LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te reya ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

behreyab / behreyâb

 • Nasibi olan, hissesi olan. (Farsça)
 • Nasibi olan, payı bulunan.

cereyan / cereyân / جريان / جریان / جَرَيَانْ

 • Akım, hareket.
 • Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürûr. Vuku, vâki olma.
 • Mc: Aynı fikir ve gaye etrafında toplananların meydana getirdikleri faaliyet ve hareket. Bu hareket; dinî, fikrî veya siyasî hareketler gibi birbirlerinden farklı sahalarda olabilir.
 • Akma, akım.
 • Akma.
 • Akış. (Arapça)
 • Oluş. (Arapça)
 • Akım. (Arapça)
 • Cereyân etmek: Olmak, gerçekleşmek. (Arapça)
 • (Fikir) akımı.
 • Bir süreç içinde gerçekleşme.

cereyan eden

 • Meydana gelen.

cereyan etme

 • Meydana gelme.

cereyan etmek

 • Akmak, hareket hâlinde olmak.

cereyan-ı ahval

 • Hal ve durumların akışı, genel gidişatı.

cereyan-ı azim / cereyan-ı azîm

 • Büyük fikir ve düşünce akımı.

cereyan-ı azime / cereyan-ı azîme

 • Büyük akım.

cereyan-ı dalalet / cereyan-ı dalâlet / cereyân-ı dalâlet / جَرَيَانِ ضَلاَلَتْ

 • İnançsızlık akımı.
 • Haktan sapma akımı.

cereyan-ı efkar / cereyan-ı efkâr

 • Fikirler, düşünceler akımı.

cereyan-ı heva / cereyân-ı hevâ

 • Hava akımı.

cereyan-ı hikmet

 • Hikmetin cârî, yürürlükte olması; dünyadaki hâdiselerin sebepler altında, fayda ve gayelere yönelik olarak cereyan etmesi.

cereyan-ı imani / cereyan-ı imanî

 • İmanî cereyan, akım.

cereyan-ı münafıkane

 • Münafıklık cereyanı, akımı.

cereyan-ı müstebidane

 • Baskı ve zülme dayanan despotizm ve diktatörlük akımı.

cereyan-ı nemrudane / cereyan-ı nemrudâne

 • Nemrud gibi zulüm ve zorbalıkla ve dinsizlikle iş gören akım.

cereyan-ı riba / cereyan-ı ribâ

 • Faizin devam etmesi, dolaşımı.

cereyan-ı suri / cereyan-ı surî

 • Görünüşteki akım, dönüş.

cereyan-ı tecelliyat

 • Tecellîlerin cereyanı, yansımaların akıp gitmesi.

cereyan-ı tecelliyat-ı ilahiye / cereyan-ı tecelliyat-ı ilâhiye

 • İlâhî yansımalarının meydana gelmesi, cereyan etmesi.

cereyan-ı tecri / cereyan-ı tecrî

 • "Döner, akar gider" ifadesi.

cereyan-ı umumi / cereyan-ı umumî

 • Genel akış.

cereyan-ı umumiye / cereyan-ı umumîye

 • Genel cereyan, akım, hareket.

cereyan-ı zındıka

 • Dinsizlik akımı, hareketi.

hariç cereyan

 • Dışarıdan (hasımlardan) gelen akım.

hüsn-ü cereyan / hüsn-ü cereyân / حُسْنُ جَرَيَانْ

 • Güzel gidişat.
 • Güzel gerçekleşme.

içtimai cereyan / içtimaî cereyan

 • Sosyal aktivite, akım, hareket.

menfi cereyan

 • Olumsuz, yıkıcı akım.

müftereyat

 • Başkasının üzerine atılan suçlar, kabahatler. İftiralar.
 • Uydurmalar.
 • İftiralar.

müspet cereyan

 • Olumlu, yapıcı ve yol gösterici cereyan, akım.

muvazene-i cereyan-ı umumi / muvâzene-i cereyan-ı umumî

 • Genel gidişat ve hareketin dengesi.

reyah

 • (Tekili: Râh) şaraplar.
 • Gökçek kokulu küçük bir kuyu.

sereyan / sereyân

 • Yayılma, her yere sirayet edip etkili olma.
 • Yayılma, dağılma.
 • Geçme, sirayet.
 • Yayılma, dağılma, sirâyet etme.
 • Yayılma.

sereyan-ı füyuzat

 • Feyizlerin sürekli olarak akması, devam etmesi.

sereyan-ı seria / sereyan-ı serîa

 • Sür'atle yayılan, çabuk neşrolan.
 • Süratle yayılma.

tareyan

 • Oluverme, geliverme, birdenbire çıkma.

tarz-ı cereyan

 • Akış tarzı, hareket tarzı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın