LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sağlamlık ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

behbud

 • Sağlık, sıhhat, sağlamlık, iyilik. (Farsça)

ber'

 • (Berâ, Bur', Bürü') Yaratmak. Halketmek.
 • Hastanın iyileşmesi. Sağlamlık.

dürüsti / dürüstî

 • Doğruluk, düzgünlük, sağlamlık. (Farsça)

eser-i itkan

 • Eserdeki mükemmellik, sağlamlık ve kusursuzluk.

hamz

 • Keskinlik, katılık, şiddet. Metinlik, sağlamlık.

hısane

 • Berklik, sağlamlık, sertlik, muhkemlik.

huzunet

 • (Çoğulu: Huzen) Sağlamlık. Kabalık, sertlik.

istihkam / istihkâm / استحكام

 • Sağlamlık. Metin olmak. Kuvvetli ve dayanıklı olmak.
 • Askerlikte: Düşmana karşı, hücumlarını savmak için hazırlanmış bulunan siper, askeri yapılar. İstihkâm işi ile uğraşan asker sınıfı.
 • Kuvvet ve metanet vermek.
 • Sağlamlık, siper.
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Siper. (Arapça)

itkan

 • Sağlamlık.

itkan-ı muhkem

 • Kusursuz sağlamlık.

itkan-ı mükemmel

 • Mükemmel derecede sağlamlık.

ittikan

 • Sağlamlık.

jegand

 • Sağlamlık, metanet. (Farsça)
 • Vahşi ve yırtıcı hayvanların korkunç sesi. (Farsça)

kemal-i metanet / kemâl-i metanet

 • Tam sağlamlıkla, sarsılmadan.
 • Tam ve mükemmel bir sağlamlık.

masuniyet

 • Eminlik, sağlamlık, muhafaza altında bulunmak, dokunulmazlık.

metanet / metânet

 • Sağlamlık. Kavilik. Sözünden ve kararından dönmemeklik. İnsanın, fikrinde sabır, azminde kavi ve akidesinde rüsuh sahibi olması. (Mukabili zaaf'dır) (Hak, iman ve İslâmiyet uğrunda metanet göstermek, çok kıymetli bir seciyyedir.)
 • Sağlamlık, dayanıklı olma.

metanet-i ahlakiye / metanet-i ahlâkiye

 • Ahlâkî sağlamlık, dayanıklılık.

metinane / metinâne

 • Metanetle, sağlamlıkla. (Farsça)

mevsukiyet

 • Sağlamlık, gerçeklik. İnanılır hâl.

mirre

 • Kuvvet.
 • Öd.
 • Akıl.
 • Kat.
 • Sağlamlık.

rasafet

 • Dayanıklılık, sağlamlık.

rasanet / rasânet

 • Sağlamlık, dayanıklık.
 • Sabit, muhkem, metin.
 • Sağlamlık.
 • Sağlamlık.

resanet / resânet

 • Sağlamlık.

rüsuh / rüsûh

 • İlim ve fennin derinliğine vukufiyet. Sağlamlık. Devamlılık. Yerinde, sağlam, sâbit ve devamlı olmak.
 • Meharet, meleke.
 • Ustalık, sağlamlık, maharet.

sabr-ı eyyub-u metanet / sabr-ı eyyub-u metânet

 • Hz. Eyyub'un (a.s.) sabrındaki sağlamlık.

salabet / salâbet / صلابت / صَلَابَتْ

 • Metanet, katılık, sulbiyet.
 • Peklik, dayanma. Sağlamlık.
 • Mukaddesatı korumak hususunda cesaret, metanet ve sebat gibi sıfatlarla muttasıf olmak. (Bunun zıddı: Lâübalilik)
 • Sağlamlık, sertlik.
 • Katılık, sağlamlık, merdane tavır.
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Sağlamlık, sertlik.

salabet-i diniye / salâbet-i dîniye / صَلَابَتِ د۪ينِيَه

 • Dinini ve dinin emirlerini korumak ve tatbik etmekteki ciddiyet ve sağlamlık.
 • Dînî yönden sağlamlık.

salabet-i imaniye / salâbet-i imaniye

 • İman sağlamlığı; dinin emirlerini korumada ve uygulamada ciddiyet ve sağlamlık.

sebat / ثبات

 • Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak.
 • Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah'a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak.
 • Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek.
 • Sağlamlık, yılmama.

selamet

 • Kurtuluş, tehlikeden sâlim olmak. Korktuklarından, fenalıklardan kurtulmak.
 • Neticede imân ile kabre girmek.
 • Edb: Doğruluk, sağlamlık.

sıhhat

 • Sağlamlık. Doğruluk. Sağlık.
 • Edb: Sözün yanlış ve eksik olmamasıdır. (Sözün sağlamlığı diye tercüme edilebilen sıhhat-ı ifade: Bir ibarede zâf-ı te'lif, ta'kid, garabet, tetabu-u izafet, tekrar, tenafür, şivesizlik v.s. gibi kusurlar bulunmamakla tahakkuk eder...)
 • Sağlamlık, doğruluk.

tahammüs

 • Sağlamlık, muhkemlik.

temkin / temkîn / تمكين

 • İhtiyatlı davranma. (Arapça)
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Ağırbaşlılık. (Arapça)

ukusa

 • Berklik, muhkemlik, sağlamlık, sertlik.

üstüvari / üstüvârî / استواری

 • Sağlamlık. (Farsça)
 • Güvenilirlik. (Farsça)

vüsuk / vüsûk / وثوق

 • Sağlam inanma. İtimad etme, güvenme. Muhkemlik, sağlamlık.
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Güvenilirlik. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın