimseler, itibarlı ve seçkin kişiler.

güzide / güzîde / گزیده / گُز۪يدَه

 • Seçilmiş, seçkin.
 • Seçkin, seçilmiş.
 • Seçkin. (Farsça)
 • Seçkin.

güzide-gan / güzîde-gân

 • (Tekili: Güzide) Seçkinler, beğenilmişler, seçilmiş olanlar. (Farsça)

güzide-suhen / güzîde-suhen

 • Beğenilmiş söz söyleyen, seçkin sözler konuşan. (Farsça)

güzin / güzîn / گُز۪ينْ

 • Seçkin.

has / hâs / خَاصْ

 • Hususî, seçkin.

hasiyet-i mümtaziye / hâsiyet-i mümtaziye

 • Seçkinlik özelliği.

haslar dairesi

 • Seçkin Nur talebelerinin dahil olduğu hizmet dairesi.

hassa-i mümtaz

 • Seçkin özellik.

havas / havâs / خَوَاصْ

 • Seçkinler.
 • Seçkinler sınıfı, zenginler.
 • Seçkin tabaka.

havass / havâss / خواص

 • Hasseler, duyular.
 • Muhterem ve seçkin kişiler.
 • Seçkinler, okumuşlar, bilginler.
 • Seçkin kişiler. (Arapça)
 • Nitelikler. (Arapça)

hısan

 • Mümtaz kimseler, seçkin kişiler.

hıyere

 • Beğenme, seçme. Benzerlerinden ayırma.
 • Seçkin, seçilmiş, beğenilmiş, ayrılmış.

hıyere-i nas / hıyere-i nâs

 • Seçkin kimseler, mümtaz kişiler.

hüccet

 • Vesika, delil.
 • Seçkin âlimlere verilen ünvan.

hülasa-i mevcudat / hülâsa-i mevcudat

 • Varlıkların özü, en seçkini Hz. Muhammed (a.s.m.).

ictiba

 • Seçmek. İhtiyar ve intihâb etmek. Seçkin bir şeyi almak.
 • Tahsildarın para ve vergi toplaması.

kerime

 • Kız evlâd.
 • Kendine ikram edilmiş kimse. Şerefli.
 • Güzide, seçkin, kıymetli şey.
 • Vücudun kıymettar yerlerinden her biri.

lübab

 • Her nesnenin iyisi, güzidesi, seçkini.

makam-ı mümtaz

 • Seçkin, üstün makam.

menhub

 • Korkak adam.
 • Muhtar, müntehab, seçkin.

muhtar

 • Seçilmiş, seçkin.
 • Hareketinde serbest olan, istediği gibi davranan.
 • Peygamberimizin isimlerinden.

mümtaz / mümtâz / ممتاز / مُمْتَازْ

 • İmtiyazlı, seçkin, üstün tutulmuş.
 • Diğerlerinden ayrılmış, üstün, seçkin, seçilmiş.
 • Ayrı tutulan.
 • Seçkin, üstün.
 • Seçkin, üstün.
 • Seçkin. (Arapça)
 • Seçkin.

mümtazane / mümtâzâne

 • Seçkin bir biçimde.

mümtaze / mümtâze

 • Seçkin, üstün.

mümtaziyet / mümtâziyet

 • Mümtazlık, seçkinlik, üstünlük.
 • Seçkinlik, üstünlük.

müntahab / منتخب

 • Seçilmiş, seçkin. (Arapça)

müntecib

 • Güzide, seçkin.

münteka

 • Muhtar. Güzide, seçkin.

mustafa

 • Seçilmiş, seçkin; Hz. Muhammed'in (a.s.m.) isimlerinden biri.

müstesna / müstesnâ

 • Seçkin, benzeri olmayan.

mütemayiz

 • Ayrı, seçkin.

mütemeyyiz

 • (Çoğulu: Mütemeyyizîn) Seçilen, seçkin.

mütemeyyizin / mütemeyyizîn

 • (Tekili: Mütemeyyiz) Seçkin kişiler, seçilen kimseler, mütemeyyizler.

nakvet

 • Bir şeyin seçkini.

nazik-güzin / nâzik-güzin

 • Çok nâzik. Seçkin, nâzik. (Farsça)

nekavet

 • Her şeyin iyisi, seçkini.
 • Temizlik, paklık.

nuhbe / نخبه

 • Herşeyin seçkini, iyisi.
 • Seçkin, seçilmiş, müntehab, güzide.
 • Korkak.
 • Seçkin. (Arapça)

nukave

 • Temizlik, paklık.
 • Her şeyin iyisi, seçkini.

resul-i mücteba / resul-i müctebâ

 • Seçkin peygamber; Hz. Muhammed (a.s.m.).

risale-i bergüzide / risale-i bergüzîde

 • Seçkin, seçilmiş risale.

safve

 • Hâlis ve seçkin.
 • Katı yüzlü merhametsiz kimse.

sahabe-i güzin / sahabe-i güzîn

 • Peygamberimizi (a.s.m.) dünya gözüyle görüp onun yolundan giden Müslümanlar, seçkin sahabeler.

şahsiyet-i mümtaze / şahsiyet-i mümtâze

 • Şeçkin bir şahsiyet.

sebeb-i temayüz

 • Seçkinlik ve üstünlük sebebi.

tabaka-i havas

 • Zenginler, seçkinler tabakası.

tabaka-i havass / tabaka-i havâss

 • Toplumun üst seviyesini meydana getiren seçkinler tabakası.

tabaka-yı havas

 • Seçkinler tabakası, aydınlar sınıfı.

tecelli-i hassa / tecellî-i hâssa

 • Hususî tecellî, Cenâb-ı Hakkın seçkin kullarına veya dilediği mahlukuna karşı hususî yardımının görünmesi.

temayüz / temâyüz / تمایز

 • Seçkin olma; başkalarından üstün olma.
 • Seçkinlik, üstünlük, ayrıcalık. (Arapça)
 • Temayüz etmek: Seçkinlik kazanmak, ayrıcalık kazanmak, dikkat çekmek. (Arapça)

ulema-i benam / ulemâ-i benâm

 • Namlı, ünlü, seçkin âlimler.

vücud-u müstesna

 • Müstesna, seçkin varlık.