LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te parıltı ifadesini içeren 65 kelime bulundu...

azva

 • (Tekili: Zav ve Zû) Parıltılar, ışıklar, aydınlıklar.

barık / bârık

 • Parıltılı.
 • Yıldırım, parıltı.

barik

 • Şimşek. Işık. Şimşekli bulut. Yıldırım parıltısı.

barika / bârika

 • (Çoğulu: Berâik) Üzerine biraz yağ dökülmüş olan süt.
 • (Çoğulu: Bevârık) Parıltı. Parıldayan.

barika-i hakikat / bârika-i hakikat

 • Hakikat parıltısı.
 • Hakikatın parıltısı ve parlaklığı. Hakikat nuru.

barika-i iman

 • İman parıltısı, şimşeği.

berik

 • Yıldırayıcı, çok parlak nesne. (Mübâlağası: Berrak)
 • Parıltı, ışık, ziya.

berk

 • Şimşek, parıltı, kıvılcım.
 • Sert, katı.

berk-i hüsn

 • Güzelliğin parıltısı.

berk-i süyuf

 • Kılıç darbesi, parıltısı.

bevarik

 • (Tekili: Bârika) Şimşek ve yıldırım parıltıları.
 • Parıltılar, gözleri kamaştırıcı olan şeyler.

bevarik-i süyuf / bevârik-i süyuf

 • Kılıçların parıltıları.

cemal-i şuaat / cemâl-i şuaât

 • Parıltıların güzelliği.

dirahş

 • Nur, ziya, parıltı, parlama, ışık. (Farsça)

ebrak

 • Fazlaca parıltılı.
 • Taşlı, kumlu, balçıklı yer.
 • Alaca renkli at.
 • İki renkli lekeli bir şey.

efruz

 • (Efruhten: Tutuşturmak, ziyalandırmak mastarının emir kökü) Şule. Aydınlatıcı. Parıltı. (Farsça)

fer

 • Işık, parıltı, süs.

furag

 • Işık, ziya, parıltı. (Farsça)

füruğ / fürûğ / فروغ

 • Işık. (Arapça)
 • Parıltı. (Arapça)

iltiyah

 • Vücudun güneşten yanması.
 • Susama.
 • Şimşek çakma.
 • Yıldızın parıltısı.

katarat ve lemeat-ı hayat

 • Hayat damlaları ve parıltıları; damlalara ve parıltılara benzeyen mahlûkatın hayatları.

lem'a / لمعه

 • Parıltı. (Arapça)

lema

 • Parıltı.

lemaat

 • Parıltılar.

lemeat / lemeât / لمعات / لَمَعَاتْ

 • (Tekili: Lem'a) Parlayışlar, parıltılar.
 • Parıltılar.
 • Parıltılar.
 • Parıltılar. (Arapça)
 • Parıltılar, Lem'alar isimli eser.

lemeat-ı bekaiye / lemeât-ı bekaiye

 • Sonsuzluğa ait parıltı.

lemeat-ı cemal-i esma / lemeât-ı cemâl-i esmâ

 • İsimlerin güzelliğinin parıltıları.

lemeat-ı cemaliye / lemeât-ı cemâliye

 • Güzellik parıltıları.

lemeat-ı hayatiye / lemeât-ı hayatiye

 • Hayat ile igili parıltılar.

lemeat-ı hikmet / lemeât-ı hikmet

 • Hikmet parıltıları.

lemeat-ı hüsün ve cemal / lemeât-ı hüsün ve cemâl

 • Güzellik parıltıları.

lemeat-ı i'caz / lemeât-ı i'câz

 • Mu'cizelik parıltıları.

lemeat-ı i'caziye / lemeât-ı i'câziye

 • İ'caza dair lem'alar. İ'caz, insanları âciz bırakma, hayrete düşürme parıltıları.
 • Mu'cizelik parıltıları.

lemeat-ı kast / lemeât-ı kast

 • Amaç ve hedefi gösteren parıltılar.

lemeat-ı meşveret / lemeât-ı meşveret

 • Fikir alışverişi yapmanın parıltıları.

lemeat-ı müteferrika / lemeât-ı müteferrika

 • Çeşitli parıltılar.

lemeat-ı rahmet / lemeât-ı rahmet

 • Rahmet parıltıları.

lemeat-ı şems

 • Güneşin parıltıları.

lemeat-ı tevhidiye / lemeât-ı tevhidiye

 • Allah'ın birliğini gösteren parıltılar.

lemehat

 • (Tekili: Lemha) Bir defa göz atmalar.
 • Parıltılar, çakmalar.

lemh

 • Göz atma, bir defa bakış.
 • Parlama, parıltı.

lisan-ün-nar / lisan-ün-nâr

 • Ateşin alevi, ateşin parıltısı.

lümey'a

 • Küçük pırıltı. Küçük ışıkcık. Parıltıcık.
 • Küçük parıltı.

lümeya / lümeyâ

 • Parıltıcık.

melami'

 • (Tekili: Lem'a) Parıltılar. Aydınlıklar.

nüceym

 • Yıldızcık. Küçük parıltısı olan. Küçük yıldız.

nur

 • Aydınlık. Parıltı. Parlaklık. Her çeşit zulmetin zıddı. Işık.
 • Kur'ân-ı Kerim. İman. İslâmiyet. Peygamber.
 • Zulmeti def eden, şule, ışık.

şavk

 • Işık, parıltı.
 • Şevk.
 • Işık, parıltı.
 • Işık, parıltı.

sena

 • Şimşek parıltısı.
 • Ulviyet. Yükseklik.
 • Aydınlık.
 • Bir ot ismi.

sıbah

 • Güzel nesneler, parıltı.

şu'le-i berkıyye

 • Yıldırım ışığı. Şimşek parıltısı.

şu'le-i cevval

 • Daim hareket ederek etrafına ışık saçan parıltı.

şu'le-i hud-u hidayet / şû'le-i hûd-u hidâyet

 • Doğru ve hak yola ulaştıran Hz. Hud'un bir parıltısı.

şua / şuâ

 • Parıltı.

şua-ı hakikat / şuâ-ı hakikat

 • Hakikat ışığı, parıltısı.

şuaat

 • Işıklar, parıltılar, nurlar.

şuaat-ı marifetü'n-nebi / şuâât-ı mârifetü'n-nebî

 • Peygamberi tanıma parıltıları, nurları.

şule-i cevvale

 • Sürekli hareket ederek etrafına ışık saçan parıltı.

şule-i i'caz / şule-i i'câz / şûle-i i'caz

 • Mu'cizelik parıltısı, ışığı.
 • Mu'cizelik parıltısı.

şule-i i'caz-ı kur'ani / şûle-i i'câz-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın mu'cizesinin bir parıltısı.

şule-i keramet / şûle-i keramet

 • Keramet ışığı, parıltısı.

şule-i mahiyet

 • Mahiyete, özelliğe ait parıltı.

şule-i rahmet-i alem / şule-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin bir parıltısı.

tab

 • Parıltı. Parlayıcı. (Farsça)
 • Güç. Kuvvet. Takat. (Farsça)
 • Hararet. (Farsça)

tabiş-geh

 • Parıltı yeri. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın