LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te pari ifadesini içeren 135 kelime bulundu...

azva

 • (Tekili: Zav ve Zû) Parıltılar, ışıklar, aydınlıklar.

barık / bârık

 • Parıltılı.
 • Yıldırım, parıltı.

barik

 • Şimşek. Işık. Şimşekli bulut. Yıldırım parıltısı.

barika / bârika

 • (Çoğulu: Berâik) Üzerine biraz yağ dökülmüş olan süt.
 • (Çoğulu: Bevârık) Parıltı. Parıldayan.

barika-i hakikat / bârika-i hakikat

 • Hakikat parıltısı.
 • Hakikatın parıltısı ve parlaklığı. Hakikat nuru.

barika-i iman

 • İman parıltısı, şimşeği.

berik

 • Yıldırayıcı, çok parlak nesne. (Mübâlağası: Berrak)
 • Parıltı, ışık, ziya.

berk

 • Şimşek, parıltı, kıvılcım.
 • Sert, katı.

berk-endaz

 • Parlayıcı, parıldayıcı. (Farsça)

berk-i hüsn

 • Güzelliğin parıltısı.

berk-i süyuf

 • Kılıç darbesi, parıltısı.

berkan

 • Parıldama.
 • Volkan.

berkende

 • Koparılmış, sökülmüş, kökünden çıkarılıp atılmış. (Farsça)

bevarik

 • (Tekili: Bârika) Şimşek ve yıldırım parıltıları.
 • Parıltılar, gözleri kamaştırıcı olan şeyler.

bevarik-i süyuf / bevârik-i süyuf

 • Kılıçların parıltıları.

beyhuşt

 • Kökünden çıkarılmış, dibinden koparılmış olan şey. (Farsça)

cemal-i şuaat / cemâl-i şuaât

 • Parıltıların güzelliği.

ceni / cenî

 • Devşirilmiş, koparılmış olan. Meyve toplanması ve alınması.

dirahş

 • Nur, ziya, parıltı, parlama, ışık. (Farsça)

dırahşan

 • Parlak. Parıldayan. Parlaklık. Münevver, ziyâdar. (Farsça)

dirahşende

 • Işıklı, nurlu, ışıldayan, parıldayan. (Farsça)

ebrak

 • Fazlaca parıltılı.
 • Taşlı, kumlu, balçıklı yer.
 • Alaca renkli at.
 • İki renkli lekeli bir şey.

efruz

 • (Efruhten: Tutuşturmak, ziyalandırmak mastarının emir kökü) Şule. Aydınlatıcı. Parıltı. (Farsça)

engihte

 • Yükseltilmiş, karıştırılmış, oynatılmış, koparılmış. (Farsça)

fer

 • Işık, parıltı, süs.

furag

 • Işık, ziya, parıltı. (Farsça)

füruğ / fürûğ / فروغ

 • Işık. (Arapça)
 • Parıltı. (Arapça)

hashas

 • Koparılmış olmak.

hayhay

 • Baş üstüne, seve seve yaparım, öyle ya!, şüphesiz, elbette (gibi mânâlara gelir.) (Türkçe)

ibsal

 • Bir şeyi sipariş etme.
 • Men etme.

iktisas

 • Çekip koparma veya koparılma.

iktita'

 • Almak. Bir şeyin bir kısmını koparıp almak.

iltima'

 • Parıldamak. Işıldamak.
 • Kapıp almak.

iltima-i kevakib

 • Yıldızların parıldaması.

iltiyah

 • Vücudun güneşten yanması.
 • Susama.
 • Şimşek çakma.
 • Yıldızın parıltısı.

inkıla'

 • (Kal'. den) (Ağaç) kökünden koparılma.

intiza'

 • Koparıp alma, çekip koparma.

ısmarlama

 • Sipariş verme, emanet etme. Hususi siparişle yaptırılmış, hazır alınmayan.

istisal

 • (Asl. dan) Kökten koparıp çıkarmak.
 • Tıb: Bedenden kesilmesi veya koparılması istenen bir parçayı, uru kökünden koparmak.

iz'ac

 • Rahatsız etmek. Bunaltmak.
 • Yerinden koparıp ayırmak.

izmihrar

 • Surat asma.
 • (Yıldız) parıldama.
 • Kış mevsiminin şiddetli olması.

ka'f

 • (Çoğulu: Kıâf) Ayağı sert olarak basmak.
 • Ayak ile toprağı yerinden koparıp küremek.
 • Kap içindeki suyun tamamını içmek.
 • Koparmak.

kal'

 • Birşeyi kökünden koparıp atma.
 • Koparma, koparılma, sökme, sökülme, çıkarılma, temelinden çekip atma.

katarat ve lemeat-ı hayat

 • Hayat damlaları ve parıltıları; damlalara ve parıltılara benzeyen mahlûkatın hayatları.

kevkeb

 • Yıldız.
 • Parıldamak.

kevkeb-i nevvar / kevkeb-i nevvâr

 • Parıldayan yıldız.

kulaa

 • Suyu emip yarılmış ve yerden koparılmış balçık.
 • Büyük taş.

lamia / lâmia

 • Parlak. Parlayan. Parıldayan.

lamih / lâmih

 • (Lâmiha) (Lemh. den) Parlıyan, parıldıyan. Parlak.

lasif / lasîf

 • Parlayan, parıldayan. Parlayıcı.

lem'

 • Parıldama, parlama. Parlayış.

lem'a / لمعه

 • Parıltı. (Arapça)

lem'a-paş

 • Parıldayan, parlayan. (Farsça)

lem'a-riz

 • Parlayan, parıldayan. (Farsça)

lema

 • Parıltı.

lemaat

 • Parıltılar.

lemean / lemeân / لمعان

 • Parlama, parıldama.
 • Parlama, parıldama.
 • Parıldama.
 • Parıldama. (Arapça)

lemean eden / lemeân eden

 • Parıldayan, ışık saçan.

lemeat / lemeât / لمعات / لَمَعَاتْ

 • (Tekili: Lem'a) Parlayışlar, parıltılar.
 • Parıltılar.
 • Parıltılar.
 • Parıltılar. (Arapça)
 • Parıltılar, Lem'alar isimli eser.

lemeat-ı bekaiye / lemeât-ı bekaiye

 • Sonsuzluğa ait parıltı.

lemeat-ı cemal-i esma / lemeât-ı cemâl-i esmâ

 • İsimlerin güzelliğinin parıltıları.

lemeat-ı cemaliye / lemeât-ı cemâliye

 • Güzellik parıltıları.

lemeat-ı hayatiye / lemeât-ı hayatiye

 • Hayat ile igili parıltılar.

lemeat-ı hikmet / lemeât-ı hikmet

 • Hikmet parıltıları.

lemeat-ı hüsün ve cemal / lemeât-ı hüsün ve cemâl

 • Güzellik parıltıları.

lemeat-ı i'caz / lemeât-ı i'câz

 • Mu'cizelik parıltıları.

lemeat-ı i'caziye / lemeât-ı i'câziye

 • İ'caza dair lem'alar. İ'caz, insanları âciz bırakma, hayrete düşürme parıltıları.
 • Mu'cizelik parıltıları.

lemeat-ı kast / lemeât-ı kast

 • Amaç ve hedefi gösteren parıltılar.

lemeat-ı meşveret / lemeât-ı meşveret

 • Fikir alışverişi yapmanın parıltıları.

lemeat-ı müteferrika / lemeât-ı müteferrika

 • Çeşitli parıltılar.

lemeat-ı rahmet / lemeât-ı rahmet

 • Rahmet parıltıları.

lemeat-ı şems

 • Güneşin parıltıları.

lemeat-ı tevhidiye / lemeât-ı tevhidiye

 • Allah'ın birliğini gösteren parıltılar.

lemehat

 • (Tekili: Lemha) Bir defa göz atmalar.
 • Parıltılar, çakmalar.

lemh

 • Göz atma, bir defa bakış.
 • Parlama, parıltı.

levami'

 • (Tekili: Lâmia) Parıldayan şeyler, nurlar, parıldamalar.

leyan

 • Parlıyan, parıldıyan. Parlayıcı. (Farsça)

lisan-ün-nar / lisan-ün-nâr

 • Ateşin alevi, ateşin parıltısı.

lümey'a

 • Küçük pırıltı. Küçük ışıkcık. Parıltıcık.
 • Küçük parıltı.

lümeya / lümeyâ

 • Parıltıcık.

melami'

 • (Tekili: Lem'a) Parıltılar. Aydınlıklar.

menzu'

 • (Nez. den) Nez olunmuş, koparılmış.

müfevvez

 • (Tefviz. den) Sipariş ve ihâle olunmuş.

müfevviz

 • (Tefviz. den) Sipariş veren, ihâle eden.

muktela'

 • (Kal'. den) Kökünden koparılmış. Kökünden koparan.

mültemi'

 • (Lem'. den) Parlıyan, parıldıyan. İltimâ eden.

müşa'şa

 • (Şa'şaa. dan) Parlayan, parıldayan.
 • Dedbedeli, gürültülü, patırtılı.
 • Karışmış, karışık.

müsevvif

 • Hayırlı işleri sonraya bırakan, sonra yaparım diyen, iyi işleri geciktiren, bugünün işini yarına bırakan kimse.

müste'sal

 • (İstisal. dan) Kökünden koparılmış.
 • Ele geçirilmiş.

mütelali

 • (Mütelal) Parlayan, parıldayan, ışıldayan. Şimşek gibi çakan.

mütelemmi

 • Parıldayan.
 • Parıldayan.

mütelemmi'

 • Parıldayan, telemmü' eden.

müteşa'şı'

 • Parıldayan, şa'şaalanan.
 • Gösterişli.

mütezehhir

 • Çiçekli, çiçeklenen.
 • Parıldayan.

nevbüride

 • Yeni koparılmış, yeni kesilmiş. (Farsça)

nüceym

 • Yıldızcık. Küçük parıltısı olan. Küçük yıldız.

nur

 • Aydınlık. Parıltı. Parlaklık. Her çeşit zulmetin zıddı. Işık.
 • Kur'ân-ı Kerim. İman. İslâmiyet. Peygamber.
 • Zulmeti def eden, şule, ışık.

parin

 • (Pârine) Geçen yılki, geçen sene olan, bıldırki. (Farsça)

rahşende

 • Parıldıyan, parıldayıcı. (Farsça)

şa'şa'

 • Yıldıramak, parıldamak.
 • Uzun ve yeynicek olmak.

şark

 • Doğu. Güneşin doğduğu taraf.
 • Güneş ve güneşin aydınlığı.
 • Yarmak.
 • Parıldamak.
 • Avrupa kültürünün dışında kalan müslüman ülkeleri.

şavk

 • Işık, parıltı.
 • Şevk.
 • Işık, parıltı.
 • Işık, parıltı.

sena

 • Şimşek parıltısı.
 • Ulviyet. Yükseklik.
 • Aydınlık.
 • Bir ot ismi.

sıbah

 • Güzel nesneler, parıltı.

şu'le-i berkıyye

 • Yıldırım ışığı. Şimşek parıltısı.

şu'le-i cevval

 • Daim hareket ederek etrafına ışık saçan parıltı.

şu'le-i hud-u hidayet / şû'le-i hûd-u hidâyet

 • Doğru ve hak yola ulaştıran Hz. Hud'un bir parıltısı.

şua / şuâ

 • Parıltı.

şua-ı hakikat / şuâ-ı hakikat

 • Hakikat ışığı, parıltısı.

şuaat

 • Işıklar, parıltılar, nurlar.

şuaat-ı marifetü'n-nebi / şuâât-ı mârifetü'n-nebî

 • Peygamberi tanıma parıltıları, nurları.

şule-i cevvale

 • Sürekli hareket ederek etrafına ışık saçan parıltı.

şule-i i'caz / şule-i i'câz / şûle-i i'caz

 • Mu'cizelik parıltısı, ışığı.
 • Mu'cizelik parıltısı.

şule-i i'caz-ı kur'ani / şûle-i i'câz-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın mu'cizesinin bir parıltısı.

şule-i keramet / şûle-i keramet

 • Keramet ışığı, parıltısı.

şule-i mahiyet

 • Mahiyete, özelliğe ait parıltı.

şule-i rahmet-i alem / şule-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin bir parıltısı.

süpürde

 • Ismarlanmış, sipariş olunmuş. (Farsça)
 • Bırakılmış, verilmiş. (Farsça)

tab

 • Parıltı. Parlayıcı. (Farsça)
 • Güç. Kuvvet. Takat. (Farsça)
 • Hararet. (Farsça)
 • "Parıldayan, parlayan, parlatan, aydınlatan" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Âlem-tab : Dünyayı aydınlatan, âlemi ışıklandıran. (Farsça)

tabiş

 • Parlayış, parıldayış. (Farsça)

tabiş-geh

 • Parıltı yeri. (Farsça)

taharruk

 • Yırtılma. Koparılma. Sökülme. Yarılma.

tal'at-efruz

 • Parıldayan. (Farsça)

tavsiye

 • Vasiyet bırakma.
 • Ismarlama, sipâriş etme.
 • Birini iyi tanıtma. Öğütleme.
 • Vasiyet bırakma.
 • Ismarlama, sipariş etme.
 • Birini iyi tanıtma, işinin olmasını dileme.

tefviz

 • Birisine bırakma.
 • İşini Allah'a (C.C.) havâle etme.
 • Sipariş ve ihâle etme.

tele'lü

 • Parlama, parıldama.

tele'lü'

 • (Lü'lü'. den) Parıldama.

tele'üv

 • Parıldama, parlama.

telêlü

 • Parıldama.

telemmu eden

 • Parıldayan, ışıldayan.

telemmu'

 • Parıldama. Işıldama.

telmi'

 • (Lemeân. dan) Renk renk yapma, rengârenk yapılma.
 • Parıldama, parıldatılma.
 • Edb: Mısraları, Türkçe, Arabça, Farsça gibi başka başka dillerde olan manzume yapma.

terhuk

 • Yıldıramak, parıldamak.
 • Sallanmak.
 • Tekebbürlük etmek, gururlanmak.

teşa'şu'

 • Şaşaalanma, parıldama.

vehhac

 • Parıl parıl. Pek şa'şaalı.
 • Çok alevli.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR