LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sürekli ifadesini içeren 158 kelime bulundu...

alam-ı ebediye / âlâm-ı ebediye

 • Sürekli acılar, sonsuza kadar sürecek elemler.

aleddevam / على الدوام

 • Devamlı, sürekli.
 • Sürekli. (Arapça)

alelistimrar / alelistimrâr / على الاستمرار

 • Sürekli, aralıksız. (Arapça)

alem-i bakiye / âlem-i bâkiye

 • Sürekli ve kalıcı dünya.

alize

 • Tropikal bölge denizlerinde sürekli olarak esen rüzgârın adı. (Fransızca)

amin-i daimi / âmin-i daimî

 • Sürekli tekrarlanan "Allahım kabul eyle!" duası.

an be an

 • Her an, sürekli.

baki / bâkî

 • Sürekli, kalıcı.

baki kalma / bâki kalma

 • Sürekli var olma.

baki-i layezal / bâkî-i lâyezâl

 • Hiçbir zaman yok olmayan, varlığı kalıcı ve sürekli olan Allah.

baki-i sermedi / bâkî-i sermedî

 • Varlığı sonsuz ve sürekli olan Allah.

beka

 • Devamlılık, sürekli ve devamlı olma.

bekà

 • Devamlılık, süreklilik.

bekà-i ilahi / bekà-i ilâhî

 • Allah'ın varlığının sürekli ve kalıcı olması.

beka-i vücud / bekâ-i vücud

 • Varlık özelliğinin sürekli olması.

berdevam / berdevâm / بردوام

 • Sürekli, devam eden. (Farsça - Arapça)

besatin-i daime / besâtîn-i daime

 • Daimi ve sürekli bahçeler.

bitevi / bitevî

 • (Biteviye) t. Sürekli, durmadan.
 • Bütün yekpare.

Bolşevik

 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.
 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.

bostan-ı bekà

 • Devamlı, sürekli bahçe.

celil-i layezal / celîl-i lâyezâl

 • Varlığı sürekli, haşmet ve yüceliği sonsuz olan Allah.

cemal-i sermedi / cemâl-i sermedî

 • Sürekli devam eden güzellik.

cemil-i lemyezel / cemîl-i lemyezel

 • Varlığı sürekli, güzelliği sonsuz olan Allah.

cenab-ı hallak-ı alem / cenâb-ı hallâk-ı âlem

 • Âlemin yaratıcısı olan, çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.

cevval / cevvâl

 • Sürekli hareket hâlinde olan.

cilve-i hayat-ı sermedi / cilve-i hayat-ı sermedî

 • Sürekli ve sonsuz olan bir hayatın görüntüsü, aksi.

daim / دائم / dâim

 • Sürekli.
 • Sürekli, devamlı. (Arapça)

daima

 • Devamlı, sürekli.

daimane / dâimâne

 • Sürekli olarak.

daime

 • Sürekli; fertlerde her zaman gerçekleşiyor olma.

daimi / daimî / dâimî / دائمى

 • (Devam. dan) Sürekli, devamlı.
 • Devamlı, sürekli.
 • Devamlı, sürekli.
 • Sürekli, devamlı. (Arapça)

daimi huzur / dâimî huzur

 • Sürekli olarak Allah'ın huzurunda bulunduğunun bilincinde olma.

daimü't-tecelli / dâimü't-tecellî

 • Tecellîsi daimî, sürekli olan.

devam / devâm / دوام

 • Bir halde bulunma, sürekli olma, daimîlik.
 • Bir işe veya bir memuriyete gidip gelme.
 • Sebat.
 • Süreklilik. (Arapça)
 • Kalıcılık. (Arapça)
 • Devam. (Arapça)

deveran-ı dünya / deverân-ı dünya

 • Dünyanın sürekli dönmesiyle meydana gelen büyük gelişmeler.

ehl-i veber ve badiye / ehl-i veber ve bâdiye

 • Çölde sürekli hareket halinde yaşayan insanlar.

ehl-i veber ve badiyet / ehl-i veber ve bâdiyet

 • Çölde sürekli hareket halinde yaşayan insanlar.

ehl-i zikir

 • Allah'ı sürekli olarak zikredenler, ananlar.

ehl-i zikir ve münacat / ehl-i zikir ve münâcât

 • Sürekli olarak Allah'ı zikredip ananlar ve Allah'a yalvarıp zikredenler.

esma-i mütecelliye-i ilahiye / esmâ-i mütecelliye-i ilâhiye

 • Allah'ın sürekli tecellî edici isimleri.

eşya-yı seyyale / eşya-yı seyyâle

 • Akıp giden ve sürekli değişen şeyler.

evrad-ı kudsiye-i şah-ı nakşibendi / evrâd-ı kudsiye-i şah-ı nakşibendî

 • Şah-ı Nakşibendî'nin sürekli olarak okuduğu kutsal virdler, zikirler.

evrad-ı muntazama

 • Düzenli ve sürekli tekrarlanan zikirler.

faaliyet-i daime

 • Sürekli faaliyet, iş.

gayr-ı memnun

 • Devamlı. Kesiksiz.
 • Minnetsiz, sürekli.

hakim-i ezeli / hâkim-i ezelî

 • Varlığının başlangıcı olmayıp sürekli var olan ve herşeyi hikmetle yapan Allah.

hald

 • Devamlılık. Süreklilik. Dâimi. Bâki.

hallak / hallâk

 • Çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.

hallak-ı azim / hallâk-ı azîm

 • Çoklukla ve sürekli olarak yaratan büyük, yüce Allah.

hallak-ı baki / hallâk-ı bâkî

 • Hiçbir zaman yok olmayan, varlığı kalıcı ve devamlı olan, her şeyi sürekli olarak çokça yaratan Allah.

hallak-ı kerim / hallâk-ı kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan; çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.

hallak-ı lemyezel / hallâk-ı lemyezel

 • Varlığı asla son bulmayan ve herşeyi sürekli olarak çokça yaratan Allah.

hallakıyet-i daime / hallâkıyet-i daime

 • Sürekli yaratıcılık.

handa hand

 • Devamlı gülme, sürekli olarak gülme. (Farsça)
 • Devamlı gülen, sürekli gülen. (Farsça)

harekat-ı muttaride / harekât-ı muttaride

 • Sürekli ve düzenli hareketler.

hareket-i muttaride

 • Sürekli ve düzenli hareket.

harhar

 • Devamlı arzu, sürekli istek. (Farsça)
 • Gönül üzüntüsü, iç sıkıntısı. (Farsça)
 • Devamlı kaşıntı. (Farsça)

hayat-ı daime

 • Sürekli hayat.

hayat-ı maneviye ve bakiye / hayat-ı mâneviye ve bâkiye

 • Mânevî ve kalıcı ve sürekli olan hayat.

hayat-ı sermediye

 • Devamlı, sürekli hayat.

hayy-ı baki / hayy-ı bâkî

 • Sürekli var olan ve sonsuz hayat sahibi olan Allah.

hetlan

 • Sürekli yağan hafif yağmur.

hitl

 • Yorgun deve.
 • Yağmurun aralıksız olarak yağması.
 • Sürekli olarak gözyaşı akmak.

hulud / hulûd

 • Ölmezlik, süreklilik, devamlılık.
 • Yevm-i hulûd: Kıyamet günü.

hütul

 • Sürekli yağmur yağma.

hütun

 • Sürekli yağmur yağma.

huzur-u daimi / huzur-u dâimî

 • Sürekli olarak Allah'ın huzurunda bulunduğunun bilinci içinde olma.

ibkà

 • Bâkîleştirme, sürekli ve kalıcı hale getirme.

ibka / ibkâ

 • Sürekli ve kalıcı hale getirme.
 • Sürekli kılma, bakileştirme.

ibkà etmek

 • Sürekli ve kalıcı hâle getirmek.

ikdamat

 • (Tekili: İkdam) İlerlemeler. Sürekli çalışmalar.

inayet-i sermediye / inâyet-i sermediye

 • Allah'ın sürekli olan nizamı, devamlı olan düzeni.

intizam-ı muttarid

 • Sürekli düzenlilik.

istimrar / istimrâr / استمرار / اِسْتِمْرَارْ

 • Devam etme, süreklilik.
 • Süreklilik. (Arapça)
 • Sürekli olma.

kadim-i baki / kadîm-i bâkî

 • Varlığının başlangıcı olmayan ve sürekli hayat sahibi Allah.

kayyum-u sermedi / kayyûm-u sermedî

 • Varlığı sürekli olan ve herşeyi her an ayakta tutan Allah.

kelime-i zikriye

 • Sürekli anılan ve tekrar edilen cümle.

kemal-i sermedi / kemâl-i sermedî

 • Sürekli devam eden mükemmellik.

kemal-i sermediyet / kemâl-i sermediyet

 • Tam ve kusursuz süreklilik.

kıraet / kırâet

 • Okuma, ibare sökme, düzgün ve sürekli okuma. Kur'ân okuma.

kıyamet-i mükerrere-i nev'iye / kıyâmet-i mükerrere-i nev'iye

 • Her bir varlık türünde sürekli olarak tekrarlanan ve kıyameti andıran var olma ve yok olma hadiseleri.

la ilahe illallah zikri / lâ ilâhe illâllah zikri

 • "Allah'tan başka ilâh yoktur" mânâsına gelen kelime-i tevhidin sürekli olarak tekrarlanması.

layenkatı / lâyenkatı / لاینقطع

 • Kesintisiz, sürekli. (Arapça)

levvame / levvâme

 • Sürekli kendini kötüleyen nefis.

mahbub-u layezali / mahbub-u lâyezâlî

 • Sürekli var olan, asla yok olmayan, sonsuz sevgili, Allah.

mahbub-u sermedi / mahbub-u sermedî

 • Varlığı sürekli olan sevgili, Allah.

mahlukat-ı seyyare / mahlûkat-ı seyyâre

 • Sürekli hareket eden varlıklar.

maşuk-u layezali / mâşuk-u lâyezâlî

 • Varlıklar tarafından çokça sevilen ve sürekli var olan Allah.

maye-i bekà / mâye-i bekà

 • Bekà mayası; bekàyı ve süreklilği sağlayan maya.

menazır-ı sermediye / menâzır-ı sermediye

 • Devamlı, sürekli manzaralar.

mevcud-u lemyezel

 • Varlığı zevâl bulmayan, sürekli var olan Allah.

mevcudat-ı dehhaşe-i seyyale-i mütemevvice

 • Dalgalar hâlinde sürekli akıp gitmekte olan pek korkunç varlıklar.

müdam

 • Devam eden. Sürekli. Dâim ve bâki olan.
 • Mübtelâ olan. (Her nefeste Allah adın de müdamAllah adı ile olur her iş temamSüleyman Çelebi)

muhalled

 • (Huld. dan) Ebedî. Dâimî. Bâki. Sürekli olarak kalan.
 • Sürekli.
 • Sürekli.

muhalledin / muhalledîn

 • (Tekili: Muhalled) Sürekli ve dâimî olarak kalan şeyler.

muhallid

 • (Huld. den) Ebedîleştiren. Devamlı, sürekli ve ebedî kılan.

mümted

 • Uzayan. Sürekli, devamlı. Uzanmış, çekilmiş, imtidâd etmiş.

muntazaman

 • İntizamlı ve düzgün olarak. Muntazam bir tarzda.
 • Devamlı ve sürekli olarak. Dâima.

müsaberet

 • Sürekli olarak uğraşma.
 • Bir şey yapmağa hemen girişme.

müsavat ve muvazenet-i etvar / müsâvat ve muvazenet-i etvar

 • Tavır ve davranışlarda sürekli denge ve aynı seviyede olma.

müstedam

 • (Devam. dan) Sürekli, devamlı. Sürüp giden.
 • Devâmı istenilen.

müstedim / müstedîm

 • (Devam. dan) Devamlı, daimî, sürekli.
 • Devamını isteyen, istidame eden.

müstemir

 • Devamlı, sürekli.

müstemirr

 • (Mürur. dan) Devam eden, sürekli, arasız.
 • Sağlam, muhkem, kavi, metin.

müstemirren

 • Sürekli, devamlı olarak.

mütehavvil

 • Değişken, sürekli değişen.

mütemadi / mütemâdi / متمادی / mütemâdî / مُتَمَاد۪ي

 • Devamlı, kesiksiz, sürekli, daima.
 • Devamlı, sürekli.
 • Sürekli. (Arapça)
 • Sürekli olan.

mütemadiyen / mütemâdiyen / متمادیا / مُتَمَادِيًا

 • Devamlı, sürekli.
 • Sürekli olarak.
 • Sürekli olarak. (Arapça)
 • Sürekli olarak.

mütevaliyen / متواليا

 • Sürekli olarak. (Arapça)

muttasıl / متصل

 • Bitişik, aralıksız, sürekli.
 • Sürekli, durmadan. (Arapça)

paydar / pâydâr / پایدار

 • Kalıcı, sağlam, sürekli, devamlı. (Farsça)

paydari / paydarî

 • Devamlılık, süreklilik. (Farsça)

payende / pâyende / پاینده

 • (Çoğulu: Payendegân) Payanda, destek, dayak. (Farsça)
 • Duran, sürekli. (Farsça)
 • Kalıcı, sürekli. (Farsça)
 • Payanda, destek. (Farsça)

payendegi / payendegî

 • Devamlılık, süreklilik. (Farsça)

Payidar / pây-dâr / پایدار

 • İyice yerleşmiş, sağlam, devamlı, sürekli

payidar / pâyidâr / pâyidar / پایدار

 • İyice yerleşmiş, sağlam, sürekli.

  “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk

 • Kalıcı, sağlam, sürekli, devamlı. (Farsça)

payidar olma / pâyidar olma

 • Devamlı ve sürekli olma, tam yerleşik ve kalıcı olma.

rahim-i sermedi / rahîm-i sermedî

 • Varlığı sürekli olan ve yarattığı varlıklara sonsuz merhameti ve şefkatiyle davranan Allah.

ruh-u cevvale / ruh-u cevvâle

 • Sürekli hareket halinde olan ve çok hızlı hareket eden ruh.

rütub

 • Sâbit olmak, kaim olmak, devamlılık, süreklilik.

saadet-i ebediye ve sermediye

 • Sonu olmayan, sürekli mutluluk; âhirette sonu olmayan Cennet mutluluğu.

sadaka-i cariye / sadaka-i câriye

 • Sürekli hayra sebep olan ve sevabı öldükten sonra da yazılmaya devam eden sadaka.

sebeb-i bekà

 • Varlıkların sürekli var olma sebebi.

sebeb-i devam

 • Davamın sebebi; sürekli olmanın nedeni.

sebeb-i istimrar-ı zaman

 • Zamanın sürekliliğinin sebebi.

şekavet-i daime

 • Sürekli bedbahtlık, hiç bitmeyen sıkıntı.

sereyan-ı füyuzat

 • Feyizlerin sürekli olarak akması, devam etmesi.

sermed / سرمد

 • Süreklilik, devamlılık.
 • Dâimî, sürekli, ebedî, ezelî.
 • Uzun gece.
 • Sürekli, ebedî ve ezelî, Allah.
 • Ebedî, sürekli. (Farsça)

sermedi / sermedî

 • Daimî, ebedî, sürekli.
 • Devamlı, sürekli.
 • Ebedî, sürekli.

sermedi ferman / sermedî ferman

 • Sürekli, dâimi buyruk.

sermediyet

 • Süreklilik, devamlılık.
 • Daimlik, süreklilik. Sonsuzluk, ebedîlik.
 • Rabbanîlik ve uluhiyyet.
 • Ebedîlik, süreklilik.

sermediyet-i uluhiyet / sermediyet-i ulûhiyet

 • Allah'ın ortak kabul etmeyen ilâhlığının sonsuzluğu ve sürekliliği.

seyl-i kainat / seyl-i kâinat

 • Kâinatın akışı, sürekli değişmesi.

şule-i cevvale

 • Sürekli hareket ederek etrafına ışık saçan parıltı.

tabiat bataklığı

 • Materyalist düşünce; tabiat için, "insan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç" düşüncesi.

tabiat dalaleti / tabiat dalâleti

 • Materyalist düşünce; tabiat için, "insan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç" düşüncesi.

tabiat fikri

 • Materyalist düşünce; tabiat için söylenen, "insan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç" düşüncesi.

tamam-ı ıttırad-ı ahval

 • Bütün işlerin birbiriyle sürekli şekilde düzenli olması.

tedai-yi efkar / tedâî-yi efkâr

 • Sürekli olarak bir fikrin başka fikirleri çağrıştırması.

tenvir-i daimi / tenvir-i daimî

 • Daimî, sürekli aydınlık, aydınlatma.

terakkiyat-ı daimi / terakkiyât-ı daimî

 • Sürekli, yükseliş, ilerleme.

tesabür

 • Bir şeyi sürekli olarak yapmak. Bir şeye devam üzere çalışma.

tesbih

 • Dâim olmak, süreklilik.
 • Bir kimseyi hayatında sena edip övmek.

tevaggul / توغل

 • Sürekli uğraşı. (Arapça)

tevhid-i sermedi / tevhid-i sermedî

 • Sürekli var olan yaratıcının birliği.

Troçkizm / Troçkist

 • Troçkizm, Marksizm'in Troçki'nin bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkmış bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliği'nde "sol muhalefet" olarak örgütlenmiş, Troçki'nin kurduğu 4. Enternasyonal'le başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

  Kaynak: Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Troçkizm


ubudiyet-i mütemadiye

 • Sürekli olan kulluk.

vasıb

 • Yerinde duran. Sürekli.

vehhab / vehhâb

 • Çokça ve sürekli olarak ihsan eden ve bağışlayan Allah.

vird-i şerif

 • Sürekli okunarak tekrar edilen duâ ve zikirler.

vird-i ümmet

 • İslâm ümmetinin sürekli tekrar ettiği dua.

vird-i zeban / vird-i zebân

 • Sürekli tekrarlanan zikir.

vücud-u baki / vücud-u bâki

 • Sürekli vücud.

vusub

 • Dâim ve sürekli olmak.
 • Vâcip olmak.

yar-ı baki / yâr-ı bâki

 • Daimi ve sürekli dost.

zail

 • Sona eren, sürekli olmayan.

zat-ı kayyum-u ezeli / zât-ı kayyûm-u ezelî

 • Herşeyi kendi varlığıyla ayakta tutan ve varlıklarını devam ettiren, kendi varlığının da başlangıcı olmayıp sürekli var olan Zât, Allah.

zevalsiz

 • Geçicilikten, yokluktan uzak olma. Yok olup gitmeyen, sürekli.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın