LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te pis kelimesini içeren 80 kelime bulundu...

akıs / âkıs

 • Pis kokulu.

asin / âsin

 • Pis kokulu. Bozulup kokan su.

buharat-ı müzahrefe

 • Pis, zararlı buharlar, gazlar.

buhtec

 • Pişmiş.

ca's

 • Pis, necis.

çirk-ab / çirk-âb

 • Pis su. (Farsça)

çirkab / çirkâb / چرک آب

 • Pis su. (Farsça)

çirkef

 • Pis su.

cu'mus

 • Pis, necis.

dabuka

 • Pis. Necis.

ekul / ekûl / اكول

 • Pisboğaz. (Arapça)

erman-har / erman-hâr

 • Pişman olan, nedamet eden. (Farsça)

fışkı

 • Pislik. Çör çöp. Fazladan olan. Hayvan gübresi.
 • Pislik, hayvan gübresi.

gait

 • Pislik.

gaslak

 • Pişmemiş ve tuzlanmamış olan şey.

gend

 • Pis koku, fenâ koku. (Farsça)

guh

 • Pislik, necâset. (Farsça)

habais / habâis

 • Pislikler, kötülükler.

habaset / habâset

 • Pislik, pislik, kötülük.

habis / habîs

 • Pis, kötü.

habisat / habîsat / habîsât

 • Pis ve çirkin şeyler.
 • Pisler, kötüler.

haid

 • Pişman, nedamet eden, tövbekâr, nâdim.

indimam

 • Pişman olma.

intıbah

 • Pişmek, pişirilmek.

işraki / işrâkî / اشراقى

 • Pisagorcu. (Arapça)

istikzar / istikzâr

 • Pis görme.

istinca

 • Pislikten temizlenme.

katedral

 • Piskoposluk kilisesi. Bir şehrin büyük kilisesi.

kazurat / kazurât / kazûrat

 • Pislikler, süprüntüler, insan pisliği.
 • Pislikler.
 • Pislikler; artık şeyler.

levs / لوث

 • Pislik.
 • Pislik. (Arapça)

makluv

 • Pişirilmiş kebap.

medeniyet-i habise / medeniyet-i habîse

 • Pis, çirkin medeniyet.

mümessilat-ı habise / mümessilât-ı habise

 • Pis ve kötü temsilciler.

münecces

 • Pis, mülevves, kirli, murdar.

münib

 • Pişman olup dönen.

murdar / مُرْدَارْ

 • Pis, kirli.
 • Pis, kirli.

mustakzer

 • Pis, pislik saçan.

müteneccis

 • Pislenmiş, kullanılmaz hâle gelmiş.
 • Pislenmiş, kullanılmaz hale gelmiş.
 • Pislenmiş.

müteneddim

 • Pişman olan, nedâmet duyan.

müteneddimane / müteneddimâne

 • Pişman olarak, nedâmetle. (Farsça)

müzahref

 • Pislik, kof, süprüntü.

müzahrefat / مزخرفات

 • Pislikler, süprüntüler, döküntüler. (Arapça)

na-paki / nâ-pâkî

 • Pislik, murdarlık. (Farsça)

nadim / nâdim / نادم / نَادِمْ

 • Pişman.
 • Pişman.
 • Pişman. (Arapça)
 • Nâdim etmek: Pişman etmek. (Arapça)
 • Nâdim olmak: Pişman olmak. (Arapça)
 • Pişman olan.

nadimane / nadimâne

 • Pişmanlıkla, pişman olarak, nedamet duyarak. (Farsça)

nadimiyet

 • Pişmanlık, nedamet.

nazic

 • Pişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış, kıvamına ermiş.

necaset / necâset / نجاست

 • Pislik, kazurat, murdarlık.
 • Pislik.
 • Pislik.
 • Pislik. (Arapça)

necaset-i galiza

 • Pisliği hakkında şer'î bir delil mevcut olup hilâfına başka bir delil bulunmayan necasettir. ( Lâşe gibi)

necasetten taharet

 • Pislikten temizlenmek.

necis / necîs / نجيس / نَجِسْ

 • Pis.
 • Pis.
 • Pis. (Arapça)
 • Pis olan.

necis-ül ayn

 • Pisliğin ta kendisi.

necisülayn

 • Pisliğin ta kendisi.

necs

 • Pis, murdar olan, şer'an pis olup gözle görülen şey.

nedamet / nedâmet / ندامت / نَدَامَتْ

 • Pişmanlık.
 • Pişmanlık.
 • Pişmanlık. (Arapça)
 • Nedâmet getirmek: Pişman olmak. (Arapça)
 • Pişmanlık.

nedamet etme

 • Pişman olma.

nedametgah / nedametgâh

 • Pişmanlık yeri. (Farsça)

nedametkarane / nedametkârâne / nedâmetkârâne

 • Pişmanlık duyarak.
 • Pişman olurcasına.

nedametkari / nedametkârî

 • Pişmanlık, nâdim oluş. (Farsça)

nedem

 • Pişman olma, nedamet, pişmanlık.

nedm

 • Pişman olmak.

nedman

 • Pişmanlık, nedâmet. Pişman olma. Pişmanlık duyma.

neşşal

 • Pişmemiş yemeğe saldıran.

nüfus-u habise / nüfûs-u habîse / نُفُوسُ خَبِيثَه

 • Pis ve kötü nefisler.
 • Pis nefis sahipleri.

peşiman / peşîman / پشيمان

 • Pişman. Nâdim. (Farsça)
 • Pişman. (Farsça)

peşimani / peşimanî

 • Pişmanlık, nedamet. (Farsça)

puhte / پخته

 • Pişmiş, pişkin, olgun. (Farsça)

rics

 • Pis, murdar.

salsal / salsâl

 • Pişmemiş kuru çamur... Pişmiş gibi kurumuş çamur.

semm-i murdar / سَمِّ مُرْدَارْ

 • Pis zehir.

suver-i mülevvese

 • Pis, kirli görüntüler.

tabh / طبخ

 • Pişirme. (Arapça)

tabhi / tabhî

 • Pişirmekle veya pişirilmekle ilgili.

tedennüs

 • Pislenme, kirlenme.

tevbe

 • Pişmanlık duyarak günahtan dönüş.

tevbe etme

 • Pişmanlık duyarak günahtan dönme.

tevbe etmek

 • Pişmanlık duyup bağışlanma dilemek.

tevbekar / tevbekâr

 • Pişmanlık duyup bağışlanma dileyen.

ufunet / ufûnet

 • Pis koku, kokuşmuşluk.
 • Pis koku, kokuşmuşluk.
 • Pis koku, iltihap.

vehise

 • Pişirilip kurutulduktan sonra dövülen çekirge.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın