LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ortam ifadesini içeren 13 kelime bulundu...

bostan-ı kemalat / bostan-ı kemâlât

 • Olgunluklar bostanı, mükemmellikler bahçesi; yani mükemmelliklerin yetişip olgunlaşmasına vesile olan ortam.

desatir-i ekseri / desatir-i ekserî

 • Pek çok ortamda ve şartlar altında geçerli olan kanun ve kurallar.

hava-i gıll ü gış / havâ-i gıll ü gış

 • Hile, yalan ve dolanın hâkim olduğu ortam, hava.

istirahat-ı umumiye

 • Genel huzur ortamı.

mahall-i ağraz / mahall-i ağrâz

 • Kötü maksat ve kinlerin barındığı yer, ortam.

muhit-i zaman ve mekan / muhit-i zaman ve mekân

 • Zaman ve yer bakımından yaşanan çevre, ortam.

muhit-i zamani ve mekani / muhît-i zamânî ve mekânî

 • Zaman ve mekân itibariyle oluşan şartlar, ortam, çevre.

müsalemet-i umumiye

 • Umumî barış ortamı; herkesi içine alan barış ve huzur.

şerait-i sulhiye / şerâit-i sulhiye

 • Barışı ve barış ortamını meydana getiren şartlar.

sükun / sükûn

 • Sakin ve huzurlu ortam.

tesis-i muhabbet-i umumiye

 • Herkesi kuşatan bir sevgi ortamının kurulması.

zemin hazır etmek

 • Yer hazırlamak, uygun ortam oluşturmak.

zemin-i müdara / zemîn-i müdârâ

 • Aldatıcı ortam, iki yüzlü dünya.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın