REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sac kelimesini içeren 91 kelime bulundu...

a'sac

 • Saçları alnı üzerine dökülmüş.

abes / عبث

 • Saçma, gayesiz, hikmetsiz, gereksiz.
 • Saçma, abes. (Arapça)

acuze-i şemta

 • Saçı ağarmış kocakarı.

ahlet

 • Saçı dökülmüş kişi.

ahu

 • Saç ve sakalı ak olup şayan-ı hürmet ve tâzim olan. Ahubaba, yalnız bu tabirde kullanılır.

amize-muy / âmize-muy

 • Saçı sakalı kırlaşmış olan adam. Kır sakallı kimse. (Farsça)

ashar

 • Saçı kızıl adam. Kırmızı tüylü hayvan.

berhud / berhûd

 • Saçmasapan söz, mânasız söz. (Farsça)

besbas

 • Saçmasapan, manâsız söz. (Farsça)

dü-muy

 • Saçına sakalına kır düşmüş adam. (Farsça)

ebatil / ebâtil / اباطل

 • Saçma sapan sözler, ipe sapa gelmez şeyler. (Arapça)

egamm

 • Saçları yüzüne ve ensesine sarkan ve çok olan kimse.

ehass

 • Saçı dökülmüş kişi.

eracif / erâcîf / اراجيف

 • Saçmalıklar, uydurmalar. (Arapça)

eşmat

 • Saç ve sakallarına kır düşmüş olan.

evham-ı vahiye

 • Saçma vehimler, asılsız kuruntular.

ezebb

 • Saçları uzun ve kaşlarının kılları çok olan adam. (Farsça)

gamem

 • Saçın, alnı ve başı örtmesi.

gisu / gîsû / گيسو

 • Saç. (Farsça)

gisubend / gîsûbend / گيسوبند

 • Saç bağı. (Farsça)

gusn

 • Saç örgüsü.

güzaf / güzâf / گزاف

 • Saçma sapan, ipe sapa gelmez, boş, beyhude. (Farsça)

ham-ı zülf

 • Saç lülesinin kıvrımı.

hassa

 • Saç ve sakalı döken bir hastalık.

hata'

 • Saçak bükmek.

hatv

 • Saçak bükmek.

helice / helîce

 • Saçaklı seccade.

herze / هرزه

 • Saçma. (Farsça)

herzegu / herzegû / هرزه گو

 • Saçma sapan konuşan. Lüzumsuz ve mânasız söz söyleyen. (Farsça)
 • Saçma sapan konuşan, lüzumsuz ve mânâsız sözler söyleyen.
 • Saçmasapan konuşan.
 • Saçmalayan. (Farsça)

herzeguyi / herzegûyî / هرزه گویى

 • Saçmalama. (Farsça)

herzekar / herzekâr

 • Saçma sapan konuşan, mânasız sözler söyleyen. (Farsça)

herzekarane / herzekârane / herzekârâne

 • Saçma sapan konuşarak. Boş ve lüzumsuzca uydurmalarla, abuk sabukça. (Farsça)
 • Saçmalayarak.
 • Saçmasapan konuşarak.

hezeyan / hezeyân / هَذَيَانْ

 • Saçmalık, saçmalama.
 • Saçmalama.

hezeyanat / hezeyânât

 • Saçmalıklar.

hezeyancı

 • Saçmalayan.

hezeyanlı

 • Saçmalayan.

hezeyanvari / hezeyanvâri / hezeyanvârî

 • Saçma sapan bir şekilde.
 • Saçmalarcasına.

hezl

 • Saçma, uydurma.

hezr

 • Saçmasapan, boş ve mânâsız söz.

hitar

 • Saçma söz, mânâsız kelâm.

hurafe

 • Saçma inanış.

ıhmal

 • Saçak yapmak.

işabe

 • Saç ve sakal ağartma, beyazlatma. Genç yaşta saç ve sakal ağarması.

jajha

 • Saçma sapan söyliyen. Mânâsız ve boş konuşan. (Farsça)

jajhayan

 • Saçma sapan söz söyleyenler. Mânâsız ve boş konuşanlar. (Farsça)

kahil / kâhil

 • Saçına ak düşmüş adam. Yaşlı, ihtiyar. Tembel.

kemend-i zülf / كمند زلف

 • Saçlarının kemendi. (Farsça)

kırzam

 • Saçma sapan şeyler konuşan. Manâsız sözler söyliyen kimse.

kusas

 • Saçın önünde ve ardında nihayeti.

mear

 • Saç ve sakalın dökülmesi.

merşuş

 • Saçılmış, dağılmış.

mescum

 • Saçılmış, dökülmüş.

mubend

 • Saç bağı. (Farsça)

mücareze

 • Saçma ve iyi olmıyan sözlerle lâtife yapma.

muhled

 • Saçı ve sakalı geç ağaran kişi.

muhlis

 • Saç ve sakalına kır düşmüş olan kimse.

münasere

 • Saçmak.

müşate

 • Saç ve sakaldan dökülen kıllar.

muşta

 • Saç tarağı.

mütela'simane

 • Saçmalayarak, kemküm ederek. (Farsça)

mütemaşşit

 • Saçını sakalını tarayan.

muy-bend

 • Saç bağı. (Farsça)

nisar / nisâr / نثار

 • Saçmak.
 • Saçma. (Arapça)
 • Nisâr etmek: Saçmak. (Arapça)

nisarçin

 • Saçılan şeyleri toplayan. (Farsça)

nussa

 • Saç kırpıntısı.

paçan

 • Saçan, saçıcı. (Farsça)

paş / pâş / پاش

 • Saçan, serpen. (Farsça)

paşan

 • Saçan, saçıcı. (Farsça)

paşende

 • Saçan, dağıtan, saçıcı. (Farsça)

paşide

 • Saçılmış, serpilmiş, dağılmış. (Farsça)

perakendegu / perakendegû

 • Saçma sapan konuşan. Saçmalayan. (Farsça)

peşkeş

 • Saçıp savurma.

piçidemuy

 • Saçı kıvrılmış. (Farsça)

rişe

 • Saçak, püskül.

şare / şâre

 • Saç, kıl.

sebata

 • Saçın kıvırcık olmayıp sarkık olması.

şemet

 • Saçın akı karasına karışmak.

tahzif

 • Saçını düzüp bezemek, süslemek.

tar-ı zülf / târ-ı zülf

 • Saç teli.

tartil

 • Saçı yağlamak.

te'sif

 • Sacayak üstüne çömlek koymak.

tehdib

 • Saçak yapmak.

teheddüb

 • Saçaklanmak.

tema'ut

 • Saç dökülmek.

temerrut

 • Saç dökülmek.

tenasür

 • Saçılma, serpilme, püskürme.

teveşşi

 • Saç ve sakalı kır olmak, alacalanmak.

turre / طره

 • Saç lülesi. (Arapça)

yafe

 • Saçma ve mânasız söz. (Farsça)

zal / zâl / زال

 • Saçları ağarmış, ihtiyar. (Farsça)

zerare

 • Saçılan şey.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın