LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sağlık ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

afiyet / âfiyet

 • Sağlık, selâmet, sıhhatli olmak.
 • Sağlık, selâmet.
 • Sağlık, sıhhat, bedende hastalık bulunmaması.
 • Günah işlememek.

ahval-i acizane / ahvâl-i âcizâne

 • Bir tevazu ifadesi olarak "Allah'ın âciz ve zavallı bir kulu olarak sağlık durumum, halim" mânâsında bir ifade.

ahval-i maddiye / ahvâl-i maddiye

 • Maddi haller, sağlık durumu.

ahval-ı sıhhiye / ahvâl-ı sıhhiye

 • Sağlıkla ilgili durumlar.

ahval-i sıhhiye / ahvâl-i sıhhiye / احوال صحيه

 • Sağlık durumu.
 • Sağlık durumları.
 • Sağlık durumu

behbud / behbûd / بهبود

 • Sağlık, sıhhat, sağlamlık, iyilik. (Farsça)
 • Sağlık. (Farsça)

bidrud / bidrûd

 • Sağlık, salimlik, selâmet. (Farsça)

bihbud / bihbûd / بهبود

 • Sağlık. (Farsça)

dar-üş şifa / dâr-üş şifâ

 • Şifa yurdu, sağlık yurdu.
 • Tımarhâne.

devam-ı afiyet ve muvaffakiyet / devam-ı âfiyet ve muvaffakiyet

 • Sağlık, selâmet ve başarının devamı.

dürüst / درست

 • Sağlıklı. (Farsça)
 • Tam. (Farsça)
 • Doğru. (Farsça)

hayat

 • Dirilik. Canlılık. Yaşama. Sağlık.
 • Fık: Allah (C.C.) kendi Zât-ı Ehadiyyetine mahsus bir hayat sıfatı ile muttasıftır. Bu, Hak Teâlâ'nın ilmi ile, irade ve kudret ile ittisafına hâs bir sıfattır.

heyet-i sıhhiye

 • Sağlık heyeti, kurulu.

hıfzıssıhha / حفظ الصحه

 • (Hıfz-üs sıhha) Sağlıklı yaşamak için doğrudan doğruya kişi ve içinde bulunan çevrenin sağlıkla alâkalı şartlarını tetkik edip inceleyen, gerekli tedbirleri olan ve bu çeşit çalışmalardan bahseden hekimlik kolu veya sağlık bilgisi.
 • Sıhhatini korumak. Sağlığını muhafaza etmek.
 • Sağlık koruma. (Arapça)

hılt-ı mahmud

 • Vücudun sağlam ve sağlıklı oluşu.

ihtimal-i sıhhat

 • Bir meselenin sağlıklı ve doğru olabilme ihtimali.

kaza tabipliği

 • İlçe tabipliği; ilçe sağlık müdürlüğü.

kemal-i sıhhat ve afiyet / kemal-i sıhhat ve âfiyet

 • Tam bir sağlık ve afiyet.

keyf

 • Afiyet, sağlık, sıhhat.
 • Memnunluk, hoşlanma.
 • Neş'e, sevinç, sürur.
 • Mizaç, tabiat.
 • İstek, taleb, arzu, heves.
 • Gönül açıklığı.

kutb-i medar / kutb-i medâr

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk-kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan büyük zât. Kutb-ül-aktâb, Kutb-ül-ebdâl da denir.

kutb-ül-aktab / kutb-ül-aktâb

 • Âlemin nizâmı ile alâkalanan, bolluk, kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazîfeli kılınan ricâl-i gayb yâni herkesin tanımadığı zâtların reisi. Emrinde üçler, yediler, kırklar... denilen yine bu işlerle vazîfeli seçilmiş kimseler bulunur.

mahlukatın hukuku / mahlûkatın hukuku

 • Hukuk-u ibâd; kul hakları; toplum bireyleri arasında birlikte yaşamaktan doğan, yükümlünün irade ve tercih hakkının bulunduğu haklar; mülkiyet, sağlık, alışveriş, borç gibi.

medar-ı sıhhat

 • Sağlıklı olmanın kaynağı.

şafi / şâfî

 • Yarattıklarına şifa verip iyileştiren, sağlık ihsan eden Allah.

şifa

 • İyileşme, sağlıklı olma.

sıhhat / صحت / صِحَّتْ

 • Sağlamlık. Doğruluk. Sağlık.
 • Edb: Sözün yanlış ve eksik olmamasıdır. (Sözün sağlamlığı diye tercüme edilebilen sıhhat-ı ifade: Bir ibarede zâf-ı te'lif, ta'kid, garabet, tetabu-u izafet, tekrar, tenafür, şivesizlik v.s. gibi kusurlar bulunmamakla tahakkuk eder...)
 • Sağlık.
 • Doğruluk. (Arapça)
 • Sağlık. (Arapça)
 • Sağlıklı, doğru olma.

sıhhat-ı muhakeme

 • Sağlıklı değerlendirme, hüküm verme.

sıhhat-i ubudiyet / sıhhat-i ubûdiyet

 • Kulluğu sağlıklı bir şekilde yapma.

sıhhat-i uhreviye

 • Ahiret hayatında sağlıklı olma.

sıhhi / sıhhî / صحى

 • Sağlıklı.
 • Sağlıkla ilgili. (Arapça)

sıhhi heyet / sıhhî heyet

 • Sağlık kurulu.

sıhhiye / صحيه

 • Sağlık ve hekimlik işleriyle uğraşan dâire.
 • Sağlık işleri.
 • Sağlık işleri dairesi. (Arapça)

sıhhiye heyeti

 • Sağlık işleriyle uğraşan kurul.

sıhhıye raporu

 • Sağlık raporu.

tedbirü'l-cesed

 • Sağlık; beden eğitimi.

tendürüst / تن درست

 • Sağlıklı, sağlam yapılı. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın