LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sarm ifadesini içeren 68 kelime bulundu...

aguş-u nazdarane / âguş-u nazdârâne

 • Nazlı bir şekilde sarmalayan kucak.

ambalaj

 • Eşyayı taşınabilir bir hale koymak için sarma veya sandığa yerleştirme işi. (Fransızca)

amit

 • Yünü, üstüne yumak edip sarmak.

aşak

 • Sarmaşık.

asb

 • Bağlamak.
 • Sağlam olarak dürmek.
 • İmâme, sarık.
 • Yemen'de yapılır bir nevi kumaş.
 • Firavun atı adı verilen bir deniz canavarının dişisi.
 • Kurumak.
 • Kızarmak.
 • Sarmaşık.
 • Sargı, bağ.
 • Mendil.

belbus / belbûs

 • Bir nevi haşhaş. (Farsça)
 • Yabani soğan. Dağ soğanı, sarmısak. (Farsça)

bıdışgan

 • Sarmaşık otu.

buyçe / bûyçe

 • Sarmaşık (nebat) (Farsça)

çark-ı felek

 • Bir makine veya dolaba benzetilen gökyüzü.
 • Mc: Tâlih, baht.
 • Yakıldığı zaman dönerek ateşler püskürten bir çeşit donanma fişeği.
 • Bir nevi sarmaşıklı nebat çiçeği.

cebre

 • Kemik sarmakta kullanılan ağaç.
 • Tahta parçaları.

celbub / celbûb

 • Sarmaşık (bitkisi.) (Farsça)

efanin

 • (Tekili: Üfnûn) Değişiklikler.
 • İşler, şartlar, hâller.
 • Sarmaşık gibi birbirine sarılmış sık ağaç dalları.

elfaf

 • Lifler. Lif lif. Sarmaş dolaş.
 • Cemaatler, taifeler.

fergand

 • Fena koku, kokmuş. (Farsça)
 • Sarıldığı ağacı kurutan bir cins sarmaşık. (Farsça)

füşag

 • Sarmaşık otu.

gark etme

 • Kaplama, sarma, içine balıp boğma.

habl-ül mesakin / habl-ül mesakîn

 • Sarmaşık bitkisi.

hablülmesakin / hablülmesâkin / حبل المساكن

 • Sarmaşık. (Arapça)

hemaguş / hemâgûş / هم آگوش

 • Sarmaş dolaş, kucak kucağa. (Farsça)
 • Hemâgûş olmak: Sarmaş dolaş olmak, kucaklaşmak. (Farsça)

hilbilab

 • Sarmaşık.

i'tikal

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına alma.
 • Devenin dizini büküp bağlama.
 • Güreş yaparken rakibini sarmaya getirip yıkma.

i'timam

 • (İtimam) Başına sarık sarmak.
 • Ortalık yeşillenmek.
 • Miğfer giymek.

ıcre

 • Başına tülbent sarmak.
 • Besili ve semiz olmak.

iftiat

 • Başa tülbent sarmak.

ihata / ihâta / احاطه

 • Kavrama. (Arapça)
 • Kuşatma, sarma. (Arapça)
 • İhâta edilmek: Çevrelenmek, sarılmak, kuşatılmak. (Arapça)
 • İhâta etmek: (Arapça)
 • Kavramak. (Arapça)
 • Kuşatmak, sarmak. (Arapça)

ısabe

 • (Çoğulu: Asâib) Cemaat, topluluk.
 • Tıb: Yaraları sarmakta kullanılan bağ, yara bantı.
 • Başa sarılan ve şeâir-i İslâmiyeden olan sarık.

ışka / عشقه

 • Sarmaşık adı verilen bir bitki.
 • Sarmaşık. (Arapça)

istigmam

 • Sarmak, sarılmak.

kahraman

 • Büyük işler başarmış kişi.

kameriyye

 • Çardak. Bahçelerde, mehtaplı gecelerde oturmak üzere yapılıp, etrâfı sarmaşık v.s. çiçeklerle örtülü bulunan yer. Küçük köşk.

kamt

 • Kuş, dişisine cima etmek.
 • Doğan çocuğu beze sarmak.

kefr

 • (Çoğulu: Küfur) Örtme, sarma,
 • Köy, karye.

kevr

 • Devretmek, dönmek.
 • Sarık sarmak. Tülbend sarmak.
 • Bir yerde toplanmış olan develer.
 • Çokluk, bolluk, ziyadelik.
 • Mukül dedikleri darı cinsi.

kusakıs

 • Çok acı olan sarmısak.

leblab

 • Sarmaşık denen bir bitki.

leff

 • Sarma. Dürme. İçine toplama. İliştirme. Rabtetme.

mansuriyyet

 • Allah'ın (C.C.) yardımıyla muvaffak ve muzaffer olma, başarma.

megad

 • Bir ot cinsidir, ağaca sarmaşır çıkar; üzüm çubuğundan ince olur ve yaprağı uzun olur.

memkure

 • Sirkeli ve sarmısaklı balık.

mızfar

 • Zafer kazanan. Galib. olan. Asma çubuğuna sarmaşık gibi sarılan filiz.

mu'tekil

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına çekip alan.
 • Devenin dizini büküp bağlıyan.
 • Güreşte rakibini sarmaya getirip yıkan.

muhasara / محاصره

 • Etraftan çevirmek. Kuşatmak. Düşmanı etraftan sarmak. Abluka etmek.
 • Sarma, kuşatma. (Arapça)
 • Muhasara etmek: Sarmak, kuşatmak. (Arapça)

muvaffak / موفق

 • Başarmış. Gâyesine erişmiş. Ulaşmış. Başarılı.
 • Başarılı. (Arapça)
 • Muvaffak olmak: Başarmak, başarılı olmak. (Arapça)

muvaffak olmak

 • Başarmak.

muvaffakiyet / مُوَفَّقِيَتْ

 • (Çoğulu: Muvaffakiyât) (Vefk. den) Allah'ın yardımıyla başarı gösterme.
 • Ele geçirme, başarma.
 • Başarma, yardıma mazhar olma.

muzaffer

 • Kahraman. Gâlip gelmiş. Başarmış. Muvaffak olmuş. Zafer kazanmış, zafer kazanan.

peçe

 • (Çoğulu: Peçegân) İnsan veya hayvan yavrusu.
 • Oğlan, çocuk.
 • Sarmaşık bitkisi.

piç

 • Büklüm, kıvrım, dolaşık. (Farsça)
 • Nesebi gayr-ı sahih olan, gayr-ı meşru münâsebetten doğan çocuk. (Farsça)
 • Aslına benzemiyen. (Farsça)
 • Ağacın kökünden biten sürgün. Aşılanmamış ağaç. (Farsça)
 • Sarmaşık. (Farsça)
 • Vida. (Farsça)

rahk

 • Sarmak, istilâ etmek.

rasf

 • Oka kiriş sarmak.
 • Birbirine zammetmek.
 • Kaldırım döşemek.

sir / sîr / سير

 • Sarmısak. (Farsça)

sükuredyun

 • Yaban sarmısağı.

taammüm

 • Umumileşme. Umumi olma.
 • (İmame. den) Sarık sarma.
 • (Amm. den) Amca olma. Birisini "amca" diye çağırma.

tayy

 • Bükmek, sarmak, dürmek.
 • Kaldırmak.
 • Geçmek.
 • Açmak.
 • Çıkarmak. Bir haberi ketmetmek. Kasten açtırmak.
 • Atlama, üzerinden geçme.

teammüm

 • İmame sarmak, sarık sarmak.
 • Umumileşmek.

tedemmu'

 • (Dem.' den) Gözün yaşarması.

tekvir

 • Yuvarlaklaştırmak. Kıvırmak. Sarmak.
 • Toplamak. Cemolmak.
 • Başa sarık sarmak.
 • Sarmak, toplamak.
 • Sarma, toplama.

telafif

 • Birbirine sarmaşmış bölük bölük nebatlar.
 • Büklümler, kıvrımlar.
 • Birbirine girmiş ve sarmaşmış vaziyette olma. Lif lif olma.

telahhi

 • Tülbendi çenesi altından sarmak.

telfif

 • Bürünme, sarma, örtme.

tevaffuk

 • (Vefk. den) Muvaffak olma, başarma.

tezmil

 • Gizlemek. Bir şeyi elbiseye sarmak. Esvaba sarınıp bürünmek.
 • Örtü.

üksus

 • Sarmaşık.

vahdetü'ş-şuhud

 • "Allah'tan başka herşeyin unutkanlık perdesiyle örtülmesi" tarzında tasavvufî bir görüş; Allah'tan başka varlıkları nisyan (unutma) perdesine sarmak.

ve minellahi't-tevfik / ve minellahi't-tevfîk

 • Başarmak sadece Allah'tandır.

yasemin

 • Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık cinsinden bir ağaç. (Farsça)

zafer

 • Muvaffak olma, maksada erme. Bir çok uğraşmadan sonra maksada erişme.
 • Düşmanı yenme, üstün gelme. Başarma.
 • Başarma, üstün gelme.

zahir

 • Yüksek şeref.
 • Neşv ü nemâ bulup, gelişip, etrafa sarılıp sarmaşmış bitki.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın