LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te parlama ifadesini içeren 55 kelime bulundu...

ayn-el-yakin / ayn-el-yakîn

 • Görerek bilme.
 • Hadîs-i şerîfte bildirilen ihsân (Allahü teâlâyı görüyormuş gibi ibâdet etme) mertebesinde bir ışığın kalbde parlaması. Zamanımızda tarîkata girmiş bir çok kimse, kendilerine tasavvufçu süsü vererek vahdet-i vücudu dillerine almış, bundan yüksek mertebe olmaz sanıyor.

berk

 • Şimşek çakması. Parlama.
 • Yıldırım.
 • Zinetlenme, süslenme.
 • Tas: Tecelli-i İlâhiye ile kurbiyyete mazhariyyet.
 • Ahmak olmak.

büluc

 • Zâhir olmak, gözükmek. Parlamak, ruşen olmak.

büruk

 • Bir şeyin şakıması, parlaması.
 • (Tekili: Berk) Berkler, şimşekler.

cela' / celâ'

 • Gurbete düşmek, memleketinden ayrı olmak. Şehrinden ve meskeninden çıkmak.
 • Başkalarını çıkarmak.
 • Açık haber.
 • Ruşen olmak, parlamak.

cila / cilâ

 • Parlaklık, parlama.

dahdaha

 • Suyun dökülüp saçılması.
 • Serabın uzaktan su gibi görünüp parlaması.

dirahş

 • Nur, ziya, parıltı, parlama, ışık. (Farsça)

ecic

 • Ateş parlaması.

fasaha

 • Ruşen olmak, parlamak.
 • Hâlis olmak.

hacıyatmaz

 • Dibindeki ağırlıktan dolayı yere ne şekilde bırakılırsa bırakılsın, dik bir durum alan oyuncak.
 • Mc: Zor durumlarda kendisini çabucak toparlamayı beceren kişi.

hafy

 • Gizlemek.
 • Setretmek, örtmek.
 • İzhar etmek, görünmek.
 • Parlamak, yıldıramak.

hefafe

 • Parlamak.

hemim / hemîm

 • Ağır ağır gitmek.
 • Otun tazeliğinden dolayı parlaması.

ıdae

 • Parlamak veya parlatmak. Ruşen etmek veya ruşen olmak.

iltihaf

 • Parlama, yanma.

incila / incilâ

 • Cilâlanma. Parlama.
 • Görünme, belli olmak, açılma.
 • Ortaya çıkma, parlama.
 • Cilâlanma, parlama.

infilak / infilâk

 • Patlama, parlama.

inşirak

 • Çatlama, yarılma, ayrılma. Yarık olma. Parlama.

ira

 • Bağış yapma, iyilikte bulunma.
 • Çakmaktan ateş çıkarma. Parlama.

işrak / işrâk

 • "Şark"tan:
 • Güneşin doğması ve etrafı ışıklandırması.
 • Parlama, ışıklandırma.

işrak vakti / işrâk vakti

 • Güneşin ufuk hattından beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesinden, yâni güneşin çıplak gözle bakılamıyacak kadar parlamasından îtibâren başlayan zaman, bayram namazı vakti.

iştial / iştiâl / اشتعال

 • Tutuşma. Parlama. Alevlenme.
 • Mc: Şiddetlenme.
 • Tutuşma, parlama.
 • Alevlenme, yalazlanma, parlama, tutuşma. (Arapça)

iştialat / iştialât

 • (Tekili: İştial) Parlamalar, alevlenmeler, yanmalar, tutuşmalar.
 • Mc: Şiddetlenmeler.

lasaf

 • Bir cins hurma.
 • Gübre otunun diplerinde biter hıyar gibi bir nesne.
 • Yapışmak.
 • Kurumak.
 • Parlamak.

lem'

 • Parıldama, parlama. Parlayış.

lem'a

 • (Çoğulu: Lemâat) Parlamak. Şimşek gibi çakmak. Güneş ve yıldız gibi parlamak.
 • El ile veya elbise gibi bir şeyle işaret etmek.

lemean / lemeân

 • Parlama, parıldama.
 • Parlama, parıldama.

lemh

 • Göz atma, bir defa bakış.
 • Parlama, parıltı.

mas'

 • Davarın kuyruğunu salması.
 • Vurmak.
 • Parlamak.

münceli olma / müncelî olma

 • Görünme, parlama.

perdaht

 • Cilâ. Parlaklık, parlama. (Farsça)
 • Düzleme, temizleme. (Farsça)

rakraka

 • Su dökmek.
 • Su gelip gitmek.
 • Parlamak.
 • Suyun akması.

refif

 • (Ateş) Parlamak.

rehrehe

 • Parlamak.

şa'şaa

 • Parlama. Zahirî parlak görünüş.
 • Bir şeyi birbirine katıp karıştırmak.
 • Parlaklık, parlama.
 • Gösteriş, dış süs, yaldız.

sekub

 • (Sekabe) Ateşin alevlenmesi.
 • Yıldızın parlaması.
 • Işıklı, ışık veren.
 • Parlamak.

şekub

 • Ruşen olmak, parlamak.

şeneb

 • Dişlerin keskin olması.
 • Parlamak, ruşen olmak.

sırran tenevveret

 • Gizli ve sır perdesi altında parlama, hizmeti yaygınlaştırma.

sırren tenevveret

 • Gizli ve sır perdesi altında parlama ve hizmeti yaygınlaştırma.

tabiş / tâbiş / تابش

 • Parlama. (Farsça)

teelluk

 • Yıldıramak, parlamak.

tehellül

 • Sevinme, açık yüzlü olma. Yüzü gülme. Beşâretten yüzdeki parlama eseri.

tele'lü

 • Parlama, parıldama.

tele'üv

 • Parıldama, parlama.

tenevvür

 • Parlama, ışıldama.
 • Bir şey hakkında bilgi sahibi olma.
 • Münir ve münevver olmak. Aydın olmak. Nurlanmak.
 • Nurlanma, parlama.

terakruk

 • Parlama. Işıklı olma.

teşa'ul

 • (şu'l. den) Parlama, tutuşma.

tesakkub

 • (Çoğulu: Tesakkubât) (Sakb. dan) Delme, delinme.
 • Zâhir olmak, görünmek.
 • Parlamak, ruşen olmak.

tezehhür

 • (Çoğulu: Tezehhürat) Çiçeklenme.
 • Yıldıramak, parlamak.

vehc

 • Alevli olmak. Alev ile yanmak. Parlamak.

vemz

 • İşaret etmek.
 • Parlamak. şimşek çakmak.

zahih

 • Ateş közünün parlaması.

zerir

 • Yanmak.
 • Parlamak.