LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te osur ifadesini içeren 17 kelime bulundu...

a'şar / a'şâr / اعشار

 • (Tekili: Öşür) Öşürler. Arazi mahsüllerinden alınan onda bir nisbetindeki vergiler.
 • Mahsül alan zengin müslümanların zekâtları.
 • Öşür vergileri, onda birler. (Arapça)

a'şari / a'şarî

 • Ondalığa âit. Öşür hesapları nev'inden. On sayıları. Ondalık.

arazi-i öşriyye / arâzi-i öşriyye

 • Huk: Ziraat olundukça her sene hâsılatından beytülmâle, beytüssadakaya konulmak üzere, fakirlerin hakkı olan öşür alınan arâziler.

arz-ı a'şariye / arz-ı a'şâriye

 • Öşür (onda bir vergi) veren memleket.

aşar / âşâr

 • Öşürler, toprak ürünlerinin vergileri.

aşir

 • Onuncu.
 • Eskiden öşür toplayan vergi memuru.

aşşar

 • A'şar tahsildarlığı yapmış olan kimse. Öşürcü, ondalıkçı.

bac / bâc

 • Vergi. (Farsça)
 • Kudretli hükümdarın zayıf olan hükümdardan aldığı vergi. (Farsça)
 • Eskiden halktan alınan öşür veya haraç ve gümrük vergisi. (Farsça)
 • Renk. (Farsça)
 • Çeşit. (Farsça)

makis

 • Öşür ve vergi toplayan kimse.

malizme

 • Eskiden yirmi sayfadan meydana gelen cüz, broşür.

meks

 • (Çoğulu: Mükus) Bir şeyin pahası noksan olma.
 • Öşür. Vergi. Vergi almak.

muaşşir

 • (Aşr. dan) Ondalıkçı. Öşürcü. Aşar memuru.

mükus

 • (Tekili: Meks) Öşürler, vergiler ve bunları tahsil etmeler.

öşr / عشر

 • Onda bir. (Arapça)
 • Öşür vergisi. (Arapça)

şahine

 • Öşür memuru.

sipahi

 • Ask: Osmanlı askerlik teşkilâtında "Timar" namiyle öşür ve rüsumunu aldıkları araziye mukabil, harp zamanlarında kendi hayvanları ve kanunen götürmeğe mecbur oldukları silâhlı askerlerle birlikte sefere iştirak eden bir sınıf süvari askeri. Bunlar akıncılık, çapulculuk ve karakol hizmetlerini ifa ed

ta'şir

 • (Çoğulu: Ta'şirât) (Öşr. den) Öşürünü alma. Onda birini alma.
 • Ona bölme.