LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te rezil ifadesini içeren 88 kelime bulundu...

beriberi

 • (Seylanca) Asya'nın güneydoğusu ile Okyanusya, Senegal ve Brezilya'nın yerli halklarında görülen ve B vitamini eksikliğinde vücuda gelen bir hastalık.

berrüste

 • Karpuz, kavun, kabak, çimen gibi dalbudak salıp da yükselmiyen nebat. (Farsça)
 • Mc: Alçak, edepsiz, rezil kimse. (Farsça)

bi-ab / bî-ab

 • Susuz, kuru. (Farsça)
 • Donuk. (Farsça)
 • Rezil, utanmaz, hayasız. (Farsça)

bi-neng / bî-neng

 • Rezil, namussuz. (Farsça)

deniyet-i hazıra / deniyet-i hâzıra / دَنِيَتِ حَاضِرَه

 • Şimdiki ahlâksız ve rezil medeniyet.
 • Şimdiki medeniyetin alçak, rezil kısmı.

devr-i rezilane / devr-i rezilâne

 • Rezillik devri.

deyh

 • (Çoğulu: Diyeha) Hor ve rezil olmak.

dürzi / dürzî

 • Derezîler adlı bozuk fırkaya mensub olan kimse.

efdah

 • (Fadih. den) Çok rezil, daha rezil.

erazil / erâzil / اراذل

 • (Tekili: Erzel) Reziller, namussuzlar, yüzsüzler.
 • Reziller, aşağılıklar. (Arapça)

erbab-ı denaet / erbab-ı denâet / erbâb-ı denâet

 • Alçak ve rezil kimseler.
 • Alçak ve rezil kimseler.

erzail / erzâil

 • Reziller, alçaklar.

erzal / erzâl

 • (Tekili: Rezil) Reziller. Kepâzeler. Herkesten hakaret ve nefret görenler.
 • Reziller.

erzel / ارذل

 • Daha rezil. Çok fena. Pek kötü. En rezil.
 • En rezil, alçak.
 • Daha rezil.
 • En rezil, en aşağılık. (Arapça)

erzel-i nas / erzel-i nâs

 • İnsanların en rezili, en fenası.

esaret-i rezile

 • Rezil, alçak esirlik.

evbaş

 • Mahalle çapkını. Şahısların rezilleri.
 • Muhtelif yerlerden gelmiş, toplanmış bir cemaat, bir bölük.

evbaşan

 • (Tekili: Evbaş) Aşağılık kimseler, âdi kişiler, alçak ve rezil insanlar. Ayak takımları.

evşab

 • Aşağılık kimse, âdi ve rezil kişi. Ayak takımı.

ezell-i nas / ezell-i nâs

 • İnsanlar içinde en rezil ve aşağılık olan adam.

ezib

 • Rezil, âdi ve aşağılık kimse.
 • Kıble rüzgarı.
 • Riyh-u cenub ile Sâbâ arasında esen yel.
 • Sevinmek, ferah ve neşat.

faz'

 • Şiddet.
 • Miktarından tecâvüz etmek, ölçüsünü aşmak. Rezillik etmek.

fazh

 • (Faziha-Fazâha) Rüsvaylık, rezillik.
 • Yarmak.

fazih / fazîh

 • Çirkin, fena.
 • Utanmaz, rezil.

faziha / fazîha / فضيحه

 • Rezillik, skandal. (Arapça)

fitnet-üd dehma

 • (Fitnetüddehmâ) Küfürde olmak, kara fitne. Rezil olmak.

gavga

 • Çekirge.
 • İnsanların rezilleri. Adi, aşağılık olan kimseler.

güruh-u hazele ve rezele

 • Alçaklar ve reziller topluluğu.

haksari / hâksarî

 • Perişanlık, düşkünlük, rezillik.

haşel

 • Bayağılaşma, rezil olma. Bayağılık, rezillik, âdilik.
 • Her nesnenin kötüsü.

hazl

 • Terk etmek.
 • Rezil, rüsvay etmek.

hetk

 • Yırtma Yarma. Perdeyi yırtmak. Rezil olmak. Rezil etmek.

hevesat-ı rezile / hevesât-ı rezile

 • Rezilce hevesler, günah ve çirkin olan arzular.

hişve

 • Yaramaz kimse.
 • Çok rezil kimse.

hızlan

 • Rezil olma. Rüsvaylık.
 • Aşağı düşmek.
 • Muâvenetini, yardımını terk etmek.
 • Rezalet, rezil rüsvay olma; iflâs etme.

hütke

 • Perde yırtılıp rezil olmak.

iftidah

 • (Fadâhat. den) Kırma, kırıp ufalama.
 • Maskara olma, rezil olma.

iftizah / iftizâh / افتضاح

 • Rezillik, skandal. (Arapça)

ihkar

 • Rezil ve rüsvay etme.

ihza'

 • Rezil ve rüsvay etme. Kepâze etme.

ıknas

 • Adi ve rezil bir kimse iken asaletlilik iddiasında bulunma.

irtihaz

 • Rezil rüsvay olma. Kepaze olma.İRTİKA' : Yükselme, yukarı çıkma.
 • Daha yüksek yerlere ve mevkilere erişme. Yüksek derecelere ulaşma.

istirzal

 • (Rezalet. den) Rezil sayma. Kepaze, bayağı ve aşağılık görme.

kepaze

 • İtibarsız, âdi, mübtezel, kıymetsiz kimse. Haysiyetsiz, şerefsiz, rezil. Hürmet ve saygıya müstahak olmıyan.
 • Tâlim için kullanılır yay.

leim

 • Alçak, deni, rezil, zelil, levm edilen. Cimri.
 • Mayası bozuk ve kötü.

lüvam

 • Melâmetlik, rüsvaylık, rezil kepaze olmaklık.

mahazil

 • (Tekili: Mahzul) Rezil ve kepaze olmuş kimseler.

mahruz

 • Kepâze, rezil, rüsvay, aşağılık, âdi. İtibarsız.

mahzi / mahzî

 • Kepâzelik ve rüsvaylığa sebep olan huy. Rezil olmağa sebebiyet veren kötü huy.

mahzulen

 • Hakir, kepaze, rezil ve rüsvay olarak.

mashara

 • Maskara, soytarı.
 • Tuhaflıklar yapan kimse.
 • Komik, gülünç.
 • Zevklenme, eğlenme.
 • Kepaze, utanmaz, rezil.

mashara-i alem / mashara-i âlem

 • Âlemin maskarası. Kepaze, rezil.

maskara

 • Gülünç, rezil.

maskaraca

 • Gülünç, rezil olarak.

mefzaha

 • Rezilliğe ve kepâzeliğe sebebiyet veren şey.

melam

 • Kınanmış.
 • Rezillik. Hakirlik. Kıymetsizlik.

melamet

 • Kınanmışlık. İtab ve serzenişlik. Rezillik ve rüsvaylık.

merzul

 • Rezil ve kepaze edilmiş.

mim'siz medeniyetperest

 • Rezil ve aşağılık şeyleri hayat tarzı olarak kabul edip bağlananlar.

mufazzih

 • Rezil eden.

müftazıh

 • Rezil ve kepaze olmuş adam.

muhazele

 • Hakirlik, aşağılık, rezillik.

munfazih

 • Rezil ve kepaze olmuş.

mürtehiz

 • Rezil ve kepaze olan. İrtihaz eden.

müsterzil

 • (Rezil. den) Rezil sayan, kepaze kabul eden.

pelid

 • Pis, murdar. (Farsça)
 • Rezil ve alçak kimse. (Farsça)

rezail / rezâil

 • (Tekili: Rezile) Utanılacak çok fena işler, alçakça hareketler.
 • Rezillikler, ahlâka aykırı çirkin ve alçak şeyler.
 • Rezillikler, utanılacak şeyler.

rezalet / rezâlet / رذالت

 • Rezillik, alçaklık.
 • Utanç verici şey. Utanılacak hal.
 • Alçaklık, rezillik.
 • Maskaralık.
 • Arsızlık.
 • Rezillik, kötü ahlâk, fazîletin zıddı.
 • Rezillik. (Arapça)

rezalet-i medeniye

 • Modern çağın yol açtığı rezil durum ve özellikler.

rezayil

 • (Tekili: Rezile) Çörçöp.
 • Faydasız ve asılsız nesne.

rezil ve rüsvay olma / rezil ve rüsvây olma

 • Rezil ve maskara olma, ayıpları meydana çıkma.

rezile

 • Rezillik, alçaklık.

rezilet

 • Alçaklık, rezillik.

rüsva / rüsvâ / رسوای

 • (Rüsvay) Rezil, kepaze, maskara, ayıpları meydana çıkarılmış. (Farsça)
 • Rezil, maskara.
 • Rezil, maskara, ayıpları ortaya çıkarılmış.
 • Rezil. (Farsça)

rüsvay / rüsvây / رسوای

 • Rüsva. Rezil, maskara, ayıpları ortaya çıkarılmış.
 • Rezil.
 • Rezil. (Farsça)

rüsvayi / rüsvayî

 • Rezillik, itibarsızlık, haysiyetsizlik. (Farsça)

rüzela

 • (Tekili: Rezil) Reziller.

şeka'

 • Rezalet, rezillik, alçaklık.
 • Bedbahtlık, kutsuzluk.

sünyan

 • (Çoğulu: Süniyye) Ednâ, alçak, rezil, kepâze.

tafazzuh

 • Rezillik, kepazelik. Rüsvaylık.

tafdih

 • (Fedahat. dan) Rezil etme. Kötülüklerini yayarak adını kötüleme.

tafzih

 • (Çoğulu: Tafzihât) Rezil etme.

tenkil

 • Uzaklaştırmak. Tepeleyip sindirmek.
 • Başkalarına ders ve ibret olacak şekilde ceza vermek. Rezil ve rüsvay eylemek.
 • Zincire vurmak.

tergim

 • Yere sürtme.
 • Zelil etmek, hor ve hakir etmek. Rezil, kepaze etmek.

terzil / terzîl / ترذیل / تَرْذِيلْ

 • Rezil etme.
 • Rezil etme, aşağılama.
 • Rezil etme. İtibarını kırma.
 • Rezil etme. (Arapça)
 • Terzîl edilmek: Rezil edilmek. (Arapça)
 • Terzîl etmek: Rezil etmek. (Arapça)
 • Rezil etme.

terzil etmek

 • Aşağılamak, rezil ve alçak göstermek.

tuni

 • Sefih, alçak, rezil. (Farsça)
 • Külhanbeyi. (Farsça)
 • Hırsız. (Farsça)

veyle

 • Küstahlık, rezillik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın