LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sahte ifadesini içeren 50 kelime bulundu...

bakla'

 • Bakla.
 • şahtere dedikleri ota " baklat-ül melik" derler.
 • Semizotu denilen bitki.

bevatıl

 • (Tekili: Bâtıl) Batıllar, hurafeler. Hak olmayanlar, sahteler.

ca'li / ca'lî / جعلى

 • Uydurma, samimi olmayan, sahte, düzme ve taklid.
 • Sahte, yapmacıklı, düzme.
 • Yapma, uydurma. (Arapça)
 • Sahte. (Arapça)

ca'liyyat

 • Yapmacık hareketler, sahte, düzme hâller.

deccaliyet / deccâliyet

 • Yalancılık, sahtekârlık, aldatıcılık.

emr-i batıl / emr-i bâtıl

 • Gerçek olmayan, sahte emir ve iş.

errac

 • Fesatçı, müzevir, yalancı adam, sahtekâr.

foya

 • İtl. Gizli oyun, hile. Göz boyacılığı, sahtekârlık.
 • Elmasların yuvalarında yatağına konulan ince madeni yaprak.

halba

 • Ahmak. Şaşkın.
 • Aldatıcı, hilekâr, sahtekâr.

halib

 • (Çoğulu: Halebe) Aldatıcı, hilekâr, sahtekâr. (Müennesi: Hâlibe'dir.)

hile / hîle

 • Sed. Hâil.
 • Çare.
 • Maslahat ve hayırlı işlerde tedbirli ve tecrübeli olmak.
 • Aldatacak tarz ve tedbir. Fend. Mekir. Dabara.
 • Zeval ve intikal.
 • Sahtekârlık, yalancılık, düzenbazlık.
 • Sahtekârlık, hud'a. Aldatmak, yanıltmak.

hiyel

 • (Tekili: Hile) Aldatmacalar, hileler, sahtekârlıklar.

iğreti

 • t. Ödünç, borç, kendi malı olmayan. Yerli ve sabit olmayan, muallak gibi duran.
 • Muvakkat, bağlı bulunmayan, geçici.
 • Fıtrî olmayan, sahte, sun'î.

kafkaf

 • Şahtere otu.

kalafat

 • Geminin tahtalarının aralıklarını üstüpü vs. ile doldurup üzerine zift sürme işi.
 • Sahte süs, düzen.

kalbzen

 • Kalpazan. Sahte para basan. (Farsça)
 • Yalancı. (Farsça)

kallab

 • (Kalb. den) Düzenbaz, hilekâr.
 • Kalpazan. Sahte para basan kimse.

kalp

 • Sahte.
 • t. Hileli. Sahte. Taklit.
 • Yalandan cesaret satan korkak adam.
 • Yalancı. Kendisine güvenilmez olan.
 • Sahte, hileli.

kalp lira / قَالْپْ ل۪يرَه

 • Sahte lira.

kastar

 • (Çoğulu: Kasâtıra) Hâzık, basiretli, mahâretli kimse.
 • Paranın sahtesini seçip çıkaran kimse.

kehanetfuruş / kehânetfurûş

 • Geleceği bilirim diyen sahtekâr.

mahşuş

 • İçine girilmiş, sahte.

maziryun

 • Şahtere otu.

muazzir

 • (Özür. den) Ta'zir eden, sahte özür süren.

müftaal

 • Uydurma, sahte, düzme.

muhili / muhîlî

 • Hilekârlık. Sahtekârlık. Hile.

müleffak

 • (Telfik. den) Düzme, uydurma, yalandan, sahte.
 • Yaldızlama.

mümevveh

 • Sahte, samimi olmayan, içten değil. Görünüşte haklı olan. Gösterişle alâkadar.
 • Sahte, kof.

mümevvehat

 • Sahte, bâtıl şeyler.

mütevacid

 • Sahte ve yapma olarak vecde gelen.

muzahraf

 • Sahte yaldızlı, yalancı süslü olan.

müzahraf / مُزَخْرَفْ

 • Sahte yaldızla süslü pislik.

müzahref

 • Boya. Yaldız gibi, sahte yalancı. Yaldız.
 • Süprüntü, pislik, çöp.

muzahrefiyet

 • Sahtecilik; süsleyip cilalamak sûretiyle aslı gibi, doğal gibi göstermeye çalışmak.

nebehrece

 • Geçmez bakırlı para. Sahte akçe.
 • Her nesnenin kötüsü.

riyakar / riyakâr

 • Riya eden. Adam kandırmak için yalan söyleyen. Sahte iş yapan. İki yüzlü.

sahte / ساخته

 • Yapay, yapma. (Farsça)
 • Düzmece. (Farsça)
 • Kalp, sahte. (Farsça)

sahtegi / sahtegî

 • Sahtelik, yalan, düzme. (Farsça)

sahtekar / sahtekâr / ساخته كار

 • Sahte iş yapan, hilekâr. Kalpazan. (Farsça)
 • Sahteci, aldatıcı.
 • Sahteci. (Farsça)
 • Kalpazan. (Farsça)

sahtekari / sahtekârî

 • Hilekârlık, sahtekârlık. (Farsça)

şahterec

 • Şahtere otu.

saz

 • (Sâhten: Yapmak mastarından emir köküdür) Eden, yapan, uyduran, düzen mânalarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Evham-saz : Evham veren. (Farsça)

suluh

 • Sahte olmayıp geçer akçalar. Sağlam ve hakiki paralar.

sun'i / sun'î

 • İnsan yapısı, uydurma, takma, sahte, yaradılıştan olmayan.

suni / sunî

 • Yapay, sahte.

taklid / taklîd / تقليد

 • Takma, asma, kuşatma.
 • Benzetmeğe ve benzemeğe çalışmak. Benzerini yapmak. Birine benzemeğe çalışarak alay etmek. Sahte. Bir şeyin sahtesini yapmak.
 • Taklit, öykünme. (Arapça)
 • Sahte. (Arapça)

tezvir

 • Yalan ve iftira karıştırarak sözü süsleme, sahtekârlık.

tezvirat

 • Süslü yalan söylemeler, sahtekârlıklar.

tufeyli / tufeylî

 • (Davetsiz ziyafete giden Tufeyl adında birisinin ismindendir) Sahte.
 • Dalkavuk. Çanak yalayıcı.
 • Başkasının sırtından geçinen. Asalak. Parazit. Fazladan.

zeharif

 • (Tekili: Zuhruf) Yalancı süsler, yaldızlar, gösterişler.
 • Sahte süsler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın