LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te renc ifadesini içeren 73 kelime bulundu...

amuzende

 • Talebe, öğrenci. (Farsça)
 • Muallim, öğretmen. Öğreten. (Farsça)

berg

 • Yaprak. (Farsça)
 • Azık. (Farsça)
 • Azm, kasd. (Farsça)
 • Hazırlık. Mal, mülk. (Farsça)
 • İntizam-ı hal. (Farsça)
 • Serencam. (Farsça)

çirag

 • Fitil, kandil, mum, lâmba. (Farsça)
 • Çırak. (Farsça)
 • Talebe, öğrenci, şakird. (Farsça)
 • Tekaüd, emekli, emekliye ayrılmış olan kişi. (Farsça)

çirkef

 • Çirkin, iğrenç şey.

danişamuz / dânişâmûz / دانش آموز

 • Öğrenci. (Farsça)

ders-han

 • Ders okuyan, talebe, öğrenci. (Farsça)

dershan / dershân / درسخوان

 • Öğrenci. (Arapça - Farsça)

ebcedhan / ebcedhân / ابجدخوان

 • Okula yeni başlamış öğrenci. (Arapça - Farsça)
 • Acemi, deneyimsiz. (Arapça - Farsça)

efrenciyye

 • (Bak: EFRENCÎ)

ekerat

 • Ziraat ve imar için, sahiblerinin rençberlere verdikleri arazi.

ekreh

 • Çok iğrenç, en kerih.

ekreh-i mahlukat

 • Mahlukların en kerihi, en iğrenci.

emraz-ı efrenciye

 • Frengi hastalıkları, efrenci marazları.

eşne

 • En çirkin ve fena, iğrenç.

eza

 • Ticarette kaybetme, zarar etme.
 • Kibir ve gururunu bıraktırma.
 • Sıkıntı, eziyet, zulüm, cevr, sitem, renc, incinmek. İnsanın kerih görüp mahzun olduğu şey.
 • Hayır ve sadaka yoluyla mal vermede gururlanmak. Tetavül etmek.

filahet

 • Çiftçilik, tarla işleri, rençberlik, çift sürmek.

harbiye / حربيه

 • Harp okulu. (Arapça)
 • Harbiyeli: Harp Okulu öğrencisi. (Arapça)
 • Harbiye nezareti: Savunma bakanlığı. (Arapça)

hayal-perestlik

 • Kelâmda hakikatı rencide edecek şekilde lüzumsuz hayallere yer vermek.
 • Sözde, hakikati rencide edecek şekilde lüzumsuz hayallere yer vermek.

hem-kitab

 • Aynı dersi gören, talebe, öğrenci. (Farsça)
 • Aynı dinde olan, din kardeşi. (Farsça)

icazet alma / icâzet alma

 • Eski medrese usûlüne göre bir öğrencinin hocasından öğrendiği ilimler hakkında yeterlilik belgesi alması.

ilam

 • Elem vermek. Rencide etmek.
 • Düğün yemeği.

ırgat

 • (Rumca) Rençber, işçi.
 • Yapı işçisi. Amele.
 • Gemilerde demir zincirini toplamak için ve binalarda bazı ağır şeyleri kaldırmak için zincirlerle çevrilmiş, ufki bucurgat.

itab

 • Tekdir etmek. Şiddetle hitab etmek. Azarlamak. Terslemek. Paylamak. Rencide etmek. Darılmak.

kerahet

 • İğrenme, iğrençlik, mekruh oluş. İslâmiyetçe iyi sayılmayan şey.
 • İstenmiyerek, zorla.
 • Fık: Şer'an yapılmaması sevablı ve hayırlı olan bir şeyin terk edilmeyip yapılması.

keraih

 • (Tekili: Kerihe) Nefret edilecek ve iğrenç şeyler.

kerih / kerîh / كریه

 • İğrenç, tiksindirici.
 • Muharebe ve cenkte olan şiddet.
 • Pis, çirkin, fena şey.
 • Nefse kerahetlik vercek kabahat.
 • İğrenç, tiksindirici, pis kokan.
 • İğrenç. (Arapça)

kerih-ül manzar

 • Görünüşü ve manzarası çirkin ve iğrenç.

kerihe

 • (Çoğulu: Kerâih) Nefret edilecek, iğrenç şey.

leym

 • İnsanlar arasında sulh etmek, barış yapmak.
 • Salâh.
 • Bir nârenciye meyvesi.

makt

 • Kin, hiddet. İğrençlik. Şiddetli buğz.

mekre

 • (Çoğulu: Mekârih) Şiddet.
 • Bıkkınlık.
 • Kerahet, iğrençlik.

mekruh / mekrûh / مكروه

 • İğrenç, nahoş görülen şey.
 • Fık: Şeriatın haram etmediği, fakat zaruret olmadan yapılmasına izin vermediği, zanna dayanan delil ile işlenmesi caiz olmayan iş.
 • Mihnet. Şiddet.
 • İğrenç, tiksinti veren.
 • Haram olmayan ve zaruret olmadıkça yapılması uygun görülmeyen iş.
 • İğrenç. (Arapça)

mekruhiyet

 • İğrençlik, mekruhluk.

mektepli

 • Okullu, öğrenci, talebe.

menfur

 • Kendisinden nefret edilen, sevilmeyen. İğrenç.
 • Mebguz.

muayyebat

 • (Tekili: Muayyeb) Ayıp ve iğrenç şeyler.

mübtedi / مبتدی

 • Başlayan. (Arapça)
 • İlkokula başlayan öğrenci. (Arapça)

mukavemet

 • Direnç, dayanıklılık.

mukavim / مقاوم

 • Karşı koyan, direnen, dirençli. (Arapça)

müstehcen

 • Açık, saçık. Edepsizcesine, ayıp, iğrenç.

müstekreh

 • İğrenç, kerahetli, istikrah edilmiş, tiksinilen.

müstekrehat

 • (Tekili: Müstekreh) (Kerahet. den) Tiksinilen, istikrâh edilen ve iğrenç şeyler.

müteallim / متعلم

 • Öğrenci. (Arapça)

na-hoşi / na-hoşî

 • Nahoşluk, fenalık, iğrençlik. Hoşa gitmemeklik. (Farsça)

nasal

 • Temrenci.

nefret

 • Ürküp kaçma.
 • İğrenç bulup tiksinme.

neyrenc

 • (Çoğulu: Neyrencât) Tılsım.

neyrencat / neyrencât

 • (Tekili: Neyrenc) Tılsımlar.

nirenc

 • (Çoğulu: Nirencât) Düzen, hile.
 • Resim, taslak.

peçel

 • Üstü başı pislik içinde ve iğrenç olan adam. (Farsça)

rayiha-i kerihe / râyiha-i kerîhe

 • İğrenç ve tiksindirici koku.

renc-ber

 • (Renc; sıkıntı, zahmet. Ber; çeken) Tarla ve bahçede yahut başka işlerde kazmak veya taş, toprak taşımak gibi işlerde çalıştırılan gündelikçi. Amele, ırgat. (Farsça)
 • Çiftçi. (Farsça)

rencide / rencîde / رنج دیده

 • İncinmiş. (Farsça)
 • Rencîde etmek: İncitmek. (Farsça)
 • Rencîde olmak: İncinmek. (Farsça)

şagird / şâgird / شاگرد

 • Öğrenci. (Farsça)
 • Çırak. (Farsça)

şagirdan / şâgirdân / شاگردان

 • Öğrenciler. (Farsça)
 • Çıraklar. (Farsça)

şakird / şâkird / شاكرد

 • Talebe, öğrenci.
 • Talebe, öğrenci.
 • Öğrenci. (Farsça)
 • Çırak. (Farsça)

şakirt / şâkirt

 • Talebe, öğrenci.

şakirtlik

 • Talebelik, öğrencilik.

sayyur

 • Bir işin âkibeti, sonu, neticesi, serencâmı.
 • Akıl, fikir.

sene-i efrenciye

 • Efrenci (Frenkler, Avrupalılar) takvimine göre yılbaşı Ocak'tan başlayan milâdi sene.

sene-i rumiye

 • Garp Milâdi takvimini yani Efrenci takvimini kabul etmemiş olan Şark Hristiyanları için 14 Ocak tarihinden başlayan ve eskiden 1 Mart tarihinde başlayan Rumi sene.

tahriş

 • (Çoğulu: Tahrişât) Tırmalama. Yakıp kaşındırma.
 • Azdırma. Rencide etmek.

talebe / طلبه

 • (Tekili: Tâlib) İstekliler.
 • Şakird. Tahsile çalışan. Öğrenen. Öğrenci.
 • Öğrenci.
 • İsteyen, öğrenci.
 • Öğrenci. (Arapça)
 • İstekliler. (Arapça)

talib / tâlib

 • (Çoğulu: Tulleb-Tullâb-Talebe) İsteyen, istekli.
 • Talebe, öğrenci.
 • İsteyen, istekli, talebe, öğrenci.

telamiz / telâmîz / تلاميذ

 • Öğrenciler. (Arapça)

telemmüz / تلمذ

 • Öğrencilik. (Arapça)
 • Telemmüz etmek: Öğrenci olmak, öğrencilik etmek. (Arapça)

tilmiz / tilmîz / تلميذ

 • Öğrenci, talebe.
 • Öğrenci.
 • Öğrenci. (Arapça)

tilmiz-i avrupa

 • Avrupa öğrencisi; Batı felsefesinden ders alan, hayata bu gözle bakan öğrenci.

tilmiziyet

 • Talebelik, tilmizlik, öğrencilik.

tullab / tullâb / طلاب

 • Öğrenciler. (Arapça)

usefa

 • (Tekili: Asif) Rençberler. Irgatlar.

verzkar / verzkâr

 • Rençber, çiftçi, işçi. (Farsça)

yüksek tahsil gençliği

 • Genç üniversite talebeleri, öğrencileri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın