LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te polis ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

acan

 • Polis: Emniyet mensubu (Farsça)

ases

 • Asâyişin muhafazası için geceleri dolaşan ve şimdiki polis vazifesini gören memurlar.

asesbaşı

 • Osmanlı İmparatorluğunun eski devirlerinde polis müdürü.

cop

 • Polis ve polis görevlisi askerlerin taşıdığı, kauçuktan yapılma sopa.

dedektif

 • Hususi araştırma yapan, tâkib ve tarassudda bulunan polis. (Fransızca)

denizli zabıtası

 • Denizli polisi.

ehl-i idare ve zabıta

 • Şehir güvenliğini sağlamakla vazifeli bulunan idare, polis.

emniyet

 • (Emniyyet) : Eminlik, emin olma hâli, korkusuzluk, tehlikesizlik.
 • İtimad, güvenme, inanma.
 • Polis ve zabıta teşkilâtı.

enişe

 • Hafiye, gizli polis. (Farsça)
 • Casus. Gizli haberler öğrenerek veya sırları çözerek düşmanlara haber veren kimse. (Farsça)
 • Dalkavuk, yaltakçı. (Farsça)

hafiye

 • Saklı ve gizli şeyleri araştıran.
 • Casus.
 • Polis.

hafiyye / خفيه

 • Gizli polis. (Arapça)

hey'et-i zabıta / hey'et-i zâbıta / هَيْئَتِ ضَابِطَه

 • Polis ekibi.

inzibat

 • Asayiş, düzen ve rahatlık. Umumi emniyetin iyi ve yolunda olması.
 • Sağlamlaşmak.
 • Polis vazifesini gören asker, ordu mensubu.

jurnal

 • İlk önce gazete ve rapor mânasına kullanılırken sonradan "hükümete ihbar" gibi olan hâdiselere denilmeğe başlandı. İhbar, şikâyet, polis raporu. İnsanı kötüleyerek verilen haber veya rapor. (Fransızca)

komiser

 • Emniyet teşkilâtının meslek dereceleri içinde yer alan ve en az lise tahsilini yapmış, polis enstitüsünün orta ve yüksek kısmını tamamlamış üniformalı veya sivil memur. (Fransızca)

mahfuzen

 • Polis veya jandarma gibi resmi bir muhafaza altında olarak.

şahne / شحنه

 • Güvenlik görevlisi, polis. (Arapça)

sivil

 • Asker olmayan. (Fransızca)
 • Başı bozuk. (Fransızca)
 • Mülkî. (Fransızca)
 • Tebdil-i kıyafetle gezen polis. (Fransızca)
 • Medeni. (Fransızca)

şurta

 • (Yelkenliye) uygun rüzgâr.
 • Önde gidip düşmanla savaşan asker.
 • Polis, jandarma.

telefon-u zabıta / telefon-u zâbıta

 • Polis telefonu.

vukuat / vukûât / وقوعات

 • (Tekili: Vak'a) Vak'alar, hâdiseler.
 • Kavga. Yaralama gibi polisi alâkalandıran hâdise.
 • Normal dışında olan hâdiseler.
 • Olaylar. (Arapça)
 • Polisiye olaylar. (Arapça)

zabıta / zâbıta

 • Yurt içinde emniyet ve intizamı korumakla vazifeli devlet kuvveti, polis.
 • Fık: Bütün hususlara şâmil olmayıp yalnız bir hususa ve onun teferruatına şamil olan hususi kaideye denir. Kanun ve âdet, zabt ve idareye vesile olan bağ.

zabıta-i ahlakiye / zâbıta-i ahlâkiye

 • Ahlâk zabıtası, ahlâk polisi.

zabtiye

 • Polis veya jandarma.

zabtıyye

 • Jandarma veya polis kuvveti. Memleket içi âsâyiş ve intizamı te'min maksadı ile çalışan hükümet kuvveti.

zabtiyye / ضبطيه

 • Güvenlik güçleri, polis, jandarma. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın