LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sahifeler ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

evrak

 • (Tekili: Vakar) Sahifeler. Yapraklar.

ikmal-i nüsah

 • Bütün sahifeleri tamam etmek, okuyup bitirmek.

karatis

 • (Tekili: Kırtâs) Kâğıtlar, sahifeler. Kâğıt tabakaları.

kitabet-i fıtriye

 • Fıtri olan yazılmış şeyler.
 • Kâinat sahifelerinin kitab gibi oluşu.

kütüb ve suhuf-u semaviye

 • Allah tarafından bazı peygamberlere gönderilen kitaplar ve sahifeler.

matviyyat / matviyyât

 • Dürülmüş ve bükülmüş olanlar. Kitap sahifeleri gibi toplanmış olanlar.

mesahif

 • Sahifeler. Kitap sahifeleri.
 • Kur'anlar. Mushaflar.

muhdar

 • (Muhzar) Hazırlanmış.
 • Amellerinin sâhifelerini müşâhede etmiş olarak.

neşr-i suhuf

 • Sahifelerin neşri.
 • Haşirde, insanların hesab görülmek için dirildiklerinde amel defterlerinin meydana çıkarılıp herkesin amelinin belli oluşu.

nüsah

 • Nüshalar, sahifeler, yazılı şeyler.

sahaif

 • (Tekili: Sahife) Sahifeler.

sahaif-i a'mal / sahâif-i a'mâl

 • Amellerin yazıldığı sahifeler.

sahaif-i alem / sahâif-i âlem

 • Âlem sahifeleri.

sahaif-i ef'al / sahâif-i ef'al

 • Fiilerin ve işlerin sahifeleri.

sahaif-i leyl ve nehar / sahâif-i leyl ve nehar

 • Gece ve gündüz sahifeleri.

sahaif-i mevcudat / sahâif-i mevcudat

 • Varlık sahifeleri.

sahaif-i nukuş-u sübhaniye / sahâif-i nukuş-u sübhâniye

 • Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah'ın nakışlarını gösterdiği sahifeler.

sahife-i a'mal / sahife-i a'mâl

 • İş ve davranışların yazıldığı sahifeler.

semavi suhuflar / semavî suhuflar

 • Bazı peygamberlere gelen sahifeler halindeki küçük kitaplar.

suhuf / صُحُفْ

 • (Tekili: Sahife) Sahifeler.
 • Bâzı Peygamberlere gelen sahife halindeki kitap.
 • Sahifeler, bazı peygamberlere gelen ve ilâhî emirleri bildiren sayfalar.
 • Sahîfeler.

suhuf-u enbiya

 • Peygamberlere gelen sahifeler; küçük kitaplar.

suhuf-u ibrahim

 • Hz. İbrahim'e indirilen sahifeler, küçük kitap.

suhuf-u semaviye / suhuf-u semâviye

 • Bazı peygamberlere gelen sahifeler halindeki küçük kitaplar.

sütun

 • Direk, amud, rükün. Silindir biçiminde destek. (Farsça)
 • Gazete veya kitap sahifelerinde yukarıdan aşağıya olan bölünmüş kısımlardan herbiri. Kolon. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın