LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sallan ifadesini içeren 53 kelime bulundu...

baykara

 • Helâk olma, mahvolma.
 • Böbürlene böbürlene sallanarak yürüme.
 • Malı çok olma.
 • Yırtıcı bir kuş.

cevz

 • Malı toplayıp kimseye hayır ve sadaka etmemek.
 • Sallana sallana yürümek.

cünban / cünbân / جنبان

 • "kımıldanan, kımıldatan, sallanan, oynayan, oynatan, hareket eden" mânâlarına gelir ve sıfatlar yapar. Dünbâle-cünbân : Kuyruk sallayan. (Farsça)
 • Sallayan. (Farsça)
 • Sallanan. (Farsça)

cünbide

 • Sallanmış, kımıldanmış, hareket etmiş. (Farsça)

cünbiş / جنبش

 • Kıpırtı, hareket, sallanma. (Farsça)

düramih

 • Yürürken sallanan kişi.

feyd

 • Sallanmak.

hayk

 • Sallanmak.
 • Dokumak.
 • Tesir etmek, etkilemek.

hebbihi / hebbihî

 • Sallana sallana yürüyen kişi.

hebh

 • Sallanmak.

hebiha

 • Yürürken sallanan kadın.

hıram

 • Sallanma, salına salına naz ve edâ ile yürüme. (Farsça)

ihtizaz

 • Hafif titremek. Deprenmek.
 • Şevk ile meyil ve hareket. Harekete geçme.
 • Sallanma, sıçrayıp oynama.

inşimar

 • Sallana sallana yürüme.

irgandi

 • Yerinde oynama, sallanma, kımıldama.

irtifak

 • Bir yere dayanma.
 • (Kap) dolma.
 • İhtiyaç duyma.
 • Arkadaşlık etme.
 • Tıb: İki kemiğin hareketsiz kalmak üzere mafsallanması.

itfa'

 • Söndürme. Bastırma. Dindirme.
 • Bir borcu ödeyerek bitirme.
 • Fizikte: İntizamlı ve eşit zamanlarla sallanan bir hareketin yavaş yavaş azalarak sıfıra inmesi.

lerze

 • Titreme, titreyiş. Sallantı. (Farsça)

me'd

 • Yumuşak taze ot.
 • Titremek.
 • Sallanmak.

meyd

 • Deprenmek. Sallanmak.
 • Ziyaret etmek.
 • Hareket etmek.
 • Kırağı çalmak.
 • Meyletmek.
 • Neşv ü nemâ bulmak.
 • Başı dönüp midesi bulanmak.

meyh

 • şefâat etmek.
 • Vermek.
 • Avuçta su tutmak.
 • Sallanarak yürümek.

meys

 • Ceviz ağacı.
 • Sallana sallana yürümek.

meysan

 • Sallana sallana yürümek.

mürefref

 • İnce, nazik kumaştan yapılmış.
 • Dalları sallanan nâzik lâtif ağaç.
 • Sürü sürü, grup grup.
 • Yeşil elbise.
 • Dalları sallanan nazik, lâtif ağaç gibi.

mutayta

 • Sallana sallana kibirlenerek yürüme. İzzetli ve kibirli yürüme.

mütebahtırane / mütebahtırâne

 • Kibirle sallana sallana yürüyenler gibi. (Farsça)

müteharhır

 • Karnı büyük olanın karnının oynaması, sallanması.

müterakkıs

 • Aynı şekilde yukarı çıkıp aşağı inen, aynı tarzda sallanıp hareket eden.

müterennih

 • Sarhoşluktan veya başka bir sebepten dolayı sallana sallana yürüyen.

mütezelzil

 • Sarsılan, sallanan, oynayan, sarsıntıda olan.

nev'

 • Çeşit, sınıf, cins.
 • Taleb etmek. Meyletmek, eğilmek. İki yana sallanmak.

nevs

 • Asılmış olan bir şeyin hareket etmesi, sallanması. Hareket etme. Deprenme.

nu'fe

 • Erkeklerin iki yanına sallanan saçı.

ra'sa'

 • Kulakları küpe gibi uzunca sarkık olan yahut ucunu kesmekten ilişik kalıp sallanıp duran kulakları asılı olan dişi koyun.

recefan

 • Şiddetle sarsılma, sallanma.
 • Şiddetle gürüldeme. Şiddetli ıztırab, büyük acı.

recrece

 • Sarsılma, titreme, sallanma.

refil

 • Kaftanını yukarı kaldırıp sallana sallana yürüyen.
 • Ahmak kimse.
 • Kuyruğu uzun at.

reys

 • (Reysân) Sallanmak.
 • Gururlanmak, tekebbürlenmek.

rüful

 • Sallanmak.
 • Gururlanmak, tekebbürlenmek.

şemr

 • Yürürken sallanmak.

serv-i hiraman / serv-i hirâmân

 • Nazlı sallanan selvi.

tadfir

 • Saç örmek.
 • Yürürken çok sallanmak.
 • Çok çalışmak.

tecebbüs

 • Yürürken sallanmak.

tematti

 • (Matiyy. den) Vücutta duyulan ağırlıktan dolayı gerinme.
 • Yürürken sallanmak.

tenevvüh

 • (Nevha. dan) Ölüye feryad ederek ağlamak.
 • Sarkıp sallanıp öteberi hareket etmek.

terhuk

 • Yıldıramak, parıldamak.
 • Sallanmak.
 • Tekebbürlük etmek, gururlanmak.

tetnih

 • Sallanmak.
 • Gururlanmak, tekebbürlenmek.

tevazüf

 • Birbiriyle sallanıp yürümek.

tevezzüf

 • Sallanmak.
 • Evmek, acele etmek.

tezennüb

 • Kuyruk sallandırmak.

vacife

 • Muztarib olan. Istırab çeken. Korkan.
 • Sallana sallana yürüyen.

vezen

 • Yürürken sallanmak.

zelzele-i muzırra

 • Zarar veren sarsıntı, sallantı.