LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te süslenmiş ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

araste / ârâste / آراسته

 • Bezenmiş süslenmiş. (Farsça)
 • Çarşının bir esnafa mahsus kısmı. (Farsça)
 • Vaktiyle ordu çarşısı, ordugâhta kurulan seyyar çarşı. (Farsça)
 • Süslenmiş, süslü. (Farsça)

areste

 • Süslenmiş, bezenmiş. (Farsça)

arus

 • Süslenmiş gelin, güveyi.
 • Güneş. Gök.
 • Kim: Kükürt.

füseyfisa

 • Küçük boncuk taneleriyle veya taş ve cam parçalarıyla süslenmiş satıh.

gevher-nişin

 • Cevherlerle süslenmiş. (Farsça)

ıslit / ıslît

 • Zinetli kılıç, üzeri süslenmiş kılıç.

kusur-u müzeyyene / kusûr-u müzeyyene

 • Süslenmiş saraylar, köşkler.

levha-i müzeyyene ve münevvere

 • Süslenmiş, nurlu levha.

menkuş

 • (Nakş. dan) Nakşolunmuş. İşlenmiş. Nakış yapılmış. Boya ile süslenmiş.

mevcud-u müzeyyen

 • Süslenmiş varlık.

mücevher

 • Cevher ile süslenmiş. Elmaslı. Çok kıymetli.
 • Mc: Kıymetli fikir veya söz.
 • Edb: Yalnız noktalı olan harfleri, ebced hesabına göre sayıldığı zaman, tarih çıkan beyt veya mısra.

muhalla

 • Süslenmiş. Süs yapılmış.

mükellef

 • Bir şeyi yapmağa mecbur olan. Vazifeli. Muvazzaf.
 • Bir şeyi ödemeğe mecbur olan.
 • Mükemmel hazırlanmış, külfetle süslenmiş olan.

müntakış

 • İşleme ile süslenmiş.

murassa / murassâ / مرصع

 • Değerli mücevherlerle süslenmiş şey.
 • Değerli taşlarla süslenmiş. (Arapça)

murassa'

 • Süslü. Kıymetli taşlarla süslenmiş. Sırmalı.
 • Birbirine yanaştırılmış. Oturtulmuş.
 • Edb: İki mısra veya iki fıkrası birbiri ile aynı vezin ve kafiyede olan söz veya beyit.
 • Bir nevi yazı.

murassaat

 • (Tekili: Murassa') Murassâlar. Cevher ve inciler gibi şeylerle. Süslenmiş olanlar. Takdir edilip yerleştirilmiş süslü ve kıymetli şeyler.

murassaatlı

 • Değerli taşlarla süslenmiş.

müressem

 • (Resm. den) Yapılmış, çizilmiş. resmolunmuş. Resmi yapılmış.
 • Çiçekler ve resimlerle süslenmiş.

musaffa

 • Sâfileşmiş. Temizlenmiş. Süslenmiş.

müşennef

 • Küpe takınmış, küpeli. Küpe takarak süslenmiş.

mütehalli

 • (Haly. dan) Süslenmiş, bezenmiş, donanmış.

mütezeyyin

 • Süslenmiş.

mütezeyyine

 • Süslenmiş.
 • Süslenmiş.

muvaşşah

 • (Vişâh. dan) Süslenmiş, süslü.

müzehheb

 • Altından yapılmış; altın suyu ile süslenmiş, yaldızlanmış.

müzeyyen / مُزَيَّنْ

 • Bezenip süslenmiş, ziynetli.
 • Süslenmiş, süslü.
 • Süslenmiş.

müzeyyenat / müzeyyenât

 • Süslenmiş şeyler.
 • Süslenmişler, ziynetlenmiş olan güzel şeyler.

müzeyyene

 • Süslü, süslenmiş.