LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sığınma ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

avz

 • (Avez) (İyâz, meaz, meâze) Sığınma. Sığınak. Melce. Sığınacak yer.

büyü

 • Cin gibi manevî varlıklar aracılığı ile insan veya başka varlıklar üzerinde etki meydana getirme işi. Dinimiz büyücülerin şerrinden, kötülüklerinden Allah'a sığınmamızı emreder. Müslüman büyücülük yapmaz.

cıhre

 • (Çoğulu: Cihar-Echâr) Bir kimseye sığınmak.

dehalet / dehâlet / دخالت

 • Sığınmak, aman dilemek, medet, yardım isteyiş.
 • Girme, sığınma.
 • Karışma. (Arapça)
 • Sığınma. (Arapça)

dehālet / دَخَالَتْ

 • Sığınma.

dehalet etme / dehâlet etme

 • Sığınma, dahil olma.

euzü / eûzü

 • Sığınma.

fakr-ı mutlak

 • Mutlak fakirlik. Mü'min bir kulun Cenâb-ı Hakka karşı mutlak muhtaç halde olduğunu bilişi. Nihayetsiz muhtaç olduğu Allaha (C.C.) ve emirlerine tam teslimiyyetle sığınması hâleti.

feza'

 • Korku. Havf.
 • Sığınma, dehalet.
 • Uykuda şiddetli korku ile uyanmak.

hikmetü'l-istiaze / hikmetü'l-istiâze

 • Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmanın sebepleri ve faydaları; On Üçüncü Lem'a.

hırz-ı can

 • Bağrına basıp canı gibi korumak. Canı koruyan. Canını teslim ederek sığınmak.

hısn

 • Kale. Hisar. Sığınmağa, korunmağa mahsus sağlam yer.

ihtima'

 • (Himye. den) Perhiz.
 • Kaçınma, ictinâb etme.
 • Sığınma, himâyesine girme.

iltica / ilticâ / التجا / اِلْتِجَا

 • Sığınma.
 • Sığınmak. Melce' ve penaha varmak. Birinden himâye istemek.
 • Sığınma.
 • Sığınma.
 • Sığınma.
 • Sığınma. (Arapça)
 • Sığınma.

iltica etme

 • Sığınma.

iltica etmek

 • Sığınmak.

ilticac

 • Karışık olma, karışma.
 • Sığınma. İltica etme.

ilticagah / ilticâgâh / التجاگاه

 • Sığınak, sığınma yeri. (Arapça - Farsça)

ilticaname

 • Sığınma yazısı, metni.

istiaze / istiâze

 • "Euzü besmele" okuyarak Allah'a sığınmak.
 • "Eûzü billâhi mineşşeyta-nirracîm" sözünü söyleyerek Allah'a sığınma, eûzü çekme.
 • Allah'a sığınma.
 • Sığınma.

istiaze etme / istiâze etme

 • Allah'a sığınma.

istirca' / istircâ'

 • Belâ ve musîbet zamânında veya kötü bir haber duyunca "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci'ûn (Muhakkak ki Allahü teâlânın kullarıyız, vefât ettikten sonra diriltilme ve neşr ile yine O'na döneceğiz) (Bekara sûresi: 156) meâlindeki âyet-i kerîmeyi okuya rak Allahü teâlâya sığınmak.

istizlal

 • (Zıll. dan) Gölgelenme. Gölge altına girme.
 • Sığınma, himâyesine girme.
 • Gölgede oturma.

ıyaz

 • Sığınma. İltica.
 • Sığınma.

küruz

 • Dühul etmek, girmek, dâhil olmak.
 • Bir kimseye ilticâ etmek, sığınmak.

leca'

 • Sığınmak.
 • Saklanmak, gizlenmek.
 • Zaruret.

levz

 • Sığınma, himâyesine girme.

livaz

 • Sığınma, iltica etme.
 • Birbirinin arkasına gizlenme.

me'va / me'vâ / مأوا

 • Sığınma yeri. (Arapça)

meab / meâb / مآب

 • Sığınma yeri. (Arapça)

muavvezetan / muavvezetân

 • (Muavvezeteyn) Kur'ân-ı Kerim'in son iki suresi. (Dâima okunacak gâyet lüzumlu dersleri verdiği ve her çeşit şerli işlerden Allah'a sığınmayı tavsiye ve emrettiği için bu isim verilmiştir.)

mülaveze

 • Birbiri ardınca gizlenmek.
 • Birbirine sığınmak.

mülteci / ملتجى

 • Sığınmacı. (Arapça)

penah / پناه

 • Sığınma. Sığınacak yer. Dayandığı nokta. (Farsça)
 • Sığınma. (Farsça)

penahi / penahî / penâhî / پناهى

 • Sığınma. (Farsça)
 • Sığınma. (Farsça)

taavvüz

 • Sığınma.

tahassun

 • Sığınma, korunma.
 • Bir kaleye kapanmak. Korunmak. İstihkâma çekilmek. Tahkim edilmiş bir yere sığınmak.

tahassün

 • Sığınma.

tahassun / تَحَصُّنْ

 • Sığınma.

tahassungah / tahassungâh

 • Sığınma yeri, sığınak.

tahassüngah / tahassüngâh

 • Sığınma yeri, sığınak.

uvz

 • Bir kimseye sığınmak.

vesile-i iltica

 • Sığınma vesilesi, sebebi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın