REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ruzgar ifadesini içeren 166 kelime bulundu...

accac

 • Fırtınalı, rüzgârlı.
 • Gürültülü.

akim / akîm

 • Neticesiz, sonu yok. Beyhude.
 • Yağmur getirmeyen rüzgar.
 • Çocuğu olmayan, kısır. Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).

alize

 • Tropikal bölge denizlerinde sürekli olarak esen rüzgârın adı. (Fransızca)

arf

 • (Çoğulu: A'râf) Rüzgâr.
 • El ayasında çıkan çıban.

asf

 • Zulüm. Haksızlık.
 • Can çekişme.
 • Emek çekip kâr kazanma.
 • Bir tarafa eğilme.
 • Sür'atle gitme.
 • Rüzgârın kuvvetle esmesi.
 • Taze ekin yaprağı.
 • Ekin taze iken biçme.

asıf / âsıf

 • (Çoğulu: Asıfât) Şiddetli rüzgâr, sert fırtına.
 • Şiddetli rüzgar, fırtına.

asıfat

 • (Tekili: Asf) şiddetli rüzgârlar.

asuf

 • Hızlı ve çabuk yürüyen.
 • Çok şiddetli rüzgar.

avasıf

 • (Tekili: Asıta) Sert ve kuvvetli rüzgârlar. Fırtınalar.

bad / bâd / باد

 • Yel. Rüzgâr. Soluk. Nefes. (Farsça)
 • Rüzgâr, nefes.
 • Rüzgar, yel. (Farsça)
 • Defa, kez. (Farsça)
 • Yük. (Farsça)
 • Olsun. (Farsça)

bad-ı berin / bâd-ı berîn

 • Sabah rüzgârı.
 • Lâtif hava.

bad-ı cem / bâd-ı cem

 • Hz. Süleyman Peygamberin hükmettiği yel, rüzgar.

bad-ı cenubi / bâd-ı cenubî

 • Güney rüzgârı.

bad-ı hazan / bâd-ı hazân

 • Sonbahar rüzgârı.

bad-ı pürgu / bâd-ı pürgû

 • Devamlı sesler çıkaran, ıslık çalan rüzgar.

bad-ı saba / bâd-ı sabâ

 • Baharda esen hafif ve hoş rüzgar, seher yeli.

bad-ı semum / bâd-ı semûm

 • Çölde, sıcakta gündüz esen sıcak yel. Sam yeli. Zehirli rüzgâr.

bad-ı şimali / bâd-ı şimalî

 • Kuzey rüzgârı. (Farsça)
 • Nefes, soluk. (Farsça)
 • Ah sesi, ah çekme. (Farsça)
 • Allah'ın inâyeti. (Farsça)
 • Medih. (Farsça)
 • Söz. (Farsça)
 • Büyüklük taslama, kibirlilik. (Farsça)
 • şarap. (Farsça)

bad-ı subh / bâd-ı subh

 • Sabah rüzgârı.

bad-ı tecelli / bâd-ı tecelli / bâd-ı tecellî

 • Tecelli rüzgârı.
 • Kader.
 • Tecellî rüzgârı.

bad-nüma

 • Rüzgârın esme istikametini gösteren âlet. (Farsça)
 • Fırıldak. (Farsça)

bad-reftar

 • Rüzgâr gibi hızlı yürüyen. Çabuk ve hızlı koşan, sür'atli. (Farsça)

bad-seyr

 • Hızlı yürüyen, rüzgâr gibi koşan, ayağına çabuk. (Farsça)

badi / bâdî

 • Geçici. (Farsça)
 • Havaya veya rüzgâra âit. (Farsça)
 • Rüzgâra ait.
 • Muvakkat. Geçici.

barih

 • (Çoğulu: Bevârih) Samyeli adı verilen sıcak ve şiddetli bir çeşit rüzgâr.

belil

 • Islanmış olan şey.
 • Serin ve yağmurlu rüzgâr.

bevarih

 • (Tekili: Bârih) Şiddetli sıcaklar ve şiddetli rüzgârlar ki, adına Samyeli denir.

bezane

 • Esici. Esen rüzgâr. (Farsça)

bora

 • yun. Birdenbire çıkan fırtına. Pek şiddetli rüzgâr.

debur / debûr

 • Batı rüzgârı.
 • Fırak, ayrılık.
 • Halef etmek.
 • Batı rüzgarı, batı taraftan esen yel.

delik

 • Hurma ve yağdan yapılan bir yemek.
 • Oğmaç aşı.
 • Rüzgârın yerden savurup tozuttuğu toprak.

demak

 • Tipi (Kış gününde rüzgârın karı her tarafa savurmasıdır.)

deruc

 • Hızlı esen rüzgâr, fırtına.

dıkka

 • (Çoğulu: Dükuk) Rüzgârın savurduğu toprak.
 • Uzaklaşmış olan şey.

div-bad

 • Şiddetli rüzgâr, kasırga, fırtına. (Farsça)
 • Divanelik, delilik, cinnet. (Farsça)

eksibe

 • (Tekili: Kesib) Büyük çöllerde ve sahralarda, rüzgârın biriktirdikleri kum yığınları.

esb-i saba-refter / esb-i sabâ-refter

 • Rüzgâr gibi giden at. (Farsça)

ezib

 • Rezil, âdi ve aşağılık kimse.
 • Kıble rüzgarı.
 • Riyh-u cenub ile Sâbâ arasında esen yel.
 • Sevinmek, ferah ve neşat.

ferag

 • Serin serin esen rüzgâr. (Farsça)

fırışka

 • Bütün yelkenleri camadana vurmaksızın kullanabilmeğe münasib olan rüzgâr hakkında söylenilen bir tabirdir. Bu rüzgârın, saniyedeki sür'ati 5-12 metredir.

fırtına

 • Şiddetli rüzgâr, korkutucu dalgalanma.
 • Şiddetli rüzgârla denizin dalgalanıp karışması.
 • Rüzgârın çok şiddetli esmesi.

gaser

 • Rüzgârın çukur yere getirip yığdığı.

hacuc

 • Şiddetli esen rüzgâr.

hady

 • Evmek, acele etmek.
 • Rüzgârın esmesi.

hafif / hafîf

 • Kuş uçarken, at koşarken veya rüzgâr eserken meydana gelen hışırtı, hışlama.

hanun

 • Gümleyerek esen rüzgâr.

harcef

 • Soğuk rüzgâr.

harka'

 • Kulağı delik koyun.
 • Çeşitli yönlerden esen rüzgâr.

harur

 • Sıcaklık. Güneşin kızgınlığı.
 • Gece esen sıcak rüzgâr.

hasb

 • (Çoğulu: Havâsıb) Taş atmak.
 • Ufak taşları savuran rüzgâr.

hasıb

 • Tipi. Ortalığı toza toprağa boğan şiddetli rüzgâr.

hava-i nesimi / hava-i nesîmî

 • Hafif ve hoşça esen rüzgâr, tatlı, hoş hava.

hava-yı nesim / havâ-yı nesîm

 • Hoş ve hafif rüzgar havası.

hava-yı nesimi / havâ-yı nesîmî

 • Tatlı ve hoş bir şekilde esen rüzgar.

havasıb

 • (Tekili: Hâsıb) Şiddetli rüzgârlar, fırtınalar.

hazrec

 • Sert rüzgâr.
 • Güney rüzgârı.

hebib / hebîb

 • Rüzgâr, yel.

heduc

 • Eserken gümleyen rüzgâr.

hellab

 • Yağmurlu soğuk rüzgâr.

hemheme

 • Rüzgârın esmesi ile ağaç yapraklarından çıkan sesler.
 • Aslan bağırması.
 • Deve sesi.
 • Rüzgârın esmesi ile ağaç yapraklarından çıkan sesler.
 • Rüzgârın tesiriyle çıkan yaprak sesi.

hemime / hemîme

 • Yumuşak rüzgâr.
 • Ufak taneli yağmur.

hevc

 • (Çoğulu: Hüvüc) Uzun boylu ve akılsız olmak.
 • Rüzgârın sert esmesi.

hevheve

 • Ağacın yapraklarının rüzgâr esmesi ile çıkardığı sesler. (Farsça)

hevheve-i yaprak / هَوْهَوَۀِ يَاپْرَاقْ

 • Yaprağın rüzgarın esmesi ile çıkardığı ses.
 • Yaprakların rüzgarın esmesiyle çıkardığı ses.

heyf

 • Sıcak rüzgâr.

heyr

 • Rüzgâr adı.
 • Sağlam ve sert taş.

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hizab

 • Rüzgârın etkisiyle deniz suyunda meydana gelen hareket, dalga. (Farsça)

hubak

 • (Çoğulu: Hubek) Suya ve kuma rüzgârın etkisiyle yol yol görünen yerler.

hübub

 • Esme. Üfürme. Rüzgârın hafif hafif esmesi.

hübub-i riyah / hübub-i riyâh

 • Rüzgârların esmesi.

hüvf

 • Soğuk rüzgâr.

huz

 • Tuz ağacı dedikleri nesnedir ve denize yakın yerlerde posası denize düşüp rüzgârla dalga döve döve kehribar olur.

ı'sar

 • Hafif esen rüzgâr.

irtiyah

 • (Rîh. den) Genişleme, ferahlama, feraha erme.
 • Rüzgârlanıp rahatlama.

ıskarso

 • İtl. Yelkenleri doldurur dik rüzgâr.
 • Geminin götürü olarak kiralanması.

jirnet

 • Fırıldak. Rüzgârın istikametini gösteren âlet.

karia / kâria

 • (A, uzun okunur) Ansızın gelen belâ. Kıyâmet.
 • Belâ ve musibetten hıfz-ı İlâhiye dâir okunan dua ve âyetler.
 • Peygamberimiz'in (A.S.M.) düşman üzerine saldığı asker grubu.
 • Pek şiddetli rüzgâr.
 • Pek şiddetli rüzgâr,
 • Ansızın gelen büyük belâ.
 • Kıyamet.
 • Belâdan kurtulmak üzere okunan "el-Kariâtü" sûresi.

kasıf

 • Kasırga. Rastladığı şeyi kıran şiddetli rüzgâr.
 • Şiddetle seslenen. Çok gürleyen.

kasırga

 • Çevrintili rüzgâr. Tozu ve toprağı birbirine katarak, ağaçları sökerek bir an esip kesilen rüzgâr.

kaur

 • Çok derin.
 • Çöllerde, rüzgârların esmeleri sebebiyle yığılan kum tepeleri. Kumullar.

kavari'

 • (Tekili: Karia) İnsan öleceği zaman, halet-i nezi'de okunan âyet-i kerime.
 • Şiddetli esen rüzgârlar.
 • Ansızın Allah tarafından gönderilen belâ ve musibetler.

kavasıf

 • (Tekili: Kasıf) Şiddetli esen rüzgârlar. Fırtınalar.

kerkere

 • Tavuğa çağırmak.
 • Rüzgârın bulutu toplayıp dağıtması.

kıble / قبله

 • Kâbe-i Muazzamanın bulunduğu Mekke-i Mükerreme ciheti. Kıble tarafı, güney.
 • Cenubdan esen rüzgâr.
 • Kâbe tarafı. (Arapça)
 • Güney. (Arapça)
 • Güney rüzgarı. (Arapça)

koy

 • Küçük körfez. Karanın içine girmiş, rüzgârdan saklı deniz parçası. Deniz koyuna benzer, çevresi mahfuz yer. Köşe, bucak.

lakıh / lâkıh

 • (Çoğulu: Levâkıh) Ağaca su yürüten rüzgâr.
 • Yağmur yağdıran rüzgâr.
 • Karnında yavrusu olan hamile deve.

lodos

 • Güneyden esen ılık yel, rüzgâr.

mahfuz liman

 • Bütün rüzgarlara kapalı olan ve her türlü hâllerde emniyet ile barınmağa müsâit bulunan limanlar.

mahr

 • (Çoğulu: Mevâhır) Yarmak.
 • Yükseltmek.
 • Rüzgârın çıkardığı gürültü.

mahve

 • Kuzey rüzgârı.

mecnub

 • Güney rüzgârı yetişen kişi.
 • Akciğer zarı iltihabı olan kişi.

mehabb

 • (Tekili: Mehebb) Rüzgârın estiği yerler.

mehebb

 • (Çoğulu: Mehâbb) Rüzgârın estiği yer.

meltem

 • Yaz mevsiminde karadan denize doğru esen rüzgâr.

meravih

 • (Tekili: Mirvaha) Etrâfı açık ve rüzgârlı yerler. Çöller, sahralar. Ovalar.

mervaha

 • (Çoğulu: Merâvih) Ova, çöl. Her tarafından rüzgâr esen yer.

mikyas-ür riyah

 • Rüzgâr hızını tâyin eden âlet.

mis'

 • Şimal yeli, kuzey rüzgârı.

mütenessim

 • (Nesim. den) Rüzgâr kokusu olan. Rüzgâr koklıyan.

nahir

 • Çürümüş kemik.
 • İçine rüzgâr girip çıkmakla öten kemik.

nahire

 • Ufalanmış.
 • Çürümüş.
 • Rüzgârla savrulur, yel estikçe ses verir, delik deşik olmuş kemik.

neec

 • Yel esmek, rüzgâr esmek.
 • Yalvarmak, tazarru etmek.

nefh

 • Rüzgâr esmek.
 • Güzel kokunun yayılması. Kokmak.
 • Vurmak.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Vuruşmak, kat'etmek.

nefha

 • Koku. Rüzgârın hafif esişi. Azıcık koku.

nehire

 • Çürümüş, ufalanmış, rüzgârla savrulur. Delik deşik, göz göz olmuş.
 • Rüzgâr estikçe ses verir kemik, çürümüş kemik. (Nâhir de denir)

nekba

 • Esince adamı eğip düşüren rüzgâr. Fırtına.

neş'

 • Yiğit olmak.
 • Yüksek olmak.
 • Rüzgâr esmek.
 • İyi ve hoş kokulu şeyler koklamak.

nesaim

 • (Tekili: Nesim) Hafif ve lâtif rüzgârlar.

nesem

 • Soluk ruh, nefes. Rahatı mucib hâlet.
 • Rüzgârın lâtif, hoş esmesi.

nesim / nesîm

 • Hoşa giden, hafif ve lâtif esen rüzgâr.
 • Hoş ve hafif rüzgâr.
 • Hoşa giden rüzgâr.

nesim-i nevbahar / nesim-i nevbahâr

 • İlkbahar rüzgârı, tan yeli.

nesim-i seher / nesîm-i seher

 • Lâtif sabah rüzgârları.
 • Seher rüzgârı, tan yeli, tatlı sabah rüzgârı.

nesim-i subh

 • Sabah rüzgârı.

nesim-i subh-dem

 • Sabah vakti esen rüzgâr, sabah rüzgârı.

nesimi / nesimî

 • Hafif hafif ve lâtif bir tarzda esen rüzgârla ilgili.

nikabet / nikâbet

 • Rüzgârın ters yönlerden esmesi.

nis'

 • (Çoğulu: Ensu') Gizlemek.
 • Gitmek.
 • Sarkık olmak.
 • Kuzey rüzgârı.

nüami / nüamî

 • Güney rüzgârı.

orsa

 • Yelkenleri mümkün olduğu kadar rüzgârın estiği cihete yaklaştırarak seyretmek hâli.
 • Geminin sol tarafı, iskele.

pür-bad / pür-bâd

 • Kibirli. (Farsça)
 • Çok rüzgârlı. (Farsça)

ramis

 • Toprağı her yöne sürüp savuran rüzgâr.

ravh

 • Rahatlık. Rahmet ve kolaylık.
 • Serin serin esen rüzgârın vücuda dokunmasiyle verdiği serinlik ve sefa.
 • Koklamak.

revc

 • (Revac) Geçmek.
 • Rüzgârın karışık esmesiyle ne taraftan geldiği belli olmaması.

revgan

 • Yağ. (Farsça)
 • Hafif hafif esen rüzgârın verdiği serinlik, rahatlık. (Farsça)
 • Üstü yağ gibi kayan parlak nesne. (Farsça)
 • Parlak deri. (Farsça)

revh

 • İç açıklığı. Rahat.
 • Rahmet.
 • Hafif esen rüzgârın verdiği tatlılık, canlılık.

reyde

 • (Çoğulu: Ruyud) Dağın sivri ve yumru tarafı.
 • Yavaş ve yumuşak esen rüzgâr.

rih

 • Rüzgar, yel.
 • Sızı, romatizma.
 • Mc: Galebe, kuvvet. Rahmet.
 • Devlet. Hoş ve iyi şey.
 • Koku.

rih-ı reyhan

 • Hoş ve güzel kokulu rüzgâr.

rihireyhan / rîhireyhan

 • Hoş kokulu rüzgâr.

riyah

 • (Tekili: Rih) Rüzgârlar, yeller.
 • Letaif ve in'amlar.
 • Mc: Galebe, kuvvet, rahmet, devlet.
 • Mazarrat.

ruha

 • Ferahlık.
 • Yumuşak rüzgâr.

saba / sabâ

 • Gün doğuşundan esen hoş ve lâtif rüzgar.
 • Gün doğusundan esen hoş ve lâtif rüzgâr.
 • Hoş bir rüzgâr.

saba-beraber

 • Sabâ rüzgârı gibi lâtif ve hafif. (Farsça)

sabareftar

 • (En fazla at için kullanılan bir tâbirdir) Rüzgâr gibi çabuk ve hafif giden. (Farsça)
 • Hoş ve lâtif yürüyüşlü. (Farsça)

safal

 • Alçaklık.
 • Rüzgârın dokunduğu yer.

safine

 • (Çoğulu: Sevâfin) Yel, rüzgâr, riyh.

safiye

 • (Çoğulu: Sevâfi) Toz.
 • Rüzgâr, yel.

samm

 • Zehirleyen. Ağulu.
 • Sam Yeli denen öldürücü rüzgâr.

samyeli

 • Sıcak memleketlerde esen bunaltıcı rüzgâr.

sandid

 • Bela.
 • Meşakkat, zahmet.
 • Şiddetli yağmur ve rüzgâr.

sarasır

 • (Tekili: Sarsar) şiddetli ve gürültülü rüzgârlar.

sarsar

 • Gürültü ile gelen pek soğuk rüzgâr, yel. Kasırga.
 • Ağustos böceği.

şefan

 • Yağmurlu soğuk rüzgâr.

sefasif

 • (Tekili: Sefsâf) Yerden toz kaldırarak esen rüzgârlar.

şefşaf

 • Soğuk yumuşak rüzgâr.

seham

 • Sıcak günlerde havada iplik iplik olduğu hayâl edilen nesneler.
 • Sıcak esen rüzgâr.

sehek

 • Balık kokusu.
 • Demir pası.
 • Rüzgârın yerden savurduğu toprak.
 • Bir şeyin pis pis kokması.

şemul

 • Sâfi halis şarap.
 • Kıble mukabilinden esen rüzgar.

semum / semûm

 • Zehirli şey.
 • Sam yeli.
 • Gündüz vakti sıcak çölde esen pek sıcak rüzgar olup, bitki ve hayvanları mahveder.
 • Yakıcı rüzgâr.

seyhek

 • Katı yel. Şiddetli rüzgâr.

sika

 • (Çoğulu: Sıyak) Yel, rüzgar, riyh.
 • Ses.

sikr

 • Rüzgârın eserken dinmesi.

sırre

 • Soğuk rüzgâr. Şiddetli soğuk.
 • Şiddetli sayha, çığlık.

suba

 • (Çoğulu: Esbâ) Gece ile gündüz eşit olduğunda gündoğusundan esen rüzgâr.

sühnun

 • Rüzgârın ve yağmurun evveli.

sühuk

 • Şiddetli rüzgâr. Katı yel.

şurta

 • (Yelkenliye) uygun rüzgâr.
 • Önde gidip düşmanla savaşan asker.
 • Polis, jandarma.

tasbih

 • Rüzgârdan dolayı otun kuruması.
 • Sütü su ile karıştırıp içirmek.

teezzüb

 • Her yönden rüzgârın esmesi.

tenşib

 • Saplama, sokma.
 • Rüzgâr esme.

tündbad / tündbâd

 • Sert rüzgâr, kasırga. (Farsça)

ufk

 • Kıyı, kenar.
 • Rüzgârın estiği cihetler.
 • Ufuk. Gökle yerin birleşmiş gibi göründüğü yer. Görüşümüzün nihayetindeki yerler.
 • Mc: Görüş ve düşünüş derecesi.

yel

 • Rüzgâr.

za'zaa

 • Doldurmak.
 • Ayırmak.
 • Rüzgâra savurmak.

zenyan

 • Men'etmek, engel olmak. Kabul etmemek, reddetmek.
 • Evmek, acele etmek.
 • Rüzgârın sert esmesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın