LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te salli ifadesini içeren 27 kelime bulundu...

adem-i hilim

 • Yumuşak ve uysallıktan uzak.

amiziş / âmiziş

 • Uysallık, imtizaç, uyuşma. (Farsça)

derece-i kudsiyet

 • Kutsallık derecesi.

irfal

 • Elleri sallıyarak yürüme.
 • Eteği sarkıtma.

irsiyyet / ارثيت

 • Kalıtımsallık, irsîlik. (Arapça)

kudsiyet / قدسيت

 • Kutsallık; Cenâb-ı Hakka mensup ve doğrudan Ona bağlı olma; Kur'ân gibi.
 • Kutsallık, yücelik, temizlik.
 • Kutsallık. (Arapça)

kudsiyet-i hizmet

 • Hizmetin kutsallığı.

kudsiyetşiken / قدسيت شكن

 • Kutsallığı bozan; kutsal olan şeylere karşı saygısız. (Arapça - Farsça)

lazımın lazımı / lâzımın lâzımı

 • Lâzımdan ayrı düşünülemeyen ve lâzımdan da önce gelen şey; meselâ Kur'ân için kutsallık, yani Kur'ân'ın Cenâb-ı Hakkın kelâmı olması.

makam-ı müşiriyet

 • Mareşallik rütbesi.

meşruiyyet / meşrûiyyet / مشروعيت

 • Yasallık. (Arapça)

mirvaha cünban / mirvaha cünbân

 • Yelpaze sallıyan. (Farsça)

mümaşat / mümâşat / مماشات

 • Uysallık, suyuna gitme, alttan alma. (Arapça)

mümaşatsız / mümâşatsız

 • Beraber hareket etmeksizin, uysallık göstermeksizin.

musallin / musallîn

 • (Tekili: Musalli) Namaz kılanlar, dua edenler.

müşiri / müşirî

 • Mareşallik, müşirlik. (Farsça)

müşiriyet / müşîriyet

 • Mareşallik.
 • Mareşallik.

müşiriyet makamı / müşîriyet makamı

 • Mareşallik rütbesi.

müşiriyet-i maneviye / müşiriyet-i mâneviye

 • Mânevî mareşallik.

mütesallit

 • (Çoğulu: Mütesallitîn) Musallat olan, peşini bırakmıyan, tasallut eden, sırnaşan.

mütesallitin / mütesallitîn

 • (Tekili: Mütesallit) Musallat olanlar, peşini bırakmayanlar, ardından ayrılmayanlar, tasallut edenler.

sa'vat

 • (Tekili: Sa've) Kuyruk sallıyan kuşlar.

sa've

 • (Çoğulu: Sa'vât) Kuyruk sallıyan kuş.

salat u selam / salât u selâm

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem ism-i şerîfleri anılınca, işitilince veya yazılınca söylenen veya yazılan hayır duâlardan ibâret olan sözler yâni sallallahü aleyhi ve sellem, Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed, Essalâtü ves-selâmü aleyk

salla

 • (Salli) Duâ olsun, şânı yücelsin meâlinde söylenir.

salvele

 • Allahümme salli alâ Muhammed ve benzeri salât u selâm denilen ve Peygamber efendimize okunan hayır duâ.

taabbüs

 • Sayıklama.
 • Havadaki bir şeyi tutmağa çalışır gibi ellerini sallıyarak hareket ettirme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın