LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te reddetmek ifadesini içeren 27 kelime bulundu...

cevab

 • Sorulan şeye söz veya yazıyla verilen karşılık.
 • Kabul etmemek. Reddetmek.
 • (Tekili: Câbiye) Havuzlar.

cevab-ı red

 • Red cevâbı verip kabul etmemek. Reddetmek. Kabul etmemek yolunda söylenen söz.

darh

 • Def'etmek, kovmak. Reddetmek.
 • Yer kazmak.

elb

 • Sürmek. Reddetmek.
 • Cem'etmek, toplamak.

gayret

 • Bir kimseden fâidesi bulunmayan, zararlı olan bir şeyin ayrılmasını istemek, böyle şeyleri reddetmek, kabûl etmemek.

hal'

 • Kaldırma. Kal' etme.
 • Hükümdarı tahttan indirmek. Azletmek.
 • Mansıb ve mesnetten ihraç etmek.
 • Elbise gibi şeyleri soymak.
 • Bir şeyi izâle edip ayırmak ve terketmek.
 • Karısını boşamak. Evlâdını evlâdlıktan reddetmek.

heds

 • Sürmek.
 • Reddetmek.
 • Haykırıp bağırmak.

hürriyet-i vicdan

 • Amme hukuku ile ferdî hukuka tecavüz etmemek şartıyla herhangi bir kimsenin her hangi bir fikir veya dini kabul etmekte veya kabul etmemekte serbest olması. Ancak, İslâmiyeti kabul etmiş olan bir kimse, İslâmın esaslarını kısmen de olsa, inkâr ve reddetmekte serbest değildir; İslâm hukukunda mürted

inkar etmek / inkâr etmek

 • İnanmamak, kabul etmemek, reddetmek.

ke'kee

 • Zorla reddetmek, def'etmek.

mükadere / mükâdere

 • Men'etmek, engel olmak. Reddetmek, kabul etmemek.

nech

 • Men' ve reddetmek.

nefyetmek

 • İnkâr etmek, reddetmek.

redd-i hakim / redd-i hâkim

 • Taraf tutan hâkimi kabul etmeyip reddetmek.

rıddidi / rıddidî

 • Reddetmek.

safk

 • Sesi işitilen vuruş.
 • Sarfetmek.
 • Reddetmek.
 • Kanatlarını hareket ettirmek. Deprenmek.
 • Kullanmak.

şahn

 • Doldurmak.
 • Sürüp reddetmek.

tard-ı şerik

 • Ortağı, ortaklığı reddetmek.

tared

 • Irak etmek, uzaklaştırmak.
 • Sürüp reddetmek.

tatrid

 • Reddetmek.

tavtiş

 • Karşılıklı olarak reddetmek.

terad

 • Birbirini reddetmek.

tezvid

 • Sürmek.
 • Reddetmek.

vakm

 • Reddetmek.
 • Hor ve zelil etmek.

vekm

 • Reddetmek.

ze'b

 • Ayıp.
 • Reddetmek. Hor ve hakir etmek, kepaze yapmak.

zenyan

 • Men'etmek, engel olmak. Kabul etmemek, reddetmek.
 • Evmek, acele etmek.
 • Rüzgârın sert esmesi.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR