LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te perva ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

bağdadi / bağdadî

 • Bağdad şehrine mensub. Bağdad ahalisinden olan. Bağdadlı.
 • Dar, ensiz tahta pervazlarından yapılmış ve üstü sıvanmış bölme veya tavan.

bi-perva / bî-perva

 • Korkusuz. Pervasız. (Farsça)

bila perva / bilâ perva

 • Pervasız, çekinmeden.

bilaperva / bilâperva / bilâpervâ

 • Pervasızca hareket etme.
 • Pervasız, korkusuz.

çala

 • İsimlerden önce kullanılarak, devam ve şiddetli ve pervasız kullanılmasını bildirir. Meselâ: Çalakalem: Çabuk ve gelişigüzel ve ilmi olmayan yazı yazmak.

çark

 • (Çarh-Çerh) Dönen pervaneli tekerlek. (Farsça)
 • Vapur, değirmen ve dolap çarkı. (Farsça)
 • Bir makinenin dönen tekerleği, çok zaman bu tekerlek makineyi çalıştırır. Her çeşit tekerlekli makine. (Farsça)
 • Dönerek işleyen âlet. (Farsça)
 • Koz: Birbiri içinde dönen feleklerden mürekkeb kâinat, felek, efl (Farsça)

cenah

 • Kanat, taraf, kısım. (Vicdanın ziyası ulum-u diniyyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. Mün.)

feraşe / ferâşe

 • Pervane denilen kelebek.
 • Kilit damağı.
 • Su gittikten sonra yer üstünde kalıp kuruyan balçık.
 • Az su.
 • Hafif kimse.
 • Pervane (gece kelebeği).

haşiye

 • Sahife kenarına veya altına yazılan izah. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı. Kenar, pervaz.

helikopter

 • Pervanesi tepesinde bulunan ve olduğu yerde durabilen, dikine kalkış ve iniş yapabilen bir uçak. (Fransızca)

huzruf

 • (Çoğulu: Hazârif) Fırıldak.
 • Değirmen çarkının birisi.
 • Pervâne.

laubali / lâubali

 • Saygısız, pervasız.

masi / masî

 • Pervasız, korkusuz. (Farsça)

muhaba

 • Korku, perva, havf, çekingenlik.

na-perva

 • Pervasız, korkusuz, aldırışsız, çekinmez. (Farsça)
 • Sersem. (Farsça)

naperva / nâpervâ / ناپروا

 • Korkusuz, pervasız. (Farsça)

pervane / pervâne / پروانه

 • Pervane böceği. (Farsça)
 • Fırıldak, pervane. (Farsça)
 • Ulak. (Farsça)

pervane-misal / pervâne-misâl

 • Pervâne gibi, pervâneye benzer.

pervanegan / pervanegân

 • (Tekili: Pervane) Gece kelebekleri.

pervaneveş / pervâneveş / پروانه وش

 • Pervane gibi. (Farsça)

perver

 • (Pervar) "Besleyen, yetiştiren, velinimet, koruyan" mânâsında birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

ser-endaz

 • (Çoğulu: Ser-endazân) Çekinmez, pervasız, korkusuz. (Farsça)

sum'

 • Pervane denilen kelebek.

zenbilli ali efendi

 • Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Süleyman devrinin meşhur Şeyh-ül İslâmı ve âlimidir. Asıl adı Alâaddin Ali Cemâl Çelebi'dir. Allah rızası ve Allah korkusundan başka birşey tanımaması sayesinde, pervasız hareketleri ile bir çok insanın hayatlarını koruyabilmiş, adaleti te'min etmiştir. Sağlam dindar

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın