LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te orak ifadesini içeren 55 kelime bulundu...

anve

 • Kuvvet, cebr, zorakilik, zorlama, zor.

bişkel

 • Elem, keder, gam, tasa, kasavet. (Farsça)
 • Orak şeklinde ağaç anahtar. (Farsça)
 • Kıvırcık saç. (Farsça)

cadis

 • Viran, harap, yıkık.
 • Çorak, kurak, işlenmemiş, ekilmemiş toprak, gelir getirmeyen boş arazi.

cahsuk

 • Orak. (Farsça)

cebri / cebrî / جبری

 • Zoraki, zorla. (Arapça)

cerda

 • Mahrum, çıplak.
 • Tüysüz, dazlak.
 • Çorak, verimsiz toprak, arazi.
 • Karıştırılmamış.

cerid

 • Çorak ve verimsiz yer.

cüdcüd

 • (Çoğulu: Cedâcid) Orak kuşu derler bir büyük böcek ki yaz aylarında öter.

cürde

 • Çorak bölge.
 • Çıplak vücut.
 • Atlı asker.

cürüz

 • Verimsiz çorak yer.

das / dâs / داس

 • Orak. (Farsça)
 • Tuzak. (Farsça)
 • Sedef otu. (Farsça)
 • Orak. (Farsça)

das-ı zerrin / dâs-ı zerrin

 • Altın orak.
 • Mc: Yeni ay.

dase

 • Orak. (Farsça)

direv-ger

 • Ekin biçen, orakçı. (Farsça)

duh

 • Çorak, otsuz ve çıplak arazi. (Farsça)
 • Tüysüz, çıplak yüz ve baş. Köse ve dazlak. (Farsça)
 • Yapraksız ve meyvasız ağaç. (Farsça)
 • Hasırotu. (Farsça)

ecred

 • Tüysüz adam, köse. Genç.
 • Çorak, otsuz yer. Bir şey yetişmeyen arazi.
 • Tüyü yumuşak ve kısa olan at.

hassad / hassâd / حصاد

 • Orakçı, ekin biçen.
 • Orakçı. (Arapça)

ifade-i cebriyye

 • Zoraki ifade.
 • Mat: Cebir işaretleri ile maksadını anlatma.

irta'

 • Zoraki ve istemeyerek gülme.

isti'dad-şure

 • Verimsiz istidad. Çorak yerin kabiliyeti. (Farsça)

isticbar

 • (Cebr. den) Zorlama, cebretme. Baskı yapma. Zoraki yaptırma.

istidad-ı şure / istidad-ı şûre

 • Verimsiz, çorak istidad.

istidat-ı şure / istidat-ı şûre

 • Çorak, verimsiz yetenek.

kerhen

 • İstemeyerek, zoraki.
 • İstemiyerek, tiksinerek, zoraki.

kır'av

 • Çorak tarla.
 • Çorak tarla.

kıraç

 • Çorak, verimsiz.

kırav

 • Çorak tarla.

maksur

 • Zoraki, cebren. Elinde ve ihtiyarında olmadan.

menacil

 • (Tekili: Mincel) Ekin orakları.

mihaşş

 • Ot biçtikleri âlet. Orak ve tırpan.
 • Ot koydukları kap.

mihleb

 • (Çoğulu: Mehâlib) Yırtıcı kuşların tırnağı, pençesi.
 • Orak, bıçak.

mincel

 • (Çoğulu: Menâcil) Orak. Ekin orağı.

mısram

 • (Çoğulu: Mesârim) Orak.

mişvel

 • Orak.

mişzeb

 • Dişli orak.
 • Bağcıların asma çubuğu kesecek âletleri.

muhla

 • Ot biçecek âlet, orak.
 • Nalbantların tırnak yonacak âleti.

na-hah

 • İstemeyerek, râzı olmayarak. Zoraki. (Farsça)

rağmen

 • Aksine olarak, inadına, zıddına olarak, zoraki.

rağmen li-enfihi

 • (ve alâ rağmihi) Zoraki ve mahsus tahkir ve tezlil için olan hareket.

sarrar

 • Orak kuşu denilen ve yaz sıcaklarında öten bir hayvan.

sefa'

 • Buğday başının kılçığı.
 • Orak.
 • Kuyu içinden çıkan toprak.

serab

 • Şaşkın hâle gelme. Çorak yerlerde, çölde sıcak ve ışığın te'siriyle ileride, yakında yahut ufukta su veya yeşillik var gibi görünme hâdisesi.

sibah

 • Tuzlu ve çorak yerler.

sifal

 • (Sifâle) Topraktan yapılmış (çanak, çömlek, testi gibi) şey. (Farsça)
 • Orak. (Farsça)
 • Fıstık, ceviz, bâdem kabuğu. (Farsça)

suhre

 • Maskara, gülünç, eğlenceli.
 • Zoraki iş gören, ücretsiz zoraki çalışan kimse ve hayvan.
 • Zoraki iş, angarya.

şure / şûre / شوره

 • Çorak, tuzlu, verimsiz toprak. (Farsça)
 • Çorak.
 • Çorak. (Farsça)

şurezar / şûrezâr / شوره زار

 • Çorak yerler, verimsiz araziler.
 • Çorak, verimsiz yer.
 • Çorak arazi. (Farsça)

şuristan / şûristan / şûristân / شورستان

 • Çorak yerler.
 • Çorak ve tuzlu yer.
 • Çorak yerler.
 • Çorak arazi. (Farsça)

tahakkümi / tahakkümî

 • Zoraki ve delilsiz olma.

tarik-i müteassife

 • Doğru yoldan sapanların yolu; çorak dengesiz ve zalimane yol.

tekellüf

 • Kendi isteğiyle külfete girmek, bir zorluğa katlanmak.
 • Gösterişe kapılmak. Özenmek.
 • Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket.
 • Kendi isteği ile bir zorluğa katlanmak.
 • Gösterişe kapılmak. Özenmek. Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket.

tekellüfat / tekellüfât

 • Zoraki davranışlar.

tekellüfkarane / tekellüfkârâne

 • Gösteriş hevesiyle bir sorumluluğun altına girme, zoraki davranarak.

tekellüflü

 • Zahmetli, zoraki.

zemin-i şure / zemin-i şûre

 • Çorak yer.
 • Çorak ve verimsiz toprak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın