LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te söğ ifadesini içeren 175 kelime bulundu...

ab-ı yah

 • Buzlu, soğuk su.

aciş

 • Üşüme, soğuktan üşüme. (Farsça)

alabalık

 • Akıntısı sert olan soğuk ve tatlı sularda bulunan bir cins leziz balık. (Türkçe)

andezit

 • Yanardağ lâvlarının soğumuş kalıntısı.

arare

 • (Çoğulu: Arâr) İyi kokulu bir ot.
 • Şiddet
 • Kötü ahlâk.
 • Evin avlusu, ev içi.
 • Soğuk şiddetli olmak.

bagel

 • Ilık su. Sıcak ve soğuk olmayan, harareti ikisinin arasındaki bir ısıda olan su. (Farsça)

ban

 • Dam, çatı.
 • Sorgun ağacı. Bey söğüdü.
 • yun. Sevgilinin boyu. Farsçada kelime sonuna gelerek, Türkçedeki "ci, cu" ekleri yerini tutan mânâda kullanılır. Meselâ: Bağban: Bağcı.

barid / bârid / بارد

 • Soğuk, bürudetli.
 • Mc: Hoş olmayan.
 • Soğuk.
 • Soğuk.
 • Letafetten uzak nâhoş.
 • Soğuk.
 • Soğuk. (Arapça)

baridane / bâridâne

 • Soğukça. (Farsça)
 • Soğukça.
 • Soğukça.

basal

 • Bot: Soğan ve benzeri gibi kökler.

basal-i harif

 • Acı soğan.

basile

 • Bir nevi soğan. Bir soğan çeşidi.

behramec

 • Çiçeği kokulu bir nevi söğüt ağacı.
 • Her renkte olan leylâk çiçeği.

belbus / belbûs

 • Bir nevi haşhaş. (Farsça)
 • Yabani soğan. Dağ soğanı, sarmısak. (Farsça)

berd / برد / بَرْدْ

 • Soğuk. Soğukluk. Soğutmak. Noksan hararet.
 • Ölmek.
 • Soğuk su ile gusletmek.
 • Uyumak.
 • Sabit olmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bir şeyi eğelemek.
 • Sürme çekmek.
 • Söğmek.
 • Tutya, çinko.
 • Soğuk.
 • Soğuk.
 • Soğuk. (Arapça)
 • Soğuk.

berd-ül acuz / berd-ül acûz

 • Kocakarı soğuğu. (Rûmi şubatın 26'sında başlar ve 7 gün şiddetle devâm eder.)

berdülacuz / بردالعجوز

 • Kocakarı soğuğu. (Arapça)

berf-ab / berf-âb

 • Karlı soğuk su. Kar suyu. (Farsça)

berrade

 • Suyu soğutmaya ait kap, buzdolabı, karlık.
 • Bardak asacak yer.

berud / berûd

 • Soğutucu.
 • Göze çekilen sürme.

beşm

 • Kırağı; çiy. Şebnem. (Farsça)
 • Taberistan ile Rey arasında havası çok soğuk olan bir mevki. (Farsça)
 • Dinsiz, mezhebsiz. (Farsça)

bevarid

 • (Tekili: Bârid) Soğutulmuş yemekler.
 • Omuzlarda boyun arasında, gerdanın yanında veya kulaklar arasında ve ensede olan etler.
 • Sakat şeyler.

bevh

 • Lânet etme, beddua etme, söğme.
 • Haberli olma.
 • Düşünme.

bezim

 • Kuvvetli, güçlü kişi.
 • Hiddet ve kızgınlığını belli etmeyip soğukkanlı olarak hareket eden kişi.

bid / bîd / بيد

 • Söğüt ağacı. (Farsça)
 • Söğüt. (Farsça)

bid-i mecnun / bîd-i mecnûn / بيد مجنون

 • Salkımsöğüt.

bidistan

 • Söğütlük. (Farsça)

bürad

 • Soğuk.

bürud / bürûd

 • Berd, soğuk.
 • İşten soğuma, bıkma.

burudet / burûdet

 • Soğukluk.
 • Soğukluk.

bürudet / bürûdet

 • Soğukluk. Soğuk olmak. Hararetsizlik.
 • Mc: Münasebetteki soğukluk. Münaferet. Muhasama.
 • Soğukluk.
 • Soğukluk.
 • Soğukluk.

burudet / burûdet / برودت

 • Soğukluk. (Arapça)

bürudet / bürûdet / برودت

 • Soğukluk. (Arapça)

burudet-i memleket

 • Memleketin soğukluğu, soğuk iklim ülkesi.

bürudet-i muamele

 • Yapılan muamelenin soğukluğu.

burudet-i mutedilane / burudet-i mutedilâne

 • Mutedil soğukluk; soğukkanlılık.

cemedi / cemedî

 • (Cemed. den) Buz gibi, çok soğuk, bârid.

cenb

 • Yan taraf. Koltuk altının aşağısı.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Müştak olmak.
 • Bir yere gitmek için bir yere inmek.
 • Birisinin sevdiğinden dolayı kararsız ve muztarib bulunmak.
 • Büyük ve çok olan.
 • Engin taraf.
 • Şetmetmek, söğmek.

cerh

 • Yara.
 • Baş ve yüzden başka uzuvlardan birisini yaralamak.
 • Bir kimseye söğmek. Taan etmek. Sözle gönül incitmek.
 • Birisinin fikrini çürütüp kabul etmemek.
 • Şahid, yalancı ve fâsık olduğundan dolayı mahkemede hâkimin şâhidin şehâdetini reddetmesi.
 • Kesb u kâ

cümase

 • Soğuk, berd.

cümud

 • Donuk. Katı. Sert.
 • Mc: Gayretsiz.
 • Soğukluk.

cümud-u baridi göstermek / cümud-u bâridi göstermek

 • Aşırı katı, soğuk tutum göstermek.

düsse

 • Başa soğuk geçmek.

ebred / ابرد

 • (Berd. den) Çok soğuk.
 • Dondurucu soğuk, çok soğuk. (Arapça)

efsürde-mizac

 • Kanı soğuk, soğuk kanlı, mizâcı soğuk adam. (Farsça)

ekalim-i baride / ekalim-i bâride

 • Soğuk iklimler, soğuk memleketler.

eşheb

 • Kır (at). Kır, çil renkte olan aslan.
 • Güç iş.
 • Soğuk gün.
 • Bir nesnenin kenarı.

eşkil

 • Yaban soğanı.

evsaf-ı nisbiye / evsâf-ı nisbiye

 • Ölçü ve kıyasa göre olan vasıflar. (Sıcaklık, soğuklukla bilindiği, karanlık derecesi aydınlıkla görüldüğü gibi.) (Farsça)

ez-yah

 • "Buzdan soğuk" mânasına gelir. (Farsça)

fasafıs

 • Beyaz söğüt dedikleri ağaç.

feha

 • (Çoğulu: Efhâ) Çorbaya katılan veya dövüp yemek üzerine ekilen bir ot.
 • Soğan.

gasak

 • (Gusuk-Gasekan) İlk koyu karanlık.
 • Küfrün karanlığı.
 • Gözün dumanlanıp, seçemez olması.
 • Göz kararması.
 • Herhangi bir şeyin akması, dökülmesi.
 • Çok soğuk ve fena kokan içki veya su.
 • Kuvve-i şeheviyye.
 • Seyelân.

gassak

 • Ehl-i cehennemin vücudundan akan irin.
 • Çok soğuk ve fenâ kokulu içilmez şey.

germ ü serd

 • Sıcak ve soğuk.
 • Darlık genişlik, iyilik kötülük, acı tatlı.

harcef

 • Soğuk rüzgâr.

haris

 • Süngü demiri.
 • Soğuk olan şey.

hasar

 • Soğuk, berd.

hecmet-üş-şita / hecmet-üş-şitâ

 • Kışın şiddeti. Soğuğun sertliği.

hellab

 • Yağmurlu soğuk rüzgâr.

heykel

 • Taş, tunç, kil ve alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğurulup, pişirilerek yapılan insan, hayvan vs. şekli.
 • Büyük bina, anıt, büyük ve yüksek yapı, âbide.
 • Mc: Soğuk ve duygusuz kimse.
 • Güzel ve yakışıklı kişi.

hezeyan

 • Kötü sözler. Soğuk şakalar.
 • Sayıklama. Saçma sapan konuşma.

hılaf

 • (Çoğulu: Ahlâf) Söğüt ağacı.
 • Muhalefet etmek, karşı gelmek.

humud / humûd

 • Düşme. Zayıflama.
 • Sâkin olmak. Soğumak. Ateş sönmiyerek alevi azalmak.
 • Bayılmak ve kendini kaybetmek.
 • Ne helâle, ne de harama iştihası olmamak.
 • Şehvet yokluğu, soğukluk, isteksizlik.

huşk

 • Kuru, yâbis. (Farsça)
 • Kaba, soğuk. (Farsça)

hüsn-i ta'bir

 • Müstehcen veya soğuk bir şeyin güzel ve edebe uygun bir tarzda ifade edilmesi.

hüvf

 • Soğuk rüzgâr.

i'tidal-i dem

 • Soğukkanlı davranış. Heyecanlanmadan, acele etmeden, düşüne düşüne ve tedbirli hareket.

ibrad

 • Güçsüzleştirme, âciz bırakma.
 • Soğutma.

ibtirad

 • Duş yapma, soğuk su ile banyo yapma.
 • Serinlemek için soğuk su içme.

idfa'

 • Soğuktan sakınıp giyinmek.
 • Isıtmak.

ılık

 • Ne sıcak ne soğuk. Az ısınmış veya sıcaklığı kırılmış.

inşiras

 • (Soğuktan dolayı) el çatlama.

ishal

 • Mülâyim ve düz bir yere varmak.
 • Tıb: Barsakların iltihabından soğuk algınlığından hâsıl olan sürgün, iç sürme.

istiskal

 • Ağır bulup hoşlanmadığını anlatmak. Soğuk muamele ederek sevmediğini bildirmek.

itidal-i dem / itidâl-i dem

 • Kızgınlığa mağlup olmayış, soğukkanlılık.

itidalidem / îtidâlidem

 • Soğukkanlılık.

kadiye / kâdiye

 • Soğuk.
 • Afet, belâ.

kaf'a

 • Yumuşak kuru ot.
 • Parmakları soğuktan dökülmüş ayak.

karra

 • Bir kimsenin kulağına söylemek.
 • Soğuk su dökmek.

karre

 • Soğukluk, soğuk.

kars

 • Şiddetli soğuk.

karur

 • Duş yapılacak soğuk su.

kasiyy

 • Soğuk gece.
 • Kas adı verilen mahâlde yapılan ibrişimli bir elbise.

kelh

 • Söğüt ağacına benzer, uzunca, dik bir ot. (İçi kamış gibi boş ve gâyet hafif olur; ondan hasıl olan zamka "eşk" derler, kokusu cündübâdester kokusu gibi olur, tadı acıdır.)

kırra

 • Soğuk, berd.
 • Çok fazla susuzluk.
 • Akıllılık.

küdu'

 • Soğuğun bitkilere zarar vermesi.

küfr-i mutlak

 • Hiç bir imâni hükmü olmamak, dine âit hiç bir hakikatı, Allah'ın varlığına âit hiç bir delili kabul etmemek. İhsan ve inayet-i İlâhiyyeye karşı şükür etmiyerek fiilen ve kavlen inkâr etmek. ("Neuzü billâh" dine söğmek gibi) Küfr-ü icabettiren bazı çirkin sözlere de "küfür" denilmiştir.

kurmus

 • (Çoğulu: Karâmıs) Avcıların dağda olan kulübesi veya soğuktan sakındıkları küçük çukur yer.

kurr

 • Karar.
 • Soğukluk.

küzaze

 • Soğuğun şiddetinden olan bir hastalık.

lav

 • Yanardağların ve volkanların ağızlarından püskürüp soğuyunca donan madde. (Fransızca)

leyl-i serd

 • Soğuk gece.

ma-i zülal / mâ-i zülâl

 • Saf, temiz, soğuk ve tatlı su.

mahlefe

 • Söğütlük.

mebrade

 • Soğukluk.
 • Soğukluk verecek zaman ve mekan.

mebrud

 • Soğuk, soğumuş.

memalik-i baride / memâlik-i bâride

 • Soğuk memleketler, ülkeler.

meser

 • Soğuk, berd. (Farsça)
 • Buz. (Farsça)

mincere

 • Soğuk suya harâret veren kızmış sıcak taş. (O suya "necire" derler.)

mizan-ül harare

 • Sıcaklığı, soğukluğu ölçen âlet. Termometre. (Mikyas-ul hararet de denir.)

mübaadet

 • (Bu'd. dan) Birbirini sevmeyip uzak ve soğuk durma. Nefret etme.
 • İki kişi birbirinden uzaklaşma.

müberred

 • Soğutulmuş olan.

müberrid

 • (Berd. den) Soğutan, soğutucu.
 • Karlık. Su soğutan damacana.

mülhid

 • Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflere yanlış mânâ vererek dinden çıkan, yâni îmânı bozuk olan, Eshâb-ı kirâma (Peygamber efendimizin arkadaşlarına) söğen.

münaferat

 • (Tekili: Nefret) Nefret etmeler, tiksinmeler. Arada olan soğukluklar.
 • Nefret etmeler, karşılıklı soğuk davranmalar.

musrad

 • Soğuktan hemen etkilenen kimse.

müsteskal

 • (Sıklet. den) İstiskal edilen. Soğuk muamelede bulunulan. Kendisine kovarcasına muamele yapılan.

müteberrid

 • Soğuyan.

müzemmele

 • Soğuk su testisi.

naki'

 • Hurma veya kuru üzüm soğuk suda bırakılıp şekeri suya çıktıktan sonra süzülerek elde edilen sıvı.

nebiz

 • Hurma veya kuru üzümü soğuk suda bırakıp, şekeri suya geçince, kaynayıncaya kadar ısıtıldıktan sonra soğuyunca süzülerek elde edilen sıvı.

nefrin

 • Lânet, beddua.
 • Söğüp saymak.

niyazi-i mısri / niyazi-i mısrî

 • (Mi: 1618 - 1694) Malatya'nın Soğanlı köyünde doğdu. Şâir ve tasavvufçu olup Halvetî tarikatının Niyaziye veya Mısriye şubesini kurmuştur. Mısır'da Câmi-ül-Ezher'de tahsil gördü. 1646'da İstanbul'a döndü ve Sokollu Mehmed Paşa Medresesinde irşada başladı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Risale-i Ha

nükah

 • Tatlı soğuk su.

piyaz

 • Soğan. (Farsça)
 • Zeytinyağlı ve sirkeli fasulye haşlaması. (Farsça)

rasadhane / rasadhâne

 • Havanın değişen şekillerini, sıcaklık ve soğukluğu tesbit etmek için veya yıldızların hareketlerini tesbit ve takib maksadiyle çalışılan yer. (Farsça)

rende

 • Tahtaların yüzlerini pürüzlerden kurtarıp dümdüz etmek için marangozların kullandıkları âlet. (Farsça)
 • Mutfakta peynir, soğan, havuç gibi şeyleri ufalamak için kullanılan tenekeden veya ona benzer maddelerden yapılan âlet. (Farsça)

sa'r

 • Katil zehiri.
 • Kısa boylu adam.
 • Küçük hıyar.
 • Yaban soğanının kökü.

sabbare

 • Soğukluk.

safsaf / safsâf / صفصاف

 • Söğüt ağacı.
 • Söğüt. (Arapça)

safvan

 • (Safvâ) Yumuşak, düz ve kaygan taş veya kaya parçası.
 • Çok soğuk ve açık olan gün.

şarap

 • İçilecek şey; tatlı ve soğuk içecek.

sard

 • Nüfuz etmek, sözü geçer olmak.
 • Katıksız, saf, hâlis.
 • Soğuk.

sarsar

 • Gürültü ile gelen pek soğuk rüzgâr, yel. Kasırga.
 • Ağustos böceği.

şatim

 • (Şetm. den) Küfreden, söğüp sayan.

sebbetmek

 • Söğmek, sövüp saymak.

şebem

 • Soğukluk.

sebre

 • (Çoğulu: Seberât) Pek soğuk olan erken vakit.

şefan

 • Yağmurlu soğuk rüzgâr.

şefif

 • Soğuktan incinmek.
 • Soğuk.

şefşaf

 • Soğuk yumuşak rüzgâr.

şeker-ab

 • İki dost arasındaki kırgınlık, aradaki soğukluk. (Farsça)

selsal

 • Hafif soğuk, tatlı ve lezzetli su.

serd / سرد

 • Bârid, soğuk, bürudetli olan. (Farsça)
 • Sert, kaba, hoyrat. (Farsça)
 • Soğuk. (Farsça)
 • Sert, haşin. (Farsça)

serdab

 • Yer altında olan serin ve soğuk oda, bodrum. Böyle yerler ekseriyetle sıcak bölgelerde, gündüzleri sıcaktan korunmak için yapılırdı. Anadolu'nun bazı yerlerinde buna "zir-i zemin" denilir. (Farsça)
 • Tar: Padişah saraylarında, sağ ve sol taraflarında birer oda bulunan üç köşeli sofalara verilen (Farsça)

serdi / serdî

 • Soğukluk, bürudet. (Farsça)
 • Kabalık, sertlik, hoyratlık. (Farsça)

serma / sermâ / سرما

 • Kış. Soğuk. (Farsça)
 • Soğuk. (Farsça)
 • Kış. (Farsça)

settare

 • Dışarıdan gelecek soğuk veya olumsuz şeylerden koruyacak şekilde yapılan küçük kulübe.

şetve

 • Kış olmak.
 • Soğuk olmak.
 • Kıtlık olmak.

şeym

 • Çok soğuk su.
 • Kılıç çıkarmak.
 • Kınına sokmak.

şiddet-i soğuk

 • Şiddetli soğuk.

sınf

 • Söğüt yaprağı.

sirdab

 • (Çoğulu: Seradib) Yer altında su soğutacak yer.

sırr

 • Şiddetli ateş veya soğuk.

sırre

 • Soğuk rüzgâr. Şiddetli soğuk.
 • Şiddetli sayha, çığlık.

şita

 • Kış. Senenin soğuk mevsimi.

sükun-i dem / sükûn-i dem

 • Soğukkanlılık.

surud

 • Soğuk yer.

taassub-u barid / taassub-u bârid

 • Soğuk taassup, bağnazlık.

taassub-u baride

 • Katı, soğuk taassup.

taassubat-ı baride / taassubat-ı bâride

 • Soğuk taassuplar; taassup.

tahallül-ü burudet

 • Soğuğun sıcağın içine karışması.

takris

 • Soğutmak.
 • Dondurmak.

tasfik-i esnan

 • Soğuktan dişlerin birbirine çarpması.

tebarüd / tebârüd

 • Soğuma.

teberrüd / تبرد

 • Soğuma, serinleme, soğuk hâle gelme.
 • Soğuk suya girme.
 • Soğuma. (Arapça)
 • Teberrüd etmek: Soğumak. (Arapça)

tebrid / tebrîd / تبرید

 • (Bürudet. den) Soğutma, soğutulma.
 • Mc: Ara açılma, soğuma.
 • Soğutma. (Arapça)

tekmid

 • Soğuk veya ılık su ile yapılan pansuman.

temcid pilavı

 • Mc: Tekrar tekrar bahsedilen şey, daima öne sürülen madde. Mükerreren ortaya sürülen bahis, yahut söylenilen söz. (Menşei: "Erkeğini sahura bekleyen kadının, pilavı yanmasın diye kaldırması ve soğumasın diye tekrar koyması" diye söylenir.)

termos

 • yun. İçine konulan sıvının sıcaklık veya soğukluğunu uzun müddet muhafaza edebilen kap.

teşeffi

 • Rahatlamak. Şifâ bulmak.
 • Öc almak. Öc veya intikam almakla yüreği soğumak.

teşeffi-i gayz / teşeffî-i gayz

 • Öfkesinin öcünü alarak rahatlamak. İntikam alarak yüreğini soğutmak.
 • Öfkesinin öcünü alarak rahatlamak, intikam alarak yüreğini soğutmak.

teşelşül

 • (Çoğulu: Teşelşülât) Suyun yüksek bir yerden aşağı şarıltı ile dökülmesi, çağlayan oluşturması.
 • Soğuk su banyosu yapma, duş yapma.

teshin

 • Isıtmak, soğukluğunu gidermek.

tesrid

 • Davar boğazlandığında daha soğumadan bir yerini kesmek veya kırmak.

tivele

 • Bir kadına kocası buğzedip (gizli düşmanlık edip) kendisinden soğuduktan sonra, kadının, kocasının sevgisini tekrar celbetmek (çekmek) için mutlak te'sir edeceğine inanarak sihir yapması.

tuhyan

 • Karlık gibi su soğutacak kap. Buzluk, buzdolabı.

unsul

 • Ada soğanı.

utull

 • Soğuk, sert ve cimri insan. Câhil ve hayırdan men'eden. Galiz ve bahil kimse.

vebr

 • Kocakarı soğuğundan bir gün.
 • Ada tavşanı, ak tavşan.

vezye

 • Ayıp.
 • Soğuk.

zarr

 • Soğuktan dolayı suyun donması.

zemheri

 • Karakış dönümünden (12 Aralıktan) 31 Ocağa kadar olan şiddetli soğuk devresi.

zemherir / zemherîr

 • Cehennem'deki soğuk yer, soğuk cehennem.
 • Zemheri, şiddetli soğuk devresi.
 • 22 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar olan şiddetli kış dönemi. Şiddetli ve yakıcı soğuk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın