LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te saklanmis ifadesini içeren 20 kelime bulundu...

define

 • Para veya altın gibi eskiden saklanmış şeylerin bulunduğu yer.
 • Kıymetli eşya. Kıymeti ve değeri yüksek olan şeyler veya kimse.

haram

 • Allah ve resulü tarafından kesin olarak yasaklanmış şey.

kemin

 • (Çoğulu: Kemâin) Pusuya saklanmış adam.
 • Pusu.
 • Belirsiz. Gizli yer.

lezzet-i gayr-ı meşrua

 • Dinen helâl olmayan, yasaklanmış lezzet.

mahfuz / محفوظ

 • (Hıfz. dan) Hıfzolunmuş, saklanılmış.
 • Ezberlenmiş. Hafızaya alınmış.
 • Korunup gözetilmiş.
 • Gizlenmiş, saklanmış.
 • Saklanmış, korunmuş.
 • Ezberlenmiş.
 • Levhi mahfuz: Allah tarafından takdir edilenlerin ezelde yazılı bulunduğu levha.
 • Korunmuş, saklanmış. (Arapça)

mahzure

 • (Çoğulu: Mahzurât) Şer'an yasaklanmış olan şey. Men ve haram edilmiş şey.

masun / masûn / مصون

 • Korunmuş, saklanmış. (Arapça)
 • Masûn kalmak: Korunmak, zarar gelmemek. (Arapça)

medsus

 • Gömülerek saklanmış olan. Gizli bulunan.
 • İçine desise karışmış şey.

memnu / memnû

 • Yasaklanmış.
 • Men edilmiş, yasaklanmış.

memnu' / memnû' / مَمْنُوعْ

 • Yasaklanmış.
 • Yasaklanmış.

memnuiyet / memnûiyet

 • Yasaklanmış olmak, men edilmek.

menhi / menhî / منهى

 • Yapılması şer'an yasaklanmış, haram olmuş.
 • Menhiyyat: Şeriatin yasak ettiği şeyler.
 • Yasaklanmış. (Arapça)

minnet

 • Yapılan bir iyiliği, verilen bir şeyi başa kakma. Minnetin bu kısmı İslâmiyet'te yasaklanmıştır.
 • Görülen iyiliğe karşı teşekkür etme.
 • Allahü teâlâya hamd ve senâ etmek, şükretmek.
 • Nîmete kendi eliyle, kendi çalışmasiyle kavuşmadığını, Allahü teâlânın lütfu ve ihsânı o

müddahar

 • Toplanıp saklanmış.
 • Biriktirilmiş.

muharremat / muharremât

 • Yapılması dînen yasaklanmış, haram olan işler, haramlar.
 • Nikâhlanılması (evlenilmesi) dînen haram kimseler. Nikâh düşmeyenler.

müktinn

 • Gizlenen, saklanan. Başkasınca gizlenip saklanmış olan.

münkerat / münkerât

 • Şeriatçe yapılması yasaklanmış şeyler.

müstehas

 • Toprağın altında kalıp saklanmış.

sefahet-i hayat

 • Hayattaki dinen yasaklanmış olan zevk ve eğlencelere düşkünlük.

sefihane / sefîhâne

 • Dinen yasaklanmış zevk ve eğlencelere düşkün olarak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın