LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te savt ifadesini içeren 28 kelime bulundu...

akire

 • Ses, sedâ, savt.

asvat / asvât

 • (Tekili: Savt) Sesler.
 • Savtlar, sesler.

bahice

 • Ses, savt, sadâ.

esvat

 • (Tekili: Savt) Sesler. Savtlar.

eşvat

 • (Tekili: Şavt) Sıçrayışlar, zıplamalar, koşmalar, koşuşmalar.
 • Kâbe-i Muazzama'yı yedi defa tavaf etme, etrafını dolaşma.

ezmel

 • Hareket etmek.
 • Muzdarib olmak, acı çekmek.
 • Savt, sadâ, ses.
 • Gül.

fedid / fedîd

 • Ses, savt, sada.

hemsen

 • Gizli sesle. Gizli ses. Savt-ı hafi.

kar'

 • Vurmak. Çakmak. Kapı çalmak.
 • Savt. Avâz. Ses.
 • Kabak.
 • Gülsuyu kabı.
 • Eti soyulmuş kemik.

kelam / kelâm

 • Söz. Bir mânayı ifâde eden, bir maksadı anlatan ifâde.
 • Allah'a mahsus bir sıfat.
 • Fık: Allah (C.C.) Kelâm sıfatını da hâizdir. Onun kelâmı harften ve savttan (sesden) münezzehtir, ezelidir, ebedidir.
 • Ist: Hikmet ve mantık esaslarıyla Allah'ın (C.C.) varlığı, birliği, İ

lagy

 • Avaz, ses, savt.
 • Yaramaz fuhuş sözler.

lecce

 • Avaz, ses, savt.

leceb

 • Avaz, ses, savt.

musavvit

 • (Savt. dan) Seslenen, yüksek sesle çağıran.

nezb

 • Çağırmak.
 • Ses, sadâ, savt.

renem

 • Avaz, ses, savt.
 • Ayrılmak.

renne

 • Avaz, ses, savt.

sada / sadâ

 • Seda. Ses. Avaz. Savt.
 • Erkek baykuş.
 • Bir böcek adı.
 • Susuzluk.
 • Yankı.

sait

 • (Savt. dan) Sesli. Ses çıkartan.

şecv

 • Gam, gussa. Keder.
 • Tezyin-i savt. Yâni sesi güzelleştirmek.

şiddet

 • Sertlik, katılık.
 • Ziyadelik.
 • Sıkılık.
 • Tecvidde: Harf sükun ile ve nefesin hepsi habs olarak sakin bir halde okunduğu zaman savtın asla akmamasına denir. Şiddet iki kısma ayrılır:Şedide-i mechure : Elif, bâ, cim, dal, tı harfleri.şedide-i mehmuse : Kaf ve tâ harfleri.<

siyat

 • (Tekili: Savt) Kırbaçlar, kamçılar.

tadrib

 • Kebabı iyi pişirmek.
 • Avazı güzelce çekip nağmelendirmek. (Buna "tadrib-i fi-s-savt" denir).

tasvit

 • (Savt. dan) Seslendirme, seslenme, ses çıkarma.

vega'

 • Kavga gürültüsü. Harp yerinden çıkan sesler. Savt. Patırtı.

za'b

 • Avaz, ses, savt.
 • Bacanak.

zecel

 • Avaz, ses, savt.
 • Mübâlağa ile çağırmak.

zemare

 • Savt, ses, sayha, bağırış, çığlık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın