LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sank ifadesini içeren 13 kelime bulundu...

adeta / âdeta / âdetâ

 • Sanki.
 • Sanki, tıpkı.

egosantrizm

 • Psk: Benmerkezcilik. Zihnî gelişmenin ilk çocukluk safhası. Bebek büyüyüp kendi varlığı ile başka varlıkları ayırmaya başladığı zamanlarda kendine has bir düşünce tarzı ile düşünür. Sanki dünyada en önemli varlık kendisi, herşey onun emrine ve isteğine hazır olmalı. Annesi, babası, diğer insanlar ve (Fransızca)

fütüvvet

 • Dostlara afv ve safh ile muamele.
 • Yiğitlik. Cömertlik. Lütuf ve ihsankârlık.
 • Kerem ve seha.
 • Soy temizliği.

guya / gûya

 • Sanki.

güya / güyâ

 • Sanki. Ke-ennehu. Söyle. Tut. Farzet. (Farsça)
 • Söyleyen. (Farsça)
 • Sanki.
 • Sanki.

hemana

 • Sanki, güya. (Farsça)
 • Aynen, tıpkı, tamamen. (Farsça)

ibrahim hakkı

 • (K.S.) : Hi: 12. asırda yaşamış büyük âlim ve mutasavvıftır. Hasankale'li olup en son Tillo'da yaşamıştır. Marifetname isimli meşhur eseri vardır.

ke-en lem yekün

 • Güyâ olmadı. Sanki olmadı.

ke-enne

 • (Ke-ennehu) (Teşbih edatıdır) Sanki, güyâ, öyle gibi.

keennehu

 • Sanki odur, hemen hemen odur.
 • Sanki o.

lübed

 • Çok mal mânasınadır ki sanki birbiri üstüne yığıla yığıla keçe gibi birbirine geçmiştir.

nef'i / nef'î

 • Menfaat ile alâkalı, faydacı.
 • Sihâm-ı Kaza nâmındaki hicivli şiirleri ile meşhur Erzurum - Hasankale'li olup İstanbul'da yaşamış bir şâirin adıdır. 1634'de 4. Murad devrinde bir hicviyesinden dolayı boğdurulup denize atılmıştır.

sureten

 • Suret itibariyle, suret olarak, görünüşte. Sanki.