LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sartsiz ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

amir-i mutlak / âmir-i mutlak

 • Kayıtsız şartsız herşeye hâkim olan.

basar

 • Âletsiz ve şartsız olarak, gizli ve âşikâr (açık) her şeyi görmesi mânâsına, Allahü teâlânın sübûtî sıfatlarından biri.

bat satışı / bât satışı

 • Şartsız, kesin satış, alış-verişte şart koşmama.

bi'at-ı rıdvan / bî'at-ı rıdvân

 • Hudeybiye'de Semûre ismindeki ağacın altında 400 Eshâb-ı kirâmın Peygamber efendimize, emirlerini kayıtsız şartsız yerine getireceklerine dâir verdikleri söz.

bi-kayd / bî-kayd

 • Kayıtsız, şartsız.
 • Alâkasız, aldırmaz.

bila kayd ü şart / bilâ kayd ü şart

 • Kayıtsız şartsız.
 • Kayıtsız şartsız.

bila-kayd u şart / bilâ-kayd u şart

 • Kayıtsız şartsız.

bila-kayd ü şart / bilâ-kayd ü şart

 • Kayıtsız, şartsız.

bilakaydüşart / bilâkaydüşart

 • Kayıtsız şartsız.

bilakayt / bilâkayt / بلاقيد

 • Kayıtsız şartsız, kesin. (Arapça)

ferag-ı kat'i / ferag-ı kat'î

 • Kayıtsız şartsız yapılan ferag.

galib-i mutlak

 • Tam olarak galip. Kayıtsız şartsız hâkimiyet sahibi.

izn-i amm / izn-i âmm

 • Herkese müsaadeli olan.
 • Ist: Cum'a namazı kılınan cami kapısının kayıtsız şartsız her müslümana açık olması.

kaziye-i hamliyye

 • Man : Mahmulün (yâni, haberin), mevzua (yani mübtedaya) sübut veya nef'i ile hükmü hâvi olan kaziyye. Tabir-i diğerle: Mahmulün mevzua kayıtsız ve şartsız olarak isnad olunduğu kaziyyeye denir. "Dünya fânidir" gibi.

labişartın

 • (Lâ bişartın) Kayıtsız şartsız. Bir şarta dayanmaksızın.

mutlak

 • Kayıtsız, şartsız. Teklik, çokluk veya herhangi bir vasıf ile kayıtlı olmayan, delâlet ettiği (gösterdiği) fertlerden (şeylerden) her hangi birini ifâde eden lafız (söz).

mutlaka / مطلقا

 • Kesinlikle, zorunlu olarak, kayıtsız şartsız. (Arapça)

mutlakıyyet

 • Kayıtsız şartsız bir hükümdarın idaresi altında bulunan hükümet şekli.
 • Şartsız ve kayıtsız olarak bir hükümdarın emri ile bir hükümet, devlet veya bir topluluğun idare usulü.

semi-i mutlak / semî-i mutlak

 • Herşeyi kayıtsız şartsız işiten Allah.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın