LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te rehin ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

besman

 • Bir muahededen, bir anlaşmadan sonra rehin olarak bırakılan şey. Kapora. (Farsça)

fekk

 • Açmak. Ayırmak.
 • Kırmak.
 • Kaldırmak.
 • Kesmek.
 • El ve bilek, yerinden burkulup çıkmak.
 • Rehin verilen şeyi kurtarıp çıkarmak.
 • Köle azadetmek.
 • Pir-i fâni olmak.

fekk-i rehn

 • Rehini kurtarma.

hicr

 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

iftikak

 • (Fekk. den) Rehinden kurtarma, rehinden çıkarma.

ipotek

 • Bir borcun ödeneceği zamana kadar borçlunun alacaklıya vermiş olduğu değerli şey. Rehin. (Fransızca)

irhan

 • Rehin koyma veya konulma.

irtihan

 • (Rehn. den) Bir şeyi rehin olarak alma veya alınma.

istiglal

 • (Galle. den) Kirası veya mahsulü borca mukabil verilmek üzere bir mülkün rehine verilmesi.

istiğlalen

 • Gayrimenkulü rehine koymak suretiyle.

istirhan

 • (Rehn. den) Rehin alma veya rehin alınma.

mahcuz

 • (Hacz. den) Huk: Hacz edilmiş. Mahkeme kararıyla rehin altına alınmış.

merhun / merhûn / مرهون

 • (Rehin. den) Rehin edilmiş olan. Ödünç alınan bir şeyi teminata bağlamak için, onun yerine verilen herhangi bir şey.
 • Belirli müddetle bir şeye bağlı olan.
 • Edb: Mânası diğer beyit ile tamamlanan beyit.
 • Rehin edilmiş.
 • Rehinli, ipotekli. (Arapça)
 • Zamana bağlı, bir şeye bağlı. (Arapça)

mürahene

 • (Rehn. den) Bahse girişme.
 • Rehine koyma.

mürtehen / مرتهن

 • (Rehn. den) İpotek edilen. Rehin olarak alınan.
 • Rehinli, ipotekli. (Arapça)

mürtehin

 • (Rehn. den) Rehin eden. Rehin olarak alan.

müsterhin

 • (Rehn. den) Rehin alan. Rehin isteyen.

rahin

 • Rehin veren, malını rehine koyan.
 • Sâbit, dâim, devamlı.
 • Devenin ve adamın zayıfı.

rehain

 • (Tekili: Rehine) Rehineler. Garanti olarak elde tutulanlar.

rehin / rehîn / رهين

 • (Rehn-Rehine) Bir şeyin yerine teminat olarak tutulmuş olan şey, rehin edilmiş.
 • Mevkuf ve mahpus kılmak.
 • Rehinli, ipotekli. (Arapça)

rehn / رهن

 • Rehin. (Arapça)

rühun

 • (Tekili: Rehin) Rehinler.

terahün

 • Karşılıklı olarak rehin vermek.

terhin / terhîn / ترهين

 • Rehin verme. Emanet bırakma.
 • Rehin bırakma. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın