LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sındı ifadesini içeren 40 kelime bulundu...

ayat-ı hırz / âyât-ı hırz

 • Okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü teâlânın muhâfazasına (korumasına) kavuşmaya vesîle (sebeb) olan âyet-i kerîmeler.

atlas

 • (Tekili: Talas) Eskitmeler, yıpratmalar.
 • Eski, aşındırılmış, yıpranmış.

atles

 • Eski, yırtık, yıpranmış, aşındırılmış.

bati-ül hazm / batî-ül hazm

 • Sindirimi güç, hazmi zor.

cefaset

 • Hazımsızlık ıztırabı, sindirim zorluğu.

dercan etmek

 • Hayatını ona vermek, gönlüne sindirmek.

fagosit

 • yun. Organik yahut inorganik maddeleri alıp sindirebilen hücre.

fersa

 • Mahveden, yoran, aşındıran manasına kelimelere bitişir. Meselâ: Tahammül-fersa : Tahammül bırakmayan. Tâkat-fersa : Tâkatsız düşüren, tâkat bırakmayan. (Farsça)

güvariş

 • Sindirime yarıyan şeyler, hazme yardımı olan şeyler. (Farsça)

hazım / hâzım

 • Hazmettirici, sindirici.
 • Sindirici.

hazm / حضم

 • Midedeki yenen şeyleri eritmek, sindirmek. Vücuda yarayacak hale getirmek.
 • Birisine ansızın hücum etmek.
 • Ansızın bir şey üzerine inmek.
 • Birisinin hakkını, malını gasb ile alıp zulmeylemek.
 • Münasebetsiz bir hale, güce gidecek bir vaziyete düşenin kendi nefsini
 • Düşünceli hareket, sabır, sindirme.
 • Sindirim. (Arapça)

hazm-ı nefs

 • Tahammül etmek. Nefsini kırmak. Meydana gelen kendi ile alâkalı gördüğü bir kusuru kendi üzerine almak. Sabreylemek. Sindirmek. (Farsça)
 • Nefsini kırma, sabredip sindirme.

hazmınefs

 • Kendi adına sabretme, içine sindirme.

hazmolma

 • Sindirilme.

henae

 • Yemeğin sindirilip hazmolması.

hırz ayetleri / hırz âyetleri

 • Okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü teâlânın muhâfazasına (korumasına) kavuşmaya vesîle (sebeb) olduğu bildirilen âyet-i kerîmeler.

hoşgüvar

 • Hazmı kolay, tatlı, hoş, sindirici. (Farsça)

hünu'

 • Sindirip hazmetmek.

i'tikal / i'tikâl

 • (Ekl. den) Kemirme, kemirerek yeme.
 • Dalgaların, deniz kenarlarındaki karaları döğerek aşındırması.
 • Tıb: Yaranın, vücudu yemesi. Yaranın büyümesi.

iba' / îba'

 • Tiksindirmek, iğrenme.

kabil-i hazım

 • Hazmı mümkün, sindirilebilir.

kerih / kerîh

 • İğrenç, tiksindirici.
 • Muharebe ve cenkte olan şiddet.
 • Pis, çirkin, fena şey.
 • Nefse kerahetlik vercek kabahat.
 • İğrenç, tiksindirici, pis kokan.
 • Tiksindirici.

müellefe-i kulub / müellefe-i kulûb

 • Kalbleri İslâm'a ısındırılmak istenenler. Kalblerine îmân yerleştirilmesi istenilen veya yeni îmân etmiş müslümanlar ve kötülükleri önlemek istenilen bâzı kâfirler olup, zekât verilen sekiz sınıftan biri iken hazret-i Ebû Bekr zamânında kendilerine zekât verilmesinin nesh yâni hükmünün kaldırıldığı

müellefe-i kulüb

 • Peygamberimiz zamanında kalpleri İslâm'a ısındırılmak için iltifat görmüş olanlar.

müellefet-ül kulub

 • Asr-ı Saadette kalbleri te'lif için mübâşeret edilenler. İslâmiyete ısındırmak için kıymet vererek farklı ve lütufla muamele edilenler.

munzic

 • Hazmettirici, sindirici.
 • Tıb: Yara veya çıbanı cerahatlendiren.
 • Kemâle eren, inzâc eden.

müstekreh

 • Tiksindirici.

na-güvar

 • (Nâ-güvâre) Midede zor hazmolunan şey. Sindirimi zor. (Farsça)
 • Yenilmesi veya içilmesi acı olan şey. (Farsça)

na-hoş-güvar

 • Hazmı zor, sindirimi güç. Tatsız. (Farsça)

nefretbahş

 • İnsana nefret veren, iğrendiren, tiksindiren. (Farsça)

nücu'

 • Yemeğin hazmolup sindirilmesi.
 • Eser yapmak.
 • Duhul etmek, girmek.

rayiha-i kerihe / râyiha-i kerîhe

 • İğrenç ve tiksindirici koku.

su-i hazm

 • Sindirim bozukluğu.

süham

 • (Sühamî - Sühamiye) Lezzetli, sindirici, hoş içilecek şey.
 • Kuş yelekleri arasındaki yumuşak tüyler.
 • Yumuşak kumaş, elbise.

tahriş

 • (Çoğulu: Tahrişât) Tırmalama. Yakıp kaşındırma.
 • Azdırma. Rencide etmek.

tanh

 • Semiz olmak, besili ve şişman olmak.
 • Yemeğin hazmolmaması, sindirilmemesi.

tênis

 • Isındırma, okşama.

tenkil

 • Uzaklaştırmak. Tepeleyip sindirmek.
 • Başkalarına ders ve ibret olacak şekilde ceza vermek. Rezil ve rüsvay eylemek.
 • Zincire vurmak.
 • Tepeleme, sindirme.

usret-i hazm

 • Hazım güçlüğü, sindirim zorluğu.

vahamet

 • Zor, güçlük.
 • Ağırlık. Tehlike. Muhatara. Neticesi fena.
 • Hazım güçlüğü, sindirim zorluğu.
 • Korkulacak hal, tehlikeli vaziyet.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR