LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sav kelimesini içeren 122 kelime bulundu...

alat-ı müdafaa / âlât-ı müdafaa

 • Savunma araç ve gereçleri.

aremet

 • Savurmak için dövülüp toplanmış harman.

asvat / asvât

 • Savtlar, sesler.

avcı hattı

 • Savaş cephesi.

avcıhattı

 • Savaş cephesi.

bab-ı seraskeri / bâb-ı seraskerî / بَابِ سَرْعَسْكَر۪ي

 • Savunma Bakanlığı kapısı.

bihram

 • Savm, oruç. (Farsça)

ceng / جنگ

 • Savaş. (Farsça)
 • Ceng etmek: (Farsça)
 • Savaşmak. (Farsça)
 • Dövüşmek. (Farsça)

ceng-azmüde

 • Savaş tecrübesi olan kişi. (Farsça)

cengaver / cengâver / جنگاور

 • Savaşçı.
 • Savaşçı. (Farsça)

cengaveri / cengâverî / جنگاوری

 • Savaşçılık. (Farsça)

cenk

 • Savaş.

cephe-i harp

 • Savaş cephesi.

cihazat-ı harbiye

 • Savaş aletleri.

darıharb / dârıharb

 • Savaş yeri, düşman ülkesi.

darülharb / dârülharb

 • Savaş yeri, düşman ülkesi.

dava / dâva

 • Savunulan düşünce, hak talebi, önemli mesele.

deber

 • Savaşırken askerin bozulması, bozguna uğraması.

def

 • Savma, savuşturma.

def' / دَفْعْ

 • Savma, uzaklaştırma.

esir

 • Savaşta teslim alınan kimse.

fenn-i harb

 • Savaş sanatı.

fey'

 • Savaşta elde edilen mal ve ganimet.

fey'üz ganaim / fey'üz ganâim

 • Savaşta elde edilen mallar ve ganimetler.

ganaim / ganâim

 • Savaşta elde edilen mallar.

ganimet / ganîmet

 • Savaşta düşmandan ele geçirilen değerli şeyler; büyük nimet.
 • Savaşta düşmandan alınan mal.
 • Savaşta elde edilen mal.

gaye-i harp

 • Savaşın gayesi, sonucu.

gaza / gazâ / غزا

 • Savaş. (Arapça)

gazavat / gazavât / غزوات

 • Savaşlar, harpler. (Arapça)

gazi / gazî / غازی

 • Savaşta yaralanan, sağ dönen kimse.
 • Savaşmış, gaza yapmış. (Arapça)

gazi-i şehid

 • Savaşta gazi ve şehid olan.

gazve / غزوه

 • Savaş.
 • Savaş, din savaşı. (Arapça)

girudar / gîrudar

 • Savaş, muharebe, cenk, cidâl, kavga. (Farsça)

hakk-ı müdafaa

 • Savunma hakkı.

harb

 • Savaş.
 • Savaş.

harben

 • Savaşarak, harbederek, döğüşerek. Muharebe etmek suretiyle.

harp

 • Savaş.

hasaret-i azime-i harbiye / hasâret-i azîme-i harbiye

 • Savaşın büyük zararı.

hatt-ı harp

 • Savaş hattı, düşmanla savaş yapılan alan.

hatt-ı müdafaa / hatt-ı müdâfaa

 • Savunma hattı, müdafaa hattı.

hem-averd

 • Savaşan iki kişiden herbiri. (Farsça)

hukuk-u müdafaa

 • Savunma hakkı.

iddia makamı / iddiâ makamı / اِدِّعَا مَقَامِي

 • Savcılık.

iddianame / iddiânâme / اِدِّعَانَامَه

 • Savcının cezâ talep ettiği yazı.

ihtirab

 • Savaşma, muharebe etme.

iktisatsız

 • Savurgan.

ilan-ı harb / ilân-ı harb

 • Savaş açma. Harb ilân etme.

imdadiye

 • Savaş zamanlarında harp masrafını karşılamak, sulh vaktinde de bütçe açığını kapatmak için halktan alınan örfi vergi. Harp için alınana "imdadiye-i seferiye", açığı kapatmak gayesiyle alınana da "imdadiye-i hazariye" denilirdi.

isper

 • Savaş âletlerinden kalkan. (Farsça)

israf / isrâf / اسراف

 • Savurganlık.
 • Savurganlık. (Arapça)

israflı

 • Savurgan, tutumsuz.

kar-zargah / kâr-zârgâh

 • Savaş meydanı. Harp alanı. Muharebe sahası. (Farsça)

karzar / kârzâr / كارزار

 • Savaş. (Farsça)

kinegah / kinegâh

 • Savaş meydanı, muharebe alanı, harp sahası. (Farsça)

kirişek

 • Savaşçı, cengâver, muharib. (Farsça)

kıtal

 • Savaş, savaşma.

kus-i gaza / kûs-i gaza

 • Savaş davulu. Muharebe kös'ü.

levazımat-ı harbiye / levâzımat-ı harbiye

 • Savaş için lâzım olan şeyler.

ma'reke / معركه

 • Savaş alanı. (Arapça)

makam-ı iddia / makam-ı iddiâ / مَقَامِ اِدِّعَا

 • Savcılık.

masaff

 • Savaş, muhârebe, harp, cidâl yeri.

melahim / melâhim

 • Savaş yerleri.

meyadin-i harb

 • Savaş meydanları. Muhârebe alanları.

meydan-ı gaza

 • Savaş meydanı.

meydan-ı harb

 • Savaş meydanı, muhârebe alanı, harp meydanı.

meydan-ı harp

 • Savaş meydanı.

meydan-ı harp ve imtihan

 • Savaş ve imtihan meydanı.

meydan-ı mübareze

 • Savaş meydanı.

meydan-ı müdafaa / meydân-ı müdâfaa / مَيْدَانِ مُدَافَعَه

 • Savunma meydanı.
 • Savunma meydânı.

mübasele

 • Savaşta hamle edip kahramanlık göstermek.

mübezzir / مُبَذِّرْ

 • Savurgan.

mücadele / mücâdele / مجادله

 • Savaşma, çarpışma.
 • Savaşım. (Arapça)

mücennebe

 • Savaşçı asker, harpçi asker.

müdafa

 • Savunma.

müdafaa / müdâfaa / مدافعه / مُدَافَعَه

 • Savunma.
 • Savunma.
 • Savunma. (Arapça)
 • Savma, savunma.

müdafaa eden

 • Savunan.

müdafaa etme

 • Savunma.

müdafaa etmek

 • Savunmak.

müdafaaname / müdafaanâme / müdâfaanâme / مُدَافَعَه نَامَه

 • Savunma yazısı.
 • Savunma yazısı.
 • Savunma yazısı.

müdafaat / müdâfaat / müdâfaât

 • Savunmalar.
 • Savunmalar.

müdafi / müdâfî

 • Savunan, koruyan.
 • Savunan.

müdafi' / müdâfi' / مُدَافِعْ

 • Savunan.

müdde-i umumi / müdde-i umumî

 • Savcı.

müddeiiumumi / müddeîiumumî

 • Savcı.

müddeiumum

 • Savcı.

müddeiumumi / müddeiumumî

 • Savcı.

müddeiumumilik

 • Savcılık.

muharebat / muhârebât

 • Savaşmalar.

muharebe / muhârebe / مُحَارَبَه

 • Savaş, savaşma.
 • Savaşma.
 • Savaşma.

muharebe eden

 • Savaşan.

muharib / muhârib / محارب

 • Savaşan.
 • Savaşçı. (Arapça)

mühimmat / مهمات

 • Savaş malzemesi. (Arapça)

mümatala

 • Savsaklama, borcu uzatma.

müsrif / مسرف

 • Savurgan. (Arapça)

müstantık / مُسْتَنْطِقْ

 • Savcı.

nabiz

 • Savaşçı, muharip, savaşan.

naverd

 • Savaş, harb, dövüş, ceng. (Farsça)

naverdgah / naverdgâh

 • Savaş alanı, harb sahası, muharebe meydanı. (Farsça)

naverdhah / naverdhâh

 • Savaş isteyen, muharebe arzulayan. (Farsça)

neberd / نبرد

 • Savaş. (Farsça)

neberde

 • Savaşçı, muhârib. (Farsça)

neberdgah / neberdgâh

 • Savaş yeri, muharebe sahası. (Farsça)

netice-i harb

 • Savaşın sonucu.

netice-i muharebe

 • Savaş sonucu.

perhaş

 • Savaş, harb, muharebe, cidâl, ceng. Kavga. (Farsça)

peygar

 • Savaş, harb, muharebe, cidal. Kavga. (Farsça)

rezmgah / rezmgâh

 • Savaş meydanı, muhârebe sahası. (Farsça)

rezmi / rezmî

 • Savaşla ilgili. (Farsça)

rezmyuz

 • Savaşçı, kavgacı, muhârib. (Farsça)

seferberlik / سَفَرْبَرْلِكْ

 • Savaşa hazırlanma hali, savaş hali. (Arapça - Farsça - Türkçe)
 • Savaş hâli.
 • Savaşa hazır olma hali.

sefy

 • Savurmak. Saçmak.

silah-ı müdafa / silâh-ı müdafa

 • Savunma silâhı.

tarz-ı müdafaa / tarz-ı müdâfaa / طَرْزِ مُدَافَعَه

 • Savunma tarzı.
 • Savunma tarzı.

teberzin / تبرزین

 • Savaş baltası. (Farsça)

tedafü / tedâfü / تدافع

 • Savunma.
 • Savunma. (Arapça)

tedafüi / tedâfüî / تدافعى / تَدَافُع۪ي

 • Savunma ve korunma ile ilgili.
 • Savunmayla ilgili.
 • Savunma ile ilgili. (Arapça)
 • Savunmaya âit.

tezemmür

 • Savaşmak.

vakıa-i müdafaa

 • Savunma olayı.

vazife-i müdafaat

 • Savunma görevi.

yadigar-ı harb / yâdigâr-ı harb

 • Savaş hatırası.

zemare

 • Savt, ses, sayha, bağırış, çığlık.

zırh

 • Savaş elbisesi.