LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te saklamak ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

bahal

 • Malını kimseye vermeyip saklamak.

dels

 • Karanlık, zulmet.
 • Bir şeyi saklamak, gizlemek.
 • Sonbaharda yapraklanan bir ot çeşiti.

hacr-ı tahrim / hacr-ı tahrîm

 • Haramı yasaklamak.

hasıraltı etmek

 • Ist: Unutmak, saklamak, gizlemek, terviç etmemek manasında kulanılan bir tâbirdir. Hasır, eskiden halı ve kilim yerinde kullanıldığı ve onun altında kalan şeyler unutulup gittiği için bu tâbir meydana gelmiştir.

hazen

 • (Çoğulu: Hızân) Etin kokması.
 • Toplamak, cem'edip yığmak.
 • Gizlemek, saklamak.

hels

 • Çok hayır.
 • Gizlemek, saklamak.

hırs

 • Saklamak.

hırz-ı binefsihi / hırz-ı binefsihî

 • İçerisinde mal ve eşya saklamak için yapılmış, hazırlanmış ve içine izinsiz girilemiyen ev, dükkân, çadır, depo vs. gibi mahaller. (Kasa, sandık, dolap, çuval da bu hükümdedir.)

hükre

 • Cem'olmak, toplanmak, birikmek.
 • Yiyecek maddelerini, pahalanacak diye saklamak.
 • Azlığından bir yerde toplanan su.

ia'

 • Bir nesneyi kab içine koyup saklamak.

ihba'

 • Örtmek, saklamak, gizlemek.
 • Ateşi basıp söndürmek.

ihfa / ihfâ

 • Saklamak. Gizlemek. Ketmetmek. Gizlenilmek.
 • Tecvidde: Harflerden birisini söylerken gizli ve zayıf söylemek.
 • Saklamak, gizlemek.

ıhmar

 • Gizli etmek, saklamak.

ihtikar / ihtikâr

 • Bir şeyi kıymetlensin diye saklamak.
 • Ist: İnsanların veya ehlî hayvanların yiyeceklerine âit şeylerin satış kıymetleri yükselsin diye kırk gün kadar saklamak. Böyle yapan kimseye muhtekir denir.
 • Vurgunculuk, bozgunculuk.

israr

 • (Sırr. dan) Sır saklamak, gizlemek. Gizlenmesi lâzım bir şeyi gizlemek.

istiktam

 • Gizlemeğe çalışma. Saklamak için uğraşma.

ızmar

 • (İzmâr) Kalbde gizlemek, saklamak. Belli etmemek.

ketm

 • Saklamak. Gizlemek. Sır tutmak. Söylememek.

kila' / kilâ'

 • Saklamak, korumak.

kınve

 • Koyunu döl için saklamak.

kitman / kitmân / كتمان

 • Sır saklama, ketumluk. (Arapça)
 • Kitmân etmek: Saklamak. (Arapça)

levt

 • Gizlemek, saklamak.
 • Sorduklarını değil de başkasını haber vermek.

makv

 • Cilâ yapmak.
 • Yıkamak.
 • Saklamak.

matamir / matamîr

 • (Tekili: Matmure) Mezarlar, kabirler.
 • Bazı şeyleri saklamak için kullanılan toprakaltı yerler.

men etmek

 • Yasaklamak, engellemek.

men' / منع

 • Yasaklamak.
 • Engel olma, alıkoyma. (Arapça)
 • Engel olunma, alıkonulma. (Arapça)
 • Yasaklama. (Arapça)
 • Yasaklanma. (Arapça)
 • Men' edilmek: Yasaklanmak. (Arapça)
 • Men' etmek: (Arapça)
 • Engel olmak, alıkoymak. (Arapça)
 • Yasaklamak. (Arapça)
  • (Arapça)

  muhafaza / محافظه

  • Koruma. (Arapça)
  • Muhafaza etmek: Korumak, saklamak. (Arapça)
  • Muhafaza olunmak: Korunmak, saklanmak. (Arapça)

  muhafaza etmek

  • Korumak, saklamak.

  muhareze

  • Saklamak.

  müraat

  • Riayet, saygı göstermek.
  • Korumak, hıfzetmek, saklamak.
  • Riayet etmek.
  • Bir şeyin akibetinin ne olacağını gözetmek. Söze kulak vermek.
  • Bir kimsenin hakkına riâyet eylemek.
  • Göz ucuyla bakmak.

  nehy / نهى

  • Olumsuzluk. (Arapça)
  • Yasaklama. (Arapça)
  • Nehy etmek: Yasaklamak. (Arapça)

  nehyetmek

  • Yasaklamak.

  tahbie

  • Gizlemek, saklamak.
  • Kadını perdeye koyup kimseye göstermemek.

  tukat

  • Nefsini haramdan ve şüpheli nesnelerden saklamak.

  vedia / vedîa

  • Güvenilen kimseye saklamak için verilen mal. Emânet.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın