LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ruhsat ifadesini içeren 17 kelime bulundu...

azimet / azîmet

 • Kuvvetli irâde, istek, arzu. Haramlardan, dinde yasak edilen şeylerden sakınmakla berâber, mümkün olduğu kadar ruhsatlardan yâni dinde izin verilen kolaylıklardan uzak durup; evlâyı, en iyi olduğu bildirilenleri, nefse zor gelenleri yapmak; takvâ yol u.

caiz / câiz

 • Ruhsat, izin verilmiştir, olabilir, yapılabilir, günah değildir.
 • Sahîhdir, doğrudur.
 • Tenzîhen mekruh.

cevaz

 • İzin, müsaade, ruhsat.
 • Müsaadeli. Ruhsat, izin. Câiz olma.
 • Yol, tarik ve meslek.

hilafetname

 • Tarikata intisab ile usulü dairesinde belirli mevkilere çıkarak irşad mertebesine yükselenlerden isteklilerin irşad ve terbiyesine ruhsat ve izni mutazammın şeyhi tarafından verilen mühürlü vesika.

icazet / icâzet / اِجَازَتْ

 • Ruhsat verme, diploma.

icazet-i fiiliye

 • Bir kimseden izin ve ruhsata delalet eden bir fiil ve hareketin sudûr etmesi.

izn

 • (İzin) Yasağı kaldırmak. Bir şeye ruhsat vermek. Yol vermek. Hizmetten çıkarmak.

merire

 • Azimet. (Ruhsat'ın zıddıdır)

mesag

 • Açlık.
 • Geçmesi kolay olan.
 • İtibar, değer.
 • İzin. Müsaade. Ruhsat, cevaz.

mesağ

 • İzin, ruhsat, cevaz, müsade.

mesag-i kanuni / mesag-i kanunî

 • Kanunen izin ve ruhsat verilmiş.

mümanea

 • Karşılıklı menetme, ruhsat vermeyip önleme.

ruhas

 • (Tekili: Ruhsat) İzinler, ruhsatlar, müsaadeler.

ruhsat / ruhsât

 • (Çoğulu: Ruhas-Ruhsat) İzin, müsaade.
 • Genişlik.
 • Kolaylık.
 • Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru' kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku' bulan ikraha mebni, birisini
 • (Tekili: Ruhsat) Ruhsatlar, müsaadeler, izinler.

terahhus

 • İzinli ve müsaadeli olma. Ruhsat bulma.
 • Ucuzlama.

terehhus

 • Müsaade, ruhsat bulma.
 • Ucuzlama.

terhis

 • Askeri sivil, serbest hayata geçirmek. İzin ve ruhsat vermek. Serbest bırakmak.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR