LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ozgur ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

ahrar / ahrâr / احرار

 • Özgürler. (Arapça)

ahrarane / ahrârâne / احرارانه

 • Özgürce. (Arapça - Farsça)

atik / atîk / عتيق

 • Eski, antik. (Arapça)
 • Asil. (Arapça)
 • Özgür. (Arapça)

atika / atîka / عتيقه

 • Eski, antik. (Arapça)
 • Asil. (Arapça)
 • Özgür. (Arapça)

azad / âzâd / آزاد

 • Özgür. (Farsça)

azade / âzâde / آزاده

 • Özgür. (Farsça)

azadi / âzâdî / آزادی

 • Özgürlük. (Farsça)

azatlık

 • Hürriyet, özgürlük.

efradın zerrat-ı hürriyatı / efrâdın zerrât-ı hürriyâtı

 • Bireylerin bütün zerrelerinin hürriyetleri, bireylerin bütün varlıklarıyla hür ve özgür olmaları.

fikr-i hürriyet

 • Hürriyet, özgürlük fikri.

hayat-ı hürriyet

 • Hür hayat, özgür yaşam.

hazine-i hürriyet

 • Hürriyetler, özgürlükler hazinesi.

hiss-i hürriyet

 • Hürriyet hissi, özgürlük duygusu.

hür / حر

 • Özgür. (Arapça)

hürr / حر

 • Özgür. (Arapça)

hürriyet / حریت / حُرِّيَتْ

 • Özgürlük. (Arapça)
 • Hür olma, özgürlük.

hürriyet-i diniye

 • Din özgürlüğü.

hürriyet-i efkar / hürriyet-i efkâr

 • Fikirlerin hürriyeti, özgür düşünce.

hürriyet-i fikir

 • Fikir serbestliği, düşünce özgürlüğü.

hürriyet-i fikr

 • Fikir hürriyeti, özgürlüğü.

hürriyet-i fikr-i ilmiye

 • İlmî düşünceyi ifade özgürlüğü.

hürriyet-i hayvani / hürriyet-i hayvânî

 • Hayvanca bir özgürlük.

hürriyet-i ilm

 • İlimde özgürlük, bilgi edinme özgürlüğü.

hürriyet-i meşrua

 • İslâm şeriatinin insanlara sunduğu özgürlük.

hürriyet-i müstakbele

 • Gelecekteki hürriyet, özgürlük.

hürriyet-i şahsiye

 • Şahsî hürriyet; kişisel özgürlük.

hürriyet-i şer'iye

 • Din özgürlüğü.

hürriyet-i umumi / hürriyet-i umumî

 • Genel serbestlik ve özgürlük.

hürriyet-i vicdan

 • Vicdan hürriyeti; kişinin, başkasına zarar vermemek şartıyla, inancını özgürce yaşayabilmesi.

i'tak / i'tâk / اعتاق

 • Âzâd etme, özgür bırakma. (Arapça)

ibaha mezhebi / ibâha mezhebi

 • Dinî kuralları, ahlâk ve namus prensiplerini, şahsî mülkiyet kavramını tanımayan sözde özgürlükçü batıl bir akım.

ihtiyar-ı cüz'i / ihtiyar-ı cüz'î

 • Cüz'î irade, insana ait sınırlı seçme ve dileme özgürlüğü.

imha-yı hürriyet / imhâ-yı hürriyet

 • Özgürlüğün yok edilmesi.

muhtar cüz'

 • Özgür birey.

şahadetname-i hürriyet / şahadetnâme-i hürriyet

 • Hürriyet diploması; özgürlüğü hak etme belgesi.

serbest / سربست

 • Özgür. (Farsça)
 • Kayıtsız. (Farsça)

serbesti / serbestî

 • Serbestlik, özgürlük.

serbesti-i kelam / serbesti-i kelâm

 • Konuşma, ifade özgürlüğü.

serbestiyet-i nisvan

 • Kadınların serbestliği; özgürlükte aşırıya kaçmaları.

serbestiyet-i tamme / serbestiyet-i tâmme

 • Tam özgürlük.

sevda-yı hürriyet / sevdâ-yı hürriyet

 • Hürriyet sevdası, özgürlük aşkı.

taraftar-ı hürriyet

 • Özgürlük taraftarı.

zerrat-ı hürriyat / zerrât-ı hürriyât

 • Hürriyetlerinin, özgürlüklerinin zerreleri.