LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sakat ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

alil / alîl / عليل

 • Hasta, sakat.
 • Hasta, hastalıklı, illetli. (Arapça)
 • Sakat. (Arapça)

amelmande

 • İş yapmaz hâle gelmiş olan. Muattal. Battal. Çok yaşlı. Sakat veya hasta olup çalışamaz hâle gelmiş olan. (Farsça)

amir / âmir

 • Büyük me'mur. Emreden, iş gösteren.
 • Huk: Bir kimseyi öldürmek veya bir uzvunu kesmek ve sakatlamak tehdidiyle bir filli yapmaya veya yapmamaya zorlayan ve bu tehdidi yapmaya muktedir olan kimse.

asrem

 • Kulağı sakat, hasta.
 • Ailesini geçindirmek için sıkıntı çeken (kimse).
 • Bölük bölük.

bevarid

 • (Tekili: Bârid) Soğutulmuş yemekler.
 • Omuzlarda boyun arasında, gerdanın yanında veya kulaklar arasında ve ensede olan etler.
 • Sakat şeyler.

çolpa

 • Bir ayağı sakat olan. (Farsça)
 • Yürürken ilk defa sol ayağını atan. (Farsça)
 • Mc: Beceriksiz. Eli yakışıksız. (Farsça)

efgar

 • (Figâr) Yaralı, kötürüm, sakat, cerih. (Farsça)

eriş

 • Sakatlanan bir uzuv için yaralayandan alınan şer'i diyet.
 • Satıldıktan sonra kusuru ve noksanları belli olan malın, kıymetinden bunun için indirilen miktar.

eşell

 • Çolak. Kolu sakat olan.
 • Eli dâima hareketli olan kimse.

fetk

 • Şak etme. Ayırma. Yarma. Yarılma.
 • Tıb: Dikilmiş bir şeyi söküp ayırmak.
 • Kasık yarığı, kasık zarının yarılması ile barsakların torba içine dolmasından ibaret sakatlık. Fıtık hastalığı.
 • Şafak sökmesi. Fecir ağarması.
 • Parçalanıp birbirine düşmüş cemaat.

i'kar

 • Kadının dölyatağını sakatlama.

ihlal / ihlâl

 • (Halel. den) Sakatlamak. Bozmak. Halel vermek.
 • Birini ihtiyaç içinde bırakmak.
 • Düşmanın haklarına vefa etmeyip gadretmek.
 • "Halel"den bozma, sakatlama, kusurlu hale getirme.
 • Bozma, sakatlama.

ilel

 • (Tekili: İllet) İlletler. Esaslar. Temeller. Sebebler.
 • Sakatlıklar. Hastalıklar.

ilel ü emraz

 • Hastalıklar ve sakatlıklar.

ille

 • (İllet) Esas sebeb. Vesile.
 • Hastalık, maraz, dert, sakatlık. Mûcib, maksad, gaye.

kecre'y

 • Reyi, sakat, düşüncesi ters olan. (Farsça)

kecrev

 • Eğri giden. (Farsça)
 • Tuttuğu yol sakat ve yanlış olan. (Farsça)

ma'lul

 • İlletli, hasta, sakat, kötürüm.
 • Harpte bir uzvunu kaybetmiş gazi.
 • İlletli, hastalıklı, sakat.

ma'lulen

 • Mâlul olarak, sakat olarak.

ma'lulin / ma'lulîn

 • (Tekili: Ma'lul) Sakatlar. Hastalıklı ve illetli kimseler.

ma'tuh

 • (Ateh. den) Bunamış, bunak.
 • Sakat, kötürüm. Amelmânde.

malulen / malûlen / معلولا

 • Sakatlanmış olarak, özürlü olarak. (Arapça)

malulin / malûlîn / معلولين

 • Hastalar, sakatlar. (Arapça)

mu'tell

 • İlletli. Hasta. Sakat. Alil.
 • Gr: İçinde harf-i illet bulunan kelime kökü.

muallel

 • Sakat, eksik, noksan.
 • Hasta, illetli.

muhill

 • (Halel. den) İhlâl eden. Bozan. Sakatlayan. Karıştıran.

özür

 • Bir kusurun afvı için gösterilen sebep.
 • Bahane, sebep.
 • Mâni, engel. Kusur, nakise, sakatlık.
 • Fevz. Zafer.
 • Bir adamın kusur ve kabahatinin çok olması.
 • Fık: Abdesti bozucu ve devamlı olan şey.

sakamet / sakâmet / سقامت

 • Sakatlık. (Arapça)
 • Yanlışlık. (Arapça)

sakim / sâkim / سقيم

 • Hasta, sakat.
 • Hastalıklı, sakat. (Arapça)

sakta

 • (Çoğulu: Sakatât) Sözdeki bozukluk veya yanlışlık.

talha bin ubeydullah

 • (R.A.) : Aşere-i mübeşşeredendir. Çok muharebelere iştirak etti, fedakârlığı büyüktü. Peygamberimiz (A.S.M.) ile muharebede iken kılıç darbesine karşı kolunu gerer ve onu muhafazaya çalışırdı, kendisinden ziyade Hz. Peygamber'i (A.S.M.) muhafazaya azmederdi. Kolu bu yüzden sakatlandı. Hz. Ali (R.A.)

zelik

 • Düşük oğlan, sakat çocuk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın