LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te rengi ifadesini içeren 117 kelime bulundu...

abgun / âbgûn / آبگون

 • Su rengi. (Farsça)
 • Mavi. (Farsça)

acin

 • Rengi ve tadı değişmiş pis su.

ahseb

 • Çok iyi hesab edilmiş, münâsib.
 • Çok fazla cimri, hasis.
 • Miskin.
 • Saçının rengi kırmızıya yakın.
 • Tüyünün rengi boz renk olan kızıl deve.

akheb

 • Rengi bozrak olan ak nesne.

algun

 • Kırmızı renginde, koyu ve parlak pembe. (Farsça)

araz

 • İşâret, alâmet.
 • Tesâdüf, rast gelme.
 • Kaza. Felâket. Zâtî olmayan hâl ve keyfiyet.
 • Fls. Herhangi bir cevherin varlığı için zaruri olmayan vasıf. Meselâ: Şekerin beyaz rengi şekerin varlığı için zaruri değildir.

ateş-reng

 • Ateş renginde, kızıl renkli. (Farsça)

ateşek

 • Küçük ateş. (Farsça)
 • Ateş böceği. (Farsça)
 • Frengi. (Farsça)
 • Berk, şimşek. (Farsça)

ateşfam / âteşfâm / آتش فام

 • Ateş rengi. (Farsça)
 • Kırmızı. (Farsça)

ateşgun / âteşgûn / آتش گون

 • Ateş rengi, kırmızı. (Farsça)

ateşi / ateşî

 • Hararetli, ateşli; dokunaklı. (Farsça)
 • Ateş renginde. (Farsça)
 • Hiddetli, öfkeli. (Farsça)

athal

 • Kül renginde.

azer-gun / azer-gûn

 • Ateş renginde olan, kızıl, kırmızı. (Farsça)
 • Ay çiçeği. (Farsça)

azerasa / âzerâsâ / آذرآسا

 • Ateş gibi. (Farsça)
 • Ateş rengi. (Farsça)

barani / bârânî

 • Çivit mavisi renginde, Osmanlılar zamanında Selânik'te dokunan bir cins çuha. Yeniçeri ve Acemi oğlanlarına aralık ve ocak (erbain) aylarında verilen yağmurluk bârâniden yapılırdı. Yağmurluk, yağmurdan muhafaza eden şey. (Farsça)
 • Yağmurla ilgili. (Farsça)

behm

 • Çok siyah olan şey. Rengi başka renkle karışık olmayan nesne.

benefş

 • Menekşe rengi, mor renk. (Farsça)

bet

 • Çehre rengi, beniz.

bevs

 • Acele, ileri geçme, ileri gitme.
 • Bıktırıncaya kadar israr etme.
 • Bir kimseden kaçıp gizlenme.
 • Bir şeyin rengi.

bukalemun

 • Bulunduğu yerin rengine giren bir hayvan.
 • Bulunduğu yerin rengine giren, fare büyüklüğünde, böcek yiyen bir hayvan. (Farsça)
 • Mc: Sık sık fikir ve kanaat veya meslek değiştiren. (Farsça)

cefnak

 • Gözleri büyük, rengi sarıya yakın bir kuşun adı.

cimse

 • Rengi gökrek kızıllığa yakın kıymetli bir taş.

cüded

 • Dağ yolları. Yol gibi olan izler.
 • Bir rengi diğer renkten ayıran çizgi.

da-ül-efrenc / dâ-ül-efrenc

 • Frengi hastalığı.

dagma'

 • Yüzünün rengi siyaha yakın olan dişi koyun.

desen

 • Eşyanın, rengini göstermeden, yalnız şeklinin bir satıh üzerine çizilmişi. (Fransızca)
 • Bir kumaşı süsleyen şekiller. (Fransızca)

du'mus

 • (Çoğulu: Deâmis) Rengi siyaha benzer bir küçük su canavarı.

dugmus

 • (Çoğulu: Degâmis) Rengi siyaha yakın küçük bir su canavarı.

ebras

 • İnsanın rengini degiştiren alaca ve miskin eden çok fena bir maddi hastalık ismi.

ecen

 • Suyun tadı ve rengi değişik olmak.

edbes

 • Rengi ne kızıl, ne siyah olan hayvan.

edken

 • Bulanık,
 • Rengi siyaha yakın olan.

efrenci / efrencî

 • Frenklere yani Avrupalılara mahsus ve aid.
 • Frengi hastalığıyla alâkalı ve münasebetdar.

elta'

 • Boz dudaklı. Dişlerinin rengi değişmiş olan.

emraz-ı efrenciye

 • Frengi hastalıkları, efrenci marazları.

erguvani / erguvânî / ارغوانى

 • Erguvan rengi. (Farsça)

ermed

 • Kül rengi, gri. Boz renkli nesne.
 • Gözü ağrıyan adam.

esmer

 • Rengi karaya çalan.

gabra

 • Yeryüzü, toprak, arz.
 • Nebat envâından bir nev'i.
 • Kuraklık, kıtlık.
 • Çok tuzlu.
 • Toprak rengi.

galat-ı rü'yet

 • Renk körlüğü. Bir rengi, aslından başka renkte görme.
 • Görme bozukluğu.

gendumgun / gendûmgûn / گندمگون

 • Buğday rengi. (Farsça)

gülfam

 • Rengi gül gibi kırmızı olan, gül renkli. (Farsça)

gülgune

 • Gül renkli. (Farsça)
 • Gül yanaklı. (Farsça)
 • Kadınların kullandıkları gül rengindeki düzgün. (Farsça)

gülreng / گل رنگ

 • Gül rengi, pembe. (Farsça)

hacer-ül esved

 • (El-Hacer-ül Esved) Kâbe'de bulunan meşhur siyah taş. Rengi siyah olduğundan "Esved" denmektedir. (İslâm Ansiklopedisi'ne göre: Kâbe'nin şark köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte kapıya yakın bir yerde yerleştirilmiş, üç büyük ve bir kaç tane de küçük parçadan müteşekkil ve gümüş bir h

haki / hakî / hâkî / خاكى

 • Toprak rengi. Toprakla alâkalı. (Farsça)
 • Hâki, toprak rengi. (Farsça)
 • Toprak ile ilgili. (Farsça)

hakisteri / hâkisterî / خاكستری

 • Kül rengi. (Farsça)

halenbus

 • Serçe renginde, ondan küçük bir kuş.

hamide / hâmide

 • Uzun müddet geçmesi sebebi ile rengine tegayyür ve siyahlık gelip eskimiş olan.
 • Nebatsız kuru yer.
 • Yanmış kül olmuş.

harmed

 • Kokusu ve rengi değişen.
 • Kara balçık.

hasif / hâsif

 • (Husuf. dan) Sararmış. Rengi, parlaklığı kalmamış. Husufa uğramış.

hatv

 • Rengin değişmesi.
 • Engel olmak, menetmek.
 • İplik bükmek.

havva

 • Hz. Adem'in (A.S.) muhterem zevcesi, eşi.
 • Rengi esmere mâil kadın.
 • Yalancı, kezzab.

hem-reng

 • Rengi bir olan, aynı renkte olan. (Farsça)
 • Mc: Huyları bir olan. (Farsça)

ibtika'

 • Bir şeyin renginin fıtri olarak değişikliğe uğraması.

ihtimal

 • (Haml. den) Mümkün olma, belki. Olması mümkün görünmek.
 • Kabul eylemek.
 • Yükselip götürmek.
 • İhsana mukabil şükretmek.
 • Kızma ve hiddetlenmekten dolayı yüzünün rengi değişmek.

iltiak

 • Rengi bozulma, rengi değişme.

iltika'

 • İnsanın rengi değişmek. Benzi sararmak.

insibag

 • Boyalanma. Maddi veya mânevi rengi ile renklenme. Boya tutma.
 • Temizlenme.

ırsi / ırsî

 • Gelincik dedikleri hayvanın rengine benzer bir renk.

jengari / jengarî

 • Bakır yeşili. Bakır pası renginde olan boya. (Farsça)

kebud

 • Mavi. Gök rengi. (Farsça)

kebudfam / kebudfâm

 • Gök renginde olan. Mavi renkli. (Farsça)

kibriti / kibritî

 • Kükürtle alâkalı.
 • Kükürt renginde olan. Açık sarı rengi.

kirfam / kîrfam

 • Simsiyah, katran renginde. (Farsça)

külse

 • (Çoğulu: Ekles) Kireç renginde olmak.

küreyvat-ı hamra

 • Kırmızı kan kürecikleri. Kana kırmızı rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücrecikler olup kanın her mm.küpünde beş milyon kadar bulunurlar, beden hücrelerine erzak dağıtırlar ve bir kanun-u İlâhî ile hücrelere erzak yetiştirirler. (Tüccar ve erzak memurları gibi)

la'sa

 • Dudağının rengi az siyâha yakın olan kadın. (Müz: El'as)

laas

 • Dudağın rengi açık siyâha yakın olmak.

lalefam

 • Lâle renginde. Rengi lâlenin rengine benzeyen. (Farsça)

lalerenk

 • Lâle renginde olan. Lâle renkli. Pembe. (Farsça)

leylaki / leylakî

 • Leylak renginde olan. Mor renk. (Farsça)

lit / lît

 • Her nesnenin rengi.

mai / maî

 • Su cinsinden. Akıcı, su renginde, mâvi. Katı ve sert olmayıp su gibi, akıcı olan.

mehk

 • Suyun rengi yeşil olmak.

mey-gun

 • Şarap renginde olan, kırmızıya yakın olan. (Farsça)

meygun / meygûn / ميگون

 • Şarap rengi. (Farsça)

muhaddar

 • Yeşil renkle boyanmış. Rengi yeşil yapılmış.

muhrenşim

 • Azametli, kibirli kimse.
 • Zayıf ve rengi değişmiş kişi.

müşk-fam / müşk-fâm

 • Misk renginde olan, siyah. (Farsça)

mutalsam

 • Tılsımlanmış olan. Esrârengiz hâle gelmiş olan.

mütegavvil

 • Renkten renge giren. Bir şeyin rengine giren.
 • Uğraşan, tegavvül eden.

mütemessil

 • İçinde yansıyan, rengiyle renklenen.

muza'fer

 • Sarı renkte. Safran renginde.

narenci / narencî

 • Turunç renginde.

nefti / neftî

 • Neft yağı renginde olan, siyaha yakın koyu yeşil. (Farsça)

nili / nilî

 • Mavi, çivit rengi.

nohudi / nohudî / نخودی

 • Nohut rengi. (Farsça)

peridereng

 • Rengi uçmuş, solmuş. (Farsça)

rasasi / rasasî

 • Kalaycı.
 • Kurşun renginde olan.

rübd

 • Kılıcın cevheri ve rengi.

şafak-alud / şafak-âlud

 • Şafak gibi, şafak renginde. (Farsça)

şahb

 • Yaradan kan akmak.
 • Emzikten süt akmak.
 • Rengin değişmesi.

sara

 • Rengi değişmiş olan su.

şarabi / şarâbî / شرابى

 • Şarapçı. (Arapça)
 • Şarap rengi. (Arapça)

sarat

 • Suyun çok durmaktan dolayı renginin ve kokusunun değişmesi.

şebreng / شب رنگ

 • "Gece renginde olan" Siyah, kara. (Farsça)
 • Siyah. (Farsça)
 • Gece rengi. (Farsça)

sebzin

 • .f Rengi yeşil. Yeşil renkli.

sedefi / sedefî / صدفى

 • Sedefli. (Arapça)
 • Sedef ile ilgili. (Arapça)
 • Sedef rengi. (Arapça)

sehum

 • Hâlin ve durumun değişmesi. Yüzün renginin değişmesi.

semen-fam

 • Yâsemin renkli, rengi yâsemin gibi olan. (Farsça)

şu'lereng / شعله رنگ

 • Alev rengi. (Arapça - Farsça)

sud

 • (Tekili: Sevda) Rengi kara olan şeyler.
 • Sevdalar.

tagavvül

 • Renkten renge girmek. Rengini değiştirmek.

teebbüs

 • Mütegayyer olmak, rengi değişmek.

teessün

 • Mütegayyer olmak, rengi ve tadı değişmek.

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

tema'ur

 • Mütegayyer olmak, değişmek.
 • Rengi donuk olmak.
 • Saç dökülmek.

terai / teraî

 • Aynaya bakma.
 • Birbirini görmek ve görüşmek. Bir fikir hakkında mukabil görüş, endişe mülâhaza eylemek.
 • Hurmanın kuruyup renginin belli olması.

terevvuh

 • Bir şeyden koku alma.
 • Mütegayyer olmak, rengi ve tadı değişmek.

tiregun

 • Bulanık renkli, kara renkli. Rengi bulanık. (Farsça)

ücun

 • Suyun renginin ve tadının bozulması.

üsun

 • Suyun tad ve renginin değişmesi.
 • Bir kimse kuyuya girdiğinde buharından veya murdar kokulardan dolayı aklının gitmesi.

üsür

 • Yara izi.
 • Kılıcın rengi ve cevheri.

vasfetmek

 • Bir şeyin vasıflarını, hâlini, şeklini veya rengini tarif etmek, anlatmak.

ya'fur

 • (Çoğulu: Yaâfir) Tüyleri toprak renginde olan ceylân.
 • Ceylân yavrusu.
 • Gecenin beşte veya altıda bir bölümü.
 • Peygamberimizin merkebinin adı.

zeytuni / zeytunî

 • Zeytin renginde olan.