LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te say kelimesini içeren 147 kelime bulundu...

a'dad / a'dâd / اعداد

 • Sayılar. (Arapça)

add / عد

 • Sayma, kabul etme.
 • Sayma.
 • Sayma, görme, değerlendirme, kabul etme. (Arapça)
 • Addedilmek: Sayılmak, görülmek, değerlendirilmek. (Arapça)
 • Addetmek/eylemek: Saymak, görmek, değerlendirmek. (Arapça)
 • Addolunmak: Sayılmak, kabul edilmek. (Arapça)

addeden

 • Sayan.

addedilen

 • Sayılan.

addedilme

 • Sayılma.

addedilmek

 • Sayılmak.

addetme

 • Sayma, kabul etme.

addetmek

 • Saymak, kabul etmek.
 • Saymak. İtibar etmek. İttihaz etmek.
 • Saymak.

aded / عدد

 • Sayı. Tane. Rakam. Miktar.
 • Sayı.
 • Sayı, tane.
 • Sayı. (Arapça)

adeden / عددا

 • Sayı bakımından, sayıca.
 • Sayıca. (Arapça)

adedi / adedî / عددی

 • Sayısal. (Arapça)

adedince

 • Sayısınca.

adetsiz

 • Sayısız.

alet-ta'dad

 • Sayı olarak; sayarak.

alikadr / âlîkadr / عالى قدر

 • Saygıdeğer. (Arapça)

arz-ı tazim ve hürmet / arz-ı tâzim ve hürmet

 • Saygı ve hürmet sunma.

arz-ı tazimat / arz-ı tâzimat

 • Saygılar sunma.

asar-ı nama'dud / âsâr-ı nâma'dûd

 • Sayısız eserler.

asar-ı namadud / âsâr-ı nâmadûd

 • Sayısız eserler.

asare

 • Sayı, hesab. (Farsça)

bi-add / bî-add

 • Sayısız.

bi-hesab / bî-hesab

 • Sayısız, hesapsız. (Farsça)

bi-mer / bî-mer

 • Sayısız, hesapsız. (Farsça)

bi-şumar

 • Sayısız, pek çok. (Farsça)

bila-addin / bilâ-addin

 • Sayısız.
 • Sayısız. Adetsiz. (Farsça)

bişümar / bîşümâr / بى شمار

 • Sayısız. (Farsça)

cenab / cenâb

 • Saygı sözü.

cenab-ı vahibü'l-ataya / cenâb-ı vâhibü'l-atâyâ

 • Sayısız iyilik ve ihsanlar bağışlayan, hibe eden Allah.

dellal-ı muhterem / dellâl-ı muhterem

 • Saygıdeğer ilan edici, duyurucu.

ebced / ابجد

 • Sayısal değer verilmiş arap alfabesi. (Arapça)

ecsam-ı kesife

 • Saydam olmayan, katı cisimler.

efrad-ı adide / efrad-ı adîde

 • Sayısı pek çok olan fertler.

enfas-ı ma'dude

 • Sayılı nefesler. İnsan hayatı. Miktarı muayyen olan ömür dakikaları.

enva-ı namadud / envâ-ı nâmâdud

 • Sayısız türler.

eyyam-ı ma'dudat / eyyâm-ı ma'dûdât

 • Sayılı günler; Ramazan ayının bütün günleri.

farzetme

 • Sayma, tutma.

fazıl-ı muhterem / fâzıl-ı muhterem

 • Saygı ve hürmete lâyık ve çok faziletli kişi.

gayr-ı madud / gayr-ı mâdud

 • Sayısız.

gayr-ı madut / gayr-ı mâdut

 • Sayısız.

had ü hesaba gelmeyen

 • Sayılamayacak kadar çok olan.

had ve hesaba gelmez

 • Sayılmayacak kadar çok, sayısız ve sınırsız.

hadsiz

 • Sayısız, sınırsız.

halık-ı mennan / hâlık-ı mennân

 • Sayısız nimet veren ve ihsanı bol Allah.

harekat-ı laubaliyane / harekât-ı lâubaliyâne

 • Saygısızca davranışlar.

harekat-ı laübaliyane / harekât-ı lâübaliyâne

 • Saygısızca davranışlar.

harim / harîm

 • Saygısız, çekinmez. Kayıtsız kimse.

haşiye / hâşiye

 • Sayfanın altındaki açıklama yazısı.

hasra gelme

 • Sayılamayan.

hazret / حضرت

 • Saygıdeğer; saygı, hürmet maksadıyla büyüklere verilen ünvan.
 • Saygı ifadesi.
 • Sayın, hazret. (Arapça)

hetk-i hürmet

 • Saygının ortadan kalkması. Şer'an haram olanın bozulması.

hukuk-u hürmet

 • Saygı hakkı.

hürmet / حرمت

 • Saygı.
 • Saygı, haramlık.
 • Saygı. (Arapça)

hürmet etme

 • Saygı gösterme.

hürmet etmek

 • Saygı göstermek.

hürmeten

 • Saygı gereği olarak.
 • Saygı duyarak.

hürmetkar / hürmetkâr / حرمتكار

 • Saygılı.
 • Saygılı.
 • Saygı duyan. (Arapça - Farsça)

hürmetli

 • Saygıdeğer.

hürmetsiz

 • Saygısız.

hürmetsizlik

 • Saygısızlık.

iclal / iclâl

 • Saygı göstermek, büyüklük.

ihsa / ihsâ / احصا

 • Sayma.
 • Sayma. (Arapça)

ihsai / ihsaî / ihsâî / احصائى

 • Sayım ile alâkalı. İstatistiğe ait.
 • Sayım ile ilgili, istatistik. (Arapça)

ihtiram / ihtirâm / احترام

 • Saygı gösterme.
 • Saygı duyma, hürmet etme. (Arapça)

ihtiram etmek

 • Saygı göstermek.

ihtiramen / ihtirâmen / احتراما

 • Saygı göstererek.
 • Saygıyla, saygı duyarak. (Arapça)

ihtiramkar / ihtiramkâr

 • Saygılı, hürmetkâr. (Farsça)

ihtiramsızlık

 • Saygısızlık, hürmetsizlik.

ikramen / ikrâmen

 • Saygı göstererek, hürmeten.

iskender

 • Sayısız beldeler fethetmiş bir hükümdar.

istidadat-ı gayr-ı mahdude / istidâdât-ı gayr-ı mahdude

 • Sayısız ve sınırsız yetenekler.

istinsah / istinsâh

 • Sayfaları yazarak çoğaltma.

itibar / îtibar / itibâr / اعتبار

 • Saygınlık.
 • Saygınlık. (Arapça)
 • İtibar etmek: Değerlendirmek, dikkate almak. (Arapça)

kemiyet / كَمِيَتْ

 • Sayıca çokluk.

kemiyetçe

 • Sayıca.

kemiyeten

 • Sayıca, nicelik itibariyle.

kemmen / كَمًّا

 • Sayıca azlık veya çokluk cihetiyle. Sayıca.
 • Sayıca, nicelik bakımından.
 • Sayıca.

kemmiyet

 • Sayıca çokluk, nicelik.

ken'an diyarı / ken'an diyârı

 • Sayda, Sûr, Beyrût, Filistin ve Sûriye'nin bir kısmını içine alan ve Fenike denilen bölge. Nûh aleyhisselâmın torunu ve Hâm'ın oğlu Ken'an burada yaşadığı için Ken'an diyârı denilmiştir.

kesret tabakatı

 • Sayısız varlıklardan oluşan âlemler.

la yüad ve la yuhsa / lâ yüad ve lâ yuhsâ

 • Sayısız ve hesapsız.

la-yüad / lâ-yüad

 • Sayısız.

latuhsa / lâtuhsa

 • Sayısız. Sayıya gelmez. Hesaplanmaz.

laubali / lâubali

 • Saygısız, pervasız.

laubaliyane / lâubâlîyâne

 • Saygısızca, ilgisizce.

layık-ı hürmet / lâyık-ı hürmet

 • Saygıya değer.

layuad / lâyuad

 • Sayısız, sayılamayacak kadar çok.
 • Sayısız.

layüad / lâyüad

 • Sayısız.

layuad / lâyuad / لایعد

 • Sayısız. (Arapça)

layüad vela yuhsa / lâyüad velâ yuhsa

 • Sayısız ve hesapsız.

layüadd ve layuhsa / lâyüadd ve lâyuhsâ

 • Sayısız ve sınırsız.

madud / mâdûd / madûd / معدود

 • Sayılan.
 • Sayılı. (Arapça)
 • Madûd olmak: Sayılmak. (Arapça)

makam-ı tazim / makam-ı tâzim

 • Saygı makamı.

mehabet / mehâbet

 • Saygı ve sevgiyle karışık korku.

mertebe-i haysiyet

 • Saygınlık, itibar ve şeref derecesi.

mertebe-i tadad / mertebe-i tâdâd

 • Sayma ve sıralama mertebesi.

muhsi / muhsî

 • Sayı sayan.

muhterem / محترم

 • Saygın, saygıdeğer. (Arapça)

mükerremen

 • Saygı ve hürmet ile. İkram ile.

münasebet-i adediye

 • Sayısal bağlantı, rakamsal ilişki.

müptezel

 • Saygınlığını yitirmiş

Müptezel

 • Saygınlığını yitirmiş (Arapça)

muvafakat-i adediye

 • Sayıca meydana gelen uygunluk, denklik.

na-ma'dud

 • Sayılmaz, çok. Sayısız. (Farsça)

namadud / nâmâdud

 • Sayısız.

nazar-ı hürmet

 • Saygı dolu bakış.

nisbet-i adediye

 • Sayısal uygunluk oranı.

niseb-i adediye

 • Sayısal orantılar, bağlantılar.

riayetkar / riâyetkâr / رعایتكار

 • Saygılı. (Arapça - Farsça)

safahat / safahât

 • Sayfalar, alanlar, aşamalar.

safha

 • Sayfa.

sahaif / sahâif / صحائف

 • Sayfalar.
 • Sayfalar. (Arapça)

sahife / صحيفه

 • Sayfa.
 • Sayfa.
 • Sayfa. (Arapça)

şayan-ı hürmet / şâyân-ı hürmet

 • Saygı duymaya değer, saygıya layık.

şefafet / شفافت

 • Saydamlık. (Arapça)

şeffaf / شفاف

 • Saydam, parlak.
 • Saydam, bakıldığı zaman arkasındaki cisim görülen.
 • Saydam.
 • Saydam. (Arapça)

şeffafat / şeffafât

 • Saydam olanlar.

şeffafiyet

 • Saydamlık.

sıfat-ı adediye / sıfât-ı adediye

 • Sayı sıfatları.

sığar-ı sahife

 • Sayfanın küçüklüğü.

sırr-ı adediyet

 • Sayısal değer.

suhuf / صحف

 • Sayfalar. (Arapça)

şümar

 • Sayan, sayıcı. Eden, edici. (Farsça)

şümarende

 • Sayan, hesab eden. (Farsça)

şümaride

 • Sayılmış, hesab edilmiş. (Farsça)

şümürde / شمرده

 • Sayılı. (Farsça)

sutur-u hadisat / sutûr-u hâdisât

 • Sayısız olaylar satırları.

ta'dad

 • Sayı saymak. Sayıp dökmek. Birer birer söylemek. Sıralamak.

taaddüd / تَعَدُّدْ

 • Sayıca artma.

tadad / tâdâd

 • Sayma.
 • Sayma, sayım.

tadad etmek / tâdâd etmek

 • Saymak.

tadat / tâdât

 • Sayma.

tadat eden / tâdât eden

 • Sayan.

tazimle / tâzimle

 • Saygı ile.

tekerrüm

 • Saygı görmek. Keremli olmak.

tekrim / tekrîm / تكریم

 • Saygı gösterme.
 • Saygı gösterme. (Arapça)

temayül-ü ihtiram

 • Saygı gösterme eğilimi.

terk-i edeb

 • Saygısızlık, edebsizlik, hürmetsizlik.

tesanüd-ü adedi / tesanüd-ü adedî

 • Sayısal dayanışma.

tetabukat-ı riyaziye

 • Sayısal denklik, uygunluk.

tevafukat-ı adediye

 • Sayısal denklikler sayısı.

tevkir / tevkîr

 • Saygı ve hürmet etmek.

üstad-ı muhterem

 • Saygıdeğer Üstad.

valakadr / vâlâkadr / والاقدر

 • Saygıdeğer. (Farsça - Arapça)

vücud-u muhterem

 • Saygıdeğer ve hürmete lâyık varlık; değerli şahsiyet.

zeminbusi / zeminbûsî / زمين بوسى

 • Saygı ile yer öpme. (Farsça)

zevat-ı ma'dude

 • Sayılı zevât. Sayılı kimseler.

zevat-ı muhterem / zevât-ı muhterem

 • Saygıdeğer zâtlar, kişiler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın